Tất cả sản phẩm RSS Tất cả sản phẩm RSS Sat, 22 Feb 2020 08:18:58 +0700 LODY https://lody.vn/tat-ca-san-pham.rss Ví da nam Vintage da nhập khẩu V2B100B0

Ví da nam cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví da nam thiết kế tiện dụng v2b100b0

ví da nam thiết kế dáng đẹp v2b100bo

ví da nam vân đẹp v2b100b0 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-vintage-da-nhap-khau-v2b100b0 https://lody.vn/vi-da-nam-vintage-da-nhap-khau-v2b100b0 V2B100B0 Ví da nam Vintage da nhập khẩu V2B100B0

Ví da nam cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví da nam thiết kế tiện dụng v2b100b0

ví da nam thiết kế dáng đẹp v2b100bo

ví da nam vân đẹp v2b100b0 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-vintage-da-nhap-khau-v2b100b0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b100b0/vi-da-nam-vintage-v2b100b0.jpg LODY new in stock 400000 VN Standard 400000 2668 Ví da nam Vintage da nhập khẩu V2B100B0
Ví da nam da thật Lody V2B102N0

Ví da nam cá tính màu sắc của chất da trơn cổ điển.

ví da nam da thật v2b102n0

ví da nam thiết kế tiện dụng v2b102n0

ví da nam màu nâu da thật v2b102n0

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-da-that-lody-v2b102n0 https://lody.vn/vi-da-nam-da-that-lody-v2b102n0 V2B102N0 Ví da nam da thật Lody V2B102N0

Ví da nam cá tính màu sắc của chất da trơn cổ điển.

ví da nam da thật v2b102n0

ví da nam thiết kế tiện dụng v2b102n0

ví da nam màu nâu da thật v2b102n0

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-da-that-lody-v2b102n0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b102n0/vi-da-nam-da-that-v2b102n0.jpg LODY new in stock 250000 VN Standard 250000 2668 Ví da nam da thật Lody V2B102N0
Ví da nam Vintage da nhập khầu V2B098D0

Ví da nam cá tính màu sắc của chất da trơn cổ điển.

ví da nam cá tính dáng đẹp v2b098d0

ví da nam thiết kế tiện dụng v2b098d0

ví da nam màu nâu da thật

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-vintage-da-nhap-khau-v2b098d0 https://lody.vn/vi-da-nam-vintage-da-nhap-khau-v2b098d0 V2B098D0 Ví da nam Vintage da nhập khầu V2B098D0

Ví da nam cá tính màu sắc của chất da trơn cổ điển.

ví da nam cá tính dáng đẹp v2b098d0

ví da nam thiết kế tiện dụng v2b098d0

ví da nam màu nâu da thật

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-vintage-da-nhap-khau-v2b098d0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b098d0/vi-da-nam-da-bo-v2b098d0.jpg LODY new in stock 440000 VN Standard 440000 2668 Ví da nam Vintage da nhập khầu V2B098D0
Ví da nam dáng ngang Vintage da nhập khẩu V2B100N0

Ví da nam cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví da nam cá tính v2b100n0

ví da nam tiện dụng v2b100n0

ví da nam dáng đẹp v2b100n0 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-dang-ngang-vintage-da-nhap-khau-v2b100n0 https://lody.vn/vi-da-nam-dang-ngang-vintage-da-nhap-khau-v2b100n0 V2B100N0 Ví da nam dáng ngang Vintage da nhập khẩu V2B100N0

Ví da nam cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví da nam cá tính v2b100n0

ví da nam tiện dụng v2b100n0

ví da nam dáng đẹp v2b100n0 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-dang-ngang-vintage-da-nhap-khau-v2b100n0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b100n0/vi-da-nam-vintage-nhap-khau-v2b100n0.jpg LODY new in stock 400000 VN Standard 400000 2668 Ví da nam dáng ngang Vintage da nhập khẩu V2B100N0
Ví da nam mini card Paris Vintage da nhập khầu màu đen xám

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví mini card màu đen xám bên ngoài

ví mini card màu xám đen bên trong

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-mini-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-den-xam https://lody.vn/vi-da-nam-mini-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-den-xam V1B019X0 Ví da nam mini card Paris Vintage da nhập khầu màu đen xám

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví mini card màu đen xám bên ngoài

ví mini card màu xám đen bên trong

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-mini-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-den-xam https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b019x0/vi-da-nam-nho-gon-v1b019x0-min1.jpg LODY new in stock 290000 VN Standard 290000 2668 Ví da nam mini card Paris Vintage da nhập khầu màu đen xám
Ví da nam mini card Paris Vintage da nhập khầu màu vàng bò

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví mini card màu vàng bò bên ngoài

ví mini card màu vàng bò bên ngoài

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-mini-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-vang-bo https://lody.vn/vi-da-nam-mini-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-vang-bo V1B019V0 Ví da nam mini card Paris Vintage da nhập khầu màu vàng bò

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví mini card màu vàng bò bên ngoài

ví mini card màu vàng bò bên ngoài

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-mini-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-vang-bo https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b019v0/vi-da-nam-nho-gon-v1b019v0-min1.jpg LODY new in stock 290000 VN Standard 290000 2668 Ví da nam mini card Paris Vintage da nhập khầu màu vàng bò
Ví da nam mini card Paris Vintage da nhập khầu màu nâu đỏ

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

 

ví mini card màu nâu bên trong

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-mini-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-nau-do https://lody.vn/vi-da-nam-mini-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-nau-do V1B019N1 Ví da nam mini card Paris Vintage da nhập khầu màu nâu đỏ

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

 

ví mini card màu nâu bên trong

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-mini-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-nau-do https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b019n1/vi-da-nam-nho-gon-v1b019n1-min2.jpg LODY new in stock 290000 VN Standard 290000 2668 Ví da nam mini card Paris Vintage da nhập khầu màu nâu đỏ
Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu nâu

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

 ví mini card màu nâu bên ngoài

 

ví mini card màu nâu bên trong 

 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-nau https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-nau V1B019N0 Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu nâu

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

 ví mini card màu nâu bên ngoài

 

ví mini card màu nâu bên trong 

 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-nau https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b019n0/vi-da-nam-nho-gon-v1b019n0-min1.jpg LODY new in stock 290000 VN Standard 290000 2668 Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu nâu
Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu xanh lá

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

 

ví card xanh lá bên ngoài

ví card xanh lá bên trong 

 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-xanh-la https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-xanh-la V1B019G0 Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu xanh lá

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

 

ví card xanh lá bên ngoài

ví card xanh lá bên trong 

 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-xanh-la https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b019g0/vi-da-nam-nho-gon-v1b019g0-min1.jpg LODY new in stock 290000 VN Standard 290000 2668 Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu xanh lá
Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu đen

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

 

ví đựng card màu đen 

ví đựng card màu đen bên trong 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-den https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-den V1B019D0 Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu đen

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

 

ví đựng card màu đen 

ví đựng card màu đen bên trong 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-den https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b019d0/vi-da-nam-nho-gon-v1b019d0-min1.jpg LODY new in stock 290000 VN Standard 290000 2668 Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu đen
Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu xanh Navy

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví da nam nhỏ gọn 019B0

 

 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-xanh-navy https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-xanh-navy V1B019B0 Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu xanh Navy

Ví đựng card mini cá tính màu sắc của chất da pullup khiến sản phẩm càng cá tính hơn

ví da nam nhỏ gọn 019B0

 

 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-card-paris-vintage-da-nhap-khau-mau-xanh-navy https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b019b0/vi-da-nam-nho-gon-v1b019b0-min6.jpg LODY new in stock 290000 VN Standard 290000 2668 Ví da nam card Paris Vintage da nhập khầu màu xanh Navy
Ví da nam kiểu đứng vân trơn gấp mép V3B092D3

 

 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-kieu-dung-van-tron-gap-mep-v3b092d3 https://lody.vn/vi-da-nam-kieu-dung-van-tron-gap-mep-v3b092d3 V3B092D3 Ví da nam kiểu đứng vân trơn gấp mép V3B092D3

 

 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-kieu-dung-van-tron-gap-mep-v3b092d3 https://lody.vn/uploads/vidanam/v3b092d3/vi-da-nam-van-tron-gap-mep-v3b092d3-d3-min.jpg LODY new in stock 380000 VN Standard 380000 2668 Ví da nam kiểu đứng vân trơn gấp mép V3B092D3
Ví da nam kiểu ngang vân da voi hạt gấp mép V2B092N0

ví da nam vân voi

 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-kieu-ngang-van-da-voi-hat-gap-mep-v2b092n0 https://lody.vn/vi-da-nam-kieu-ngang-van-da-voi-hat-gap-mep-v2b092n0 V2B092N0 Ví da nam kiểu ngang vân da voi hạt gấp mép V2B092N0

ví da nam vân voi

 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-kieu-ngang-van-da-voi-hat-gap-mep-v2b092n0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b092n0/vi-da-nam-van-voi-gap-mep-v2b092n0-480-01-min.jpg LODY new in stock 480000 VN Standard 480000 2668 Ví da nam kiểu ngang vân da voi hạt gấp mép V2B092N0
Ví da nam kiểu ngang vân sần hạt gấp mép V2B092D1

ví da nam vân sần đen

 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 14:57:17 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-kieu-ngang-van-san-hat-gap-mep-v2b092d1 https://lody.vn/vi-da-nam-kieu-ngang-van-san-hat-gap-mep-v2b092d1 v2b092d1 Ví da nam kiểu ngang vân sần hạt gấp mép V2B092D1

ví da nam vân sần đen

 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-kieu-ngang-van-san-hat-gap-mep-v2b092d1 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b092d1/vi-da-nam-van-hat-gap-me-v2b092d1-480k-min.jpg LODY new in stock 480000 VN Standard 480000 2668 Ví da nam kiểu ngang vân sần hạt gấp mép V2B092D1
Ví da nam da mềm vân sần màu đen giá rẻ V2B101D1

ví da nam giá re V2B101D1

(Ví da nam với thiết kế da hạt mềm mại)

(1 ngăn đựng tiền khoá kéo, và 2 ngăn đựng tiền không khoá)

ví da nam giá rẻ V2B101D1

ví da nam da hạt mềm giá rẻ(Gồm 5 ngăn thẻ, 2 ngăn ảnh, 2 ngăn to đựng giấy tờ cũ)

]]>
Sun, 29 Dec 2019 10:45:45 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-da-mem-van-san-mau-den-gia-re-v2b101d1 https://lody.vn/vi-da-nam-da-mem-van-san-mau-den-gia-re-v2b101d1 V2B101D1 Ví da nam da mềm vân sần màu đen giá rẻ V2B101D1

ví da nam giá re V2B101D1

(Ví da nam với thiết kế da hạt mềm mại)

(1 ngăn đựng tiền khoá kéo, và 2 ngăn đựng tiền không khoá)

ví da nam giá rẻ V2B101D1

ví da nam da hạt mềm giá rẻ(Gồm 5 ngăn thẻ, 2 ngăn ảnh, 2 ngăn to đựng giấy tờ cũ)

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-da-mem-van-san-mau-den-gia-re-v2b101d1 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b101d1/vi-da-nam-da-mem-van-san-mau-den-v2b101d1-1.jpg LODY new in stock 500000 VN Standard 500000 2668 Ví da nam da mềm vân sần màu đen giá rẻ V2B101D1
THẮT LƯNG NAM CAO CẤP KHÓA LĂN D6BM350D02

Thắt lưng nam cao cấp D6BM350D02:

Là món phụ kiện thời trang cho điến thời điểm này, thì không người đàn ông nào có thể thiếu hay bỏ qua trong tủ phụ kiện của mình. Bởi không những thắt lưng là món phụ kiện chỉ dùng để làm đẹp mà đó còn là món phụ kiện giúp phái mạnh trở nên sang trọng thanh lịch gọn gàng ngăn nắp hơn.

Chi tiết thắt lưng nam cao cấp :

Tên sản phẩm: Thắt lưng nam cao cấp D6BM350D02

Mã sản phẩm: D6BM350D02

Kiểu dáng: vân da dập sần nhẹ

Chất liệu: da bò 100%

Kích thước: 3,5cm

Đầu khóa: đầu khóa từ.

Màu sắc: màu đen

Thiết kế: dây miếng sơn viền

Ưu nhược điểm chiếc thắt lưng nam cao cấp

1. Ưu điểm:

Phải nói rằng chiếc thắt lưng của phái mạnh luôn có những ưu điểm vượt trội, bởi chất liệu đa dạng, màu sắc sắc nét, giá thành phải chăng, chất liệu da tự nhiên càng mềm mịn trong quá trình sử dụng.

Dây thiết kế cắt miếng được sơn viền xung quanh bằng đường sơn bo biền chuyên dụng bền chắc, được đảm bảo không lo bong tróc trong quá trình sử dụng

Không những chất  liệu bền đẹp mà màu sắc cùng là một điểm cộng không sợ phai màu.

2. Nhược điểm:

Vì chất liệu da tự nhiên phải nói là rất bền trong thời gian sử dụng, nên sản phẩm sẽ lâu hỏng, điều này sẽ khiến khách hàng sẽ ít được đổi mới liên tục nếu trong trường hợp khách muốn chờ dây hỏng để được thay mới.

Chính sách khi sử dụng sản phẩm:

Ngoài sản phẩm thắt lưng nam cao cấp D6BM350D02 nói riêng hay toàn bộ sản phẩm LODY nói chung:

Chúng tôi bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm suốt đời trên toàn bộ hệ thống LODY.

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng online.

Đền gấp 100 lần nếu sản phẩm là giả da.

Để tìm mua một chiếc thắt lưng nam hàng hiệu với chất liệu, kiểu dáng đẹp, đa dạng và chất lượng tốt không dễ. Hãy tham khảo và có thể liên hệ lên tổng đài hệ thông LODY để được chăm sóc hướng dẫn cụ thể hơn

Điện thoại: 0869 042 266

Địa chỉ: Tòa A, Ecolife Tây Hồ, Võ Chí Công, Hà Nội

]]>
Thu, 04 Jul 2019 16:27:54 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-cao-cap-d6bm350d02 https://lody.vn/that-lung-nam-cao-cap-d6bm350d02 D6BM350D02 THẮT LƯNG NAM CAO CẤP KHÓA LĂN D6BM350D02

Thắt lưng nam cao cấp D6BM350D02:

Là món phụ kiện thời trang cho điến thời điểm này, thì không người đàn ông nào có thể thiếu hay bỏ qua trong tủ phụ kiện của mình. Bởi không những thắt lưng là món phụ kiện chỉ dùng để làm đẹp mà đó còn là món phụ kiện giúp phái mạnh trở nên sang trọng thanh lịch gọn gàng ngăn nắp hơn.

Chi tiết thắt lưng nam cao cấp :

Tên sản phẩm: Thắt lưng nam cao cấp D6BM350D02

Mã sản phẩm: D6BM350D02

Kiểu dáng: vân da dập sần nhẹ

Chất liệu: da bò 100%

Kích thước: 3,5cm

Đầu khóa: đầu khóa từ.

Màu sắc: màu đen

Thiết kế: dây miếng sơn viền

Ưu nhược điểm chiếc thắt lưng nam cao cấp

1. Ưu điểm:

Phải nói rằng chiếc thắt lưng của phái mạnh luôn có những ưu điểm vượt trội, bởi chất liệu đa dạng, màu sắc sắc nét, giá thành phải chăng, chất liệu da tự nhiên càng mềm mịn trong quá trình sử dụng.

Dây thiết kế cắt miếng được sơn viền xung quanh bằng đường sơn bo biền chuyên dụng bền chắc, được đảm bảo không lo bong tróc trong quá trình sử dụng

Không những chất  liệu bền đẹp mà màu sắc cùng là một điểm cộng không sợ phai màu.

2. Nhược điểm:

Vì chất liệu da tự nhiên phải nói là rất bền trong thời gian sử dụng, nên sản phẩm sẽ lâu hỏng, điều này sẽ khiến khách hàng sẽ ít được đổi mới liên tục nếu trong trường hợp khách muốn chờ dây hỏng để được thay mới.

Chính sách khi sử dụng sản phẩm:

Ngoài sản phẩm thắt lưng nam cao cấp D6BM350D02 nói riêng hay toàn bộ sản phẩm LODY nói chung:

Chúng tôi bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm suốt đời trên toàn bộ hệ thống LODY.

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng online.

Đền gấp 100 lần nếu sản phẩm là giả da.

Để tìm mua một chiếc thắt lưng nam hàng hiệu với chất liệu, kiểu dáng đẹp, đa dạng và chất lượng tốt không dễ. Hãy tham khảo và có thể liên hệ lên tổng đài hệ thông LODY để được chăm sóc hướng dẫn cụ thể hơn

Điện thoại: 0869 042 266

Địa chỉ: Tòa A, Ecolife Tây Hồ, Võ Chí Công, Hà Nội

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-cao-cap-d6bm350d02 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d6bm350d02/ms03.jpg LODY new in stock 360000 VN Standard 360000 2668 THẮT LƯNG NAM CAO CẤP KHÓA LĂN D6BM350D02
THẮT LƯNG NAM HÀNG HIỆU D6BM350D01

Thắt lưng nam hàng hiệu D6BM350D01 luôn được coi là món phụ kiện thời trang có thể nói là tối ưu nhất cho cánh mày râu bởi thiết kế tiện lợi đầu khóa từ.

Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D6BM350D01

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: đầu khóa lăn

Màu sắc: màu đen

Thương hiệu: LODY

Bảo hành: 1 năm

Mô tả chi tiết thiết kế sản phẩm:

Thắt lưng nam từ da bò nguyên miếng, không có sự cắt nối hay chắp ghép, sản phẩm được thiết kế tỉ mỉ chỉnh chu từ chất liệu cho đến màu sắc. 

Đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ, sáng bóng, không lo bong tuột trong quá trình sử dụng.

Bản da nguyên miếng, được sơn viền bằng đường sơn chuyên dụng bám chắc, Phần đuôi dây thiết kế vát chéo đều hai bên. có in dập logo LODY phần đuôi dây.

Màu sắc lưng nam hàng hiệu:

Với gam màu đen truyền thống cổ điển, LODY tin sản phẩm sẽ là món phụ kiện giúp người dùng dễ dàng phối hợp cùng với các món phụ kiện khác như trang phục, chiếc túi đeo, với đôi giày hay với cả chiếc đồng hồ đeo tay. 

Ngoài gam màu đen ra thắt lưng còn có thêm màu nâu cánh gián, giúp người dùng càng có thêm sự lựa chọn cho mình khi cùng phối hợp với nhiều món phụ kiện thời trang khác.

Khách hàng hoàn toàn yên tâm về màu sắc thắt lưng tại LODY bởi da được thuộc màu kỹ, bền không hề lo bị bong hay phai màu trong quá trình sử dụng

Vì sao nên mua hàng tại Lody:

 1. Chất lượng đảm bảo:

LODY luôn có phương châm bán hàng chất lương để trở thành Số 1 Đồ Da Tại Việt Nam, chính vì thế mọi sản phẩm thắt lưng da tại LODy đều được làm từ chất liệu da thật, thiết kế tỉ mỉ, luôn phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Mỗi hình ảnh sản phẩm trên website đều được chính tay LODY chụp, để có thể gửi đến người tiêu dùng hình ảnh chân thật nhất của sản phẩm. Chính vì thế khách hàng hoàn toàn có quyền từ chối nhận hàng nếu sản phẩm giao đến tay khách hàng không giống như hình.

 

Chúng tôi luôn cam kết về chất lượng, hoàn tiền gấp 100 lần gía trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện được sản phẩm là giả da hay kém chất lượng.

Và chính sách bảo hành sản phẩm 12 tháng với tất cả mặt hàng hiện có càng khẳng định về chất lượng đồ da tại Lody

 1. Giá thành hợp lý:

Vì chúng tôi luôn hoàn thành một sản phẩm hoàn hảo từ khâu chọn lựa chất liệu da, màu sắc, đến khâu hoàn thành, may dán để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh, không phải qua bên trung gian nào nên giá thành sản phẩm có thể nói LODY là phù hợp với túi tiền khách hàng.

 1. Chính sách ưu đãi khách hàng:

Với mọi khách hàng khi đặt mua hàng online luôn được miễn phí vận chuyển toàn quốc, mà không phải chịu thêm chi phí phát sinh nào

Chúng tôi hỗ trợ đổi mới cho khách hàng nếu khách không ưng sản phẩm vừa nhận, và sản phẩm được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm.

 1. Thương hiệu đã có dấu ấn trong lòng người tiêu dùng Việt:

Lody luôn lắng nghe những đánh giá phản hồi của khách hàng, từ đánh giá về chất lượng đến khâu dịch vụ... Lắng nghe những ý kiến đóng góp sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Quý khách có thể phản hồi, đánh giá về chiếc thắt lưng nam cao cấp tại Fanpage, website hay các trang thương mại điện tử như Sendo, Lazada, Tiki, Robin… hoặc trực tiếp qua hotline 0869 042 266.

]]>
Thu, 04 Jul 2019 15:53:22 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-hang-hieu-d6bm350d01 https://lody.vn/that-lung-nam-hang-hieu-d6bm350d01 D6BM350D01 THẮT LƯNG NAM HÀNG HIỆU D6BM350D01

Thắt lưng nam hàng hiệu D6BM350D01 luôn được coi là món phụ kiện thời trang có thể nói là tối ưu nhất cho cánh mày râu bởi thiết kế tiện lợi đầu khóa từ.

Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D6BM350D01

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: đầu khóa lăn

Màu sắc: màu đen

Thương hiệu: LODY

Bảo hành: 1 năm

Mô tả chi tiết thiết kế sản phẩm:

Thắt lưng nam từ da bò nguyên miếng, không có sự cắt nối hay chắp ghép, sản phẩm được thiết kế tỉ mỉ chỉnh chu từ chất liệu cho đến màu sắc. 

Đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ, sáng bóng, không lo bong tuột trong quá trình sử dụng.

Bản da nguyên miếng, được sơn viền bằng đường sơn chuyên dụng bám chắc, Phần đuôi dây thiết kế vát chéo đều hai bên. có in dập logo LODY phần đuôi dây.

Màu sắc lưng nam hàng hiệu:

Với gam màu đen truyền thống cổ điển, LODY tin sản phẩm sẽ là món phụ kiện giúp người dùng dễ dàng phối hợp cùng với các món phụ kiện khác như trang phục, chiếc túi đeo, với đôi giày hay với cả chiếc đồng hồ đeo tay. 

Ngoài gam màu đen ra thắt lưng còn có thêm màu nâu cánh gián, giúp người dùng càng có thêm sự lựa chọn cho mình khi cùng phối hợp với nhiều món phụ kiện thời trang khác.

Khách hàng hoàn toàn yên tâm về màu sắc thắt lưng tại LODY bởi da được thuộc màu kỹ, bền không hề lo bị bong hay phai màu trong quá trình sử dụng

Vì sao nên mua hàng tại Lody:

 1. Chất lượng đảm bảo:

LODY luôn có phương châm bán hàng chất lương để trở thành Số 1 Đồ Da Tại Việt Nam, chính vì thế mọi sản phẩm thắt lưng da tại LODy đều được làm từ chất liệu da thật, thiết kế tỉ mỉ, luôn phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Mỗi hình ảnh sản phẩm trên website đều được chính tay LODY chụp, để có thể gửi đến người tiêu dùng hình ảnh chân thật nhất của sản phẩm. Chính vì thế khách hàng hoàn toàn có quyền từ chối nhận hàng nếu sản phẩm giao đến tay khách hàng không giống như hình.

 

Chúng tôi luôn cam kết về chất lượng, hoàn tiền gấp 100 lần gía trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện được sản phẩm là giả da hay kém chất lượng.

Và chính sách bảo hành sản phẩm 12 tháng với tất cả mặt hàng hiện có càng khẳng định về chất lượng đồ da tại Lody

 1. Giá thành hợp lý:

Vì chúng tôi luôn hoàn thành một sản phẩm hoàn hảo từ khâu chọn lựa chất liệu da, màu sắc, đến khâu hoàn thành, may dán để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh, không phải qua bên trung gian nào nên giá thành sản phẩm có thể nói LODY là phù hợp với túi tiền khách hàng.

 1. Chính sách ưu đãi khách hàng:

Với mọi khách hàng khi đặt mua hàng online luôn được miễn phí vận chuyển toàn quốc, mà không phải chịu thêm chi phí phát sinh nào

Chúng tôi hỗ trợ đổi mới cho khách hàng nếu khách không ưng sản phẩm vừa nhận, và sản phẩm được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm.

 1. Thương hiệu đã có dấu ấn trong lòng người tiêu dùng Việt:

Lody luôn lắng nghe những đánh giá phản hồi của khách hàng, từ đánh giá về chất lượng đến khâu dịch vụ... Lắng nghe những ý kiến đóng góp sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Quý khách có thể phản hồi, đánh giá về chiếc thắt lưng nam cao cấp tại Fanpage, website hay các trang thương mại điện tử như Sendo, Lazada, Tiki, Robin… hoặc trực tiếp qua hotline 0869 042 266.

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-hang-hieu-d6bm350d01 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d6bm350d01/d6bm350d01-2.jpg LODY new in stock 360000 VN Standard 360000 2668 THẮT LƯNG NAM HÀNG HIỆU D6BM350D01
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Fri, 15 Jun 2018 15:01:12 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-3-3 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-3-3 V1B015P0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-3-3 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015p0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015p0-6.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Fri, 15 Jun 2018 15:01:12 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-3-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-3-2 V1B015P0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-3-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015p0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015p0-8.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0
VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
Wed, 03 Oct 2018 11:01:36 +0700 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-2-3 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-2-3 V1B012P0 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-2-3 https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b012p0/vi-da-nam-nho-gon-v1b012p0-7.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0
VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
Wed, 03 Oct 2018 11:01:36 +0700 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-2-2 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-2-2 V1B012P0 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-2-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b012p0/vi-da-nam-nho-gon-v1b012p0-7.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ, gọn, mỏng, và nhẹ giúp người dùng luôn cảm thấy thuận tiện mỗi khi cầm chiếc ví theo người mà không cảm thấy bất tiện vì độ dày, cộm vướng của ví khi ngồi xuống ghế, hay khi ngồi lái xe.

Chi tiết Ví da nam siêu nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015B0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Ví với màu da được thuộc màu xanh than, chất liệu da mềm mịn, được cắt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví.

Bên trong: Các ngăn thẻ sang trọng được thuộc cùng tông màu ví màu xanh than, mang tới sự đồng điệu cho người sử dụng, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví da nam loại nhỏ V2B015B0

Ví nam da bò thật V2B015B0 màu xanh than là chiếc ví mang lại cho người dùng nhiều công dụng. Chiếc ví vừa dùng để đựng tiền và giấy tờ, ví còn là món phụ kiện thời trang nếu người dùng biết cách kết hợp hài hòa cùng các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng, túi xách, những bộ trang phục quần áo hay chiếc đồng hồ đeo tay thì người dùng sẽ thêm cá tính hơn nổi bật hơn và tự tin hơn.

Chiếc ví không những chỉ để đựng tiền, chỉ làm món phụ kiện làm đẹp mang đến sự thuận tiện cho người dùng ví sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng khi nhét ví sau túi quần để ngồi và lái xe.

Ngoài gam màu xanh than phong cách ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , cà phê, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam cỡ nhỏ da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015B0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi đơn hàng sẽ được LODY miễn phí vận chuyển khi khách hàng đặt mua online mà cần giao đi tặng hoặc giao đến nơi bạn cần. Điều này giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh do vận chuyển đường xa.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Sat, 16 Jun 2018 11:18:45 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2-3 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2-3 V1B015B0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ, gọn, mỏng, và nhẹ giúp người dùng luôn cảm thấy thuận tiện mỗi khi cầm chiếc ví theo người mà không cảm thấy bất tiện vì độ dày, cộm vướng của ví khi ngồi xuống ghế, hay khi ngồi lái xe.

Chi tiết Ví da nam siêu nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015B0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Ví với màu da được thuộc màu xanh than, chất liệu da mềm mịn, được cắt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví.

Bên trong: Các ngăn thẻ sang trọng được thuộc cùng tông màu ví màu xanh than, mang tới sự đồng điệu cho người sử dụng, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví da nam loại nhỏ V2B015B0

Ví nam da bò thật V2B015B0 màu xanh than là chiếc ví mang lại cho người dùng nhiều công dụng. Chiếc ví vừa dùng để đựng tiền và giấy tờ, ví còn là món phụ kiện thời trang nếu người dùng biết cách kết hợp hài hòa cùng các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng, túi xách, những bộ trang phục quần áo hay chiếc đồng hồ đeo tay thì người dùng sẽ thêm cá tính hơn nổi bật hơn và tự tin hơn.

Chiếc ví không những chỉ để đựng tiền, chỉ làm món phụ kiện làm đẹp mang đến sự thuận tiện cho người dùng ví sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng khi nhét ví sau túi quần để ngồi và lái xe.

Ngoài gam màu xanh than phong cách ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , cà phê, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam cỡ nhỏ da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015B0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi đơn hàng sẽ được LODY miễn phí vận chuyển khi khách hàng đặt mua online mà cần giao đi tặng hoặc giao đến nơi bạn cần. Điều này giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh do vận chuyển đường xa.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2-3 https://lody.vn/uploads/vi-da-nam-nho-gon-v2b015b0-9.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Fri, 15 Jun 2018 15:01:12 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-4 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-4 V1B015P0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-4 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015p0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015p0-8.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ, gọn, mỏng, và nhẹ giúp người dùng luôn cảm thấy thuận tiện mỗi khi cầm chiếc ví theo người mà không cảm thấy bất tiện vì độ dày, cộm vướng của ví khi ngồi xuống ghế, hay khi ngồi lái xe.

Chi tiết Ví da nam siêu nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015B0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Ví với màu da được thuộc màu xanh than, chất liệu da mềm mịn, được cắt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví.

Bên trong: Các ngăn thẻ sang trọng được thuộc cùng tông màu ví màu xanh than, mang tới sự đồng điệu cho người sử dụng, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví da nam loại nhỏ V2B015B0

Ví nam da bò thật V2B015B0 màu xanh than là chiếc ví mang lại cho người dùng nhiều công dụng. Chiếc ví vừa dùng để đựng tiền và giấy tờ, ví còn là món phụ kiện thời trang nếu người dùng biết cách kết hợp hài hòa cùng các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng, túi xách, những bộ trang phục quần áo hay chiếc đồng hồ đeo tay thì người dùng sẽ thêm cá tính hơn nổi bật hơn và tự tin hơn.

Chiếc ví không những chỉ để đựng tiền, chỉ làm món phụ kiện làm đẹp mang đến sự thuận tiện cho người dùng ví sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng khi nhét ví sau túi quần để ngồi và lái xe.

Ngoài gam màu xanh than phong cách ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , cà phê, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam cỡ nhỏ da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015B0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi đơn hàng sẽ được LODY miễn phí vận chuyển khi khách hàng đặt mua online mà cần giao đi tặng hoặc giao đến nơi bạn cần. Điều này giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh do vận chuyển đường xa.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Sat, 16 Jun 2018 11:18:45 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2-2-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2-2-2 V1B015B0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ, gọn, mỏng, và nhẹ giúp người dùng luôn cảm thấy thuận tiện mỗi khi cầm chiếc ví theo người mà không cảm thấy bất tiện vì độ dày, cộm vướng của ví khi ngồi xuống ghế, hay khi ngồi lái xe.

Chi tiết Ví da nam siêu nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015B0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Ví với màu da được thuộc màu xanh than, chất liệu da mềm mịn, được cắt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví.

Bên trong: Các ngăn thẻ sang trọng được thuộc cùng tông màu ví màu xanh than, mang tới sự đồng điệu cho người sử dụng, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví da nam loại nhỏ V2B015B0

Ví nam da bò thật V2B015B0 màu xanh than là chiếc ví mang lại cho người dùng nhiều công dụng. Chiếc ví vừa dùng để đựng tiền và giấy tờ, ví còn là món phụ kiện thời trang nếu người dùng biết cách kết hợp hài hòa cùng các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng, túi xách, những bộ trang phục quần áo hay chiếc đồng hồ đeo tay thì người dùng sẽ thêm cá tính hơn nổi bật hơn và tự tin hơn.

Chiếc ví không những chỉ để đựng tiền, chỉ làm món phụ kiện làm đẹp mang đến sự thuận tiện cho người dùng ví sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng khi nhét ví sau túi quần để ngồi và lái xe.

Ngoài gam màu xanh than phong cách ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , cà phê, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam cỡ nhỏ da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015B0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi đơn hàng sẽ được LODY miễn phí vận chuyển khi khách hàng đặt mua online mà cần giao đi tặng hoặc giao đến nơi bạn cần. Điều này giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh do vận chuyển đường xa.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2-2-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015b0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015b0-2.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0
VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
Wed, 03 Oct 2018 11:01:36 +0700 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-3-2 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-3-2 V1B012P0 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-3-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b012p0/vi-da-nam-nho-gon-v1b012p0-8.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015D0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là món phụ kiện thời trang mang phong cách giúp người dùng thêm nổi bật khi cùng kết hợp với các món phụ kiện khác như thắt lưng nam, giày dép, hay chiếc túi xách chiếc đồng hồ đeo tay.

Chi tiết Ví da nam cỡ nhỏ:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015D0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu đen

Bên ngoài: ví được cắt may từ miếng da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, ví được thuộc gam màu đen truyền thống cổ điển, vẫn mang lại phong cách lịch sự, sang trọng, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Các ngăn thẻ được cắt may từ những miếng da được thuộc gam màu đen cùng tông màu của mặt ngoài vì, tạo nên sự đồng điệu cho chiếc ví, khi mở ví ra thì bên trong ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn mỏng V2B015D0

Ví nam da bò V2B015D0 màu đen truyền thống, cổ điển, sang trọng lịch sự là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện thời trang giúp người dùng trở nên phong cách hơn khu cùng kết hợp với các món phụ kiện thời trang khác như trang phục quần áo, giày dép, chiếc đồng hồ đeo tay hay với chiếc thắt lưng.

Mỗi người dùng cũng nên sắm cho mình từ 1 đến vài chiếc ví để bộ sưu tập ví của bạn thêm đa dạng và phong phú, dễ dàng thay đổi mỗi khi đi ra ngoài, sao cho phù hợp với tâm trạng, hay với không gian cần đến

Ngoài gam màu đen truyền thống cổ điển ra ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu cà phê, màu xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam đẹp nhỏ gọn da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015D0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi sản phẩm khi khách hàng cần mua online cần giao đến nơi khách cần mang đến, thì khách đều được hưởng chính sách miễn phí ship toàn quốc cho mọi đơn hàng. Giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh khi vận chuyển giao đơn hàng.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Sat, 16 Jun 2018 11:18:46 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015d0-2-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015d0-2-2 V1B015D0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015D0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là món phụ kiện thời trang mang phong cách giúp người dùng thêm nổi bật khi cùng kết hợp với các món phụ kiện khác như thắt lưng nam, giày dép, hay chiếc túi xách chiếc đồng hồ đeo tay.

Chi tiết Ví da nam cỡ nhỏ:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015D0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu đen

Bên ngoài: ví được cắt may từ miếng da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, ví được thuộc gam màu đen truyền thống cổ điển, vẫn mang lại phong cách lịch sự, sang trọng, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Các ngăn thẻ được cắt may từ những miếng da được thuộc gam màu đen cùng tông màu của mặt ngoài vì, tạo nên sự đồng điệu cho chiếc ví, khi mở ví ra thì bên trong ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn mỏng V2B015D0

Ví nam da bò V2B015D0 màu đen truyền thống, cổ điển, sang trọng lịch sự là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện thời trang giúp người dùng trở nên phong cách hơn khu cùng kết hợp với các món phụ kiện thời trang khác như trang phục quần áo, giày dép, chiếc đồng hồ đeo tay hay với chiếc thắt lưng.

Mỗi người dùng cũng nên sắm cho mình từ 1 đến vài chiếc ví để bộ sưu tập ví của bạn thêm đa dạng và phong phú, dễ dàng thay đổi mỗi khi đi ra ngoài, sao cho phù hợp với tâm trạng, hay với không gian cần đến

Ngoài gam màu đen truyền thống cổ điển ra ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu cà phê, màu xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam đẹp nhỏ gọn da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015D0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi sản phẩm khi khách hàng cần mua online cần giao đến nơi khách cần mang đến, thì khách đều được hưởng chính sách miễn phí ship toàn quốc cho mọi đơn hàng. Giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh khi vận chuyển giao đơn hàng.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015d0-2-2 https://lody.vn/uploads/vi-da-nam-nho-gon-v2b015d0-1.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015D0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Fri, 15 Jun 2018 15:01:12 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-2-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-2-2 V1B015P0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-2-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015p0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015p0-8.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Fri, 15 Jun 2018 15:01:12 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-3 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-3 V1B015P0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-3 https://lody.vn/uploads/vi-da-nam-nho-gon-v2b015p0-1.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0
VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
Wed, 03 Oct 2018 11:01:36 +0700 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-3 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-3 V1B012P0 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-3 https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b012p0/vi-da-nam-nho-gon-v1b012p0-7.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015D0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là món phụ kiện thời trang mang phong cách giúp người dùng thêm nổi bật khi cùng kết hợp với các món phụ kiện khác như thắt lưng nam, giày dép, hay chiếc túi xách chiếc đồng hồ đeo tay.

Chi tiết Ví da nam cỡ nhỏ:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015D0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu đen

Bên ngoài: ví được cắt may từ miếng da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, ví được thuộc gam màu đen truyền thống cổ điển, vẫn mang lại phong cách lịch sự, sang trọng, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Các ngăn thẻ được cắt may từ những miếng da được thuộc gam màu đen cùng tông màu của mặt ngoài vì, tạo nên sự đồng điệu cho chiếc ví, khi mở ví ra thì bên trong ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn mỏng V2B015D0

Ví nam da bò V2B015D0 màu đen truyền thống, cổ điển, sang trọng lịch sự là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện thời trang giúp người dùng trở nên phong cách hơn khu cùng kết hợp với các món phụ kiện thời trang khác như trang phục quần áo, giày dép, chiếc đồng hồ đeo tay hay với chiếc thắt lưng.

Mỗi người dùng cũng nên sắm cho mình từ 1 đến vài chiếc ví để bộ sưu tập ví của bạn thêm đa dạng và phong phú, dễ dàng thay đổi mỗi khi đi ra ngoài, sao cho phù hợp với tâm trạng, hay với không gian cần đến

Ngoài gam màu đen truyền thống cổ điển ra ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu cà phê, màu xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam đẹp nhỏ gọn da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015D0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi sản phẩm khi khách hàng cần mua online cần giao đến nơi khách cần mang đến, thì khách đều được hưởng chính sách miễn phí ship toàn quốc cho mọi đơn hàng. Giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh khi vận chuyển giao đơn hàng.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Sat, 16 Jun 2018 11:18:46 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015d0-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015d0-2 V1B015D0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015D0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là món phụ kiện thời trang mang phong cách giúp người dùng thêm nổi bật khi cùng kết hợp với các món phụ kiện khác như thắt lưng nam, giày dép, hay chiếc túi xách chiếc đồng hồ đeo tay.

Chi tiết Ví da nam cỡ nhỏ:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015D0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu đen

Bên ngoài: ví được cắt may từ miếng da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, ví được thuộc gam màu đen truyền thống cổ điển, vẫn mang lại phong cách lịch sự, sang trọng, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Các ngăn thẻ được cắt may từ những miếng da được thuộc gam màu đen cùng tông màu của mặt ngoài vì, tạo nên sự đồng điệu cho chiếc ví, khi mở ví ra thì bên trong ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn mỏng V2B015D0

Ví nam da bò V2B015D0 màu đen truyền thống, cổ điển, sang trọng lịch sự là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện thời trang giúp người dùng trở nên phong cách hơn khu cùng kết hợp với các món phụ kiện thời trang khác như trang phục quần áo, giày dép, chiếc đồng hồ đeo tay hay với chiếc thắt lưng.

Mỗi người dùng cũng nên sắm cho mình từ 1 đến vài chiếc ví để bộ sưu tập ví của bạn thêm đa dạng và phong phú, dễ dàng thay đổi mỗi khi đi ra ngoài, sao cho phù hợp với tâm trạng, hay với không gian cần đến

Ngoài gam màu đen truyền thống cổ điển ra ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu cà phê, màu xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam đẹp nhỏ gọn da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015D0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi sản phẩm khi khách hàng cần mua online cần giao đến nơi khách cần mang đến, thì khách đều được hưởng chính sách miễn phí ship toàn quốc cho mọi đơn hàng. Giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh khi vận chuyển giao đơn hàng.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015d0-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015d0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015d0-2.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015D0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Fri, 15 Jun 2018 15:01:12 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-2 V1B015P0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015p0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015p0-8.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ, gọn, mỏng, và nhẹ giúp người dùng luôn cảm thấy thuận tiện mỗi khi cầm chiếc ví theo người mà không cảm thấy bất tiện vì độ dày, cộm vướng của ví khi ngồi xuống ghế, hay khi ngồi lái xe.

Chi tiết Ví da nam siêu nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015B0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Ví với màu da được thuộc màu xanh than, chất liệu da mềm mịn, được cắt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví.

Bên trong: Các ngăn thẻ sang trọng được thuộc cùng tông màu ví màu xanh than, mang tới sự đồng điệu cho người sử dụng, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví da nam loại nhỏ V2B015B0

Ví nam da bò thật V2B015B0 màu xanh than là chiếc ví mang lại cho người dùng nhiều công dụng. Chiếc ví vừa dùng để đựng tiền và giấy tờ, ví còn là món phụ kiện thời trang nếu người dùng biết cách kết hợp hài hòa cùng các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng, túi xách, những bộ trang phục quần áo hay chiếc đồng hồ đeo tay thì người dùng sẽ thêm cá tính hơn nổi bật hơn và tự tin hơn.

Chiếc ví không những chỉ để đựng tiền, chỉ làm món phụ kiện làm đẹp mang đến sự thuận tiện cho người dùng ví sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng khi nhét ví sau túi quần để ngồi và lái xe.

Ngoài gam màu xanh than phong cách ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , cà phê, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam cỡ nhỏ da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015B0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi đơn hàng sẽ được LODY miễn phí vận chuyển khi khách hàng đặt mua online mà cần giao đi tặng hoặc giao đến nơi bạn cần. Điều này giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh do vận chuyển đường xa.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Sat, 16 Jun 2018 11:18:45 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2-2 V1B015B0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ, gọn, mỏng, và nhẹ giúp người dùng luôn cảm thấy thuận tiện mỗi khi cầm chiếc ví theo người mà không cảm thấy bất tiện vì độ dày, cộm vướng của ví khi ngồi xuống ghế, hay khi ngồi lái xe.

Chi tiết Ví da nam siêu nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015B0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Ví với màu da được thuộc màu xanh than, chất liệu da mềm mịn, được cắt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví.

Bên trong: Các ngăn thẻ sang trọng được thuộc cùng tông màu ví màu xanh than, mang tới sự đồng điệu cho người sử dụng, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví da nam loại nhỏ V2B015B0

Ví nam da bò thật V2B015B0 màu xanh than là chiếc ví mang lại cho người dùng nhiều công dụng. Chiếc ví vừa dùng để đựng tiền và giấy tờ, ví còn là món phụ kiện thời trang nếu người dùng biết cách kết hợp hài hòa cùng các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng, túi xách, những bộ trang phục quần áo hay chiếc đồng hồ đeo tay thì người dùng sẽ thêm cá tính hơn nổi bật hơn và tự tin hơn.

Chiếc ví không những chỉ để đựng tiền, chỉ làm món phụ kiện làm đẹp mang đến sự thuận tiện cho người dùng ví sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng khi nhét ví sau túi quần để ngồi và lái xe.

Ngoài gam màu xanh than phong cách ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , cà phê, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam cỡ nhỏ da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015B0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi đơn hàng sẽ được LODY miễn phí vận chuyển khi khách hàng đặt mua online mà cần giao đi tặng hoặc giao đến nơi bạn cần. Điều này giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh do vận chuyển đường xa.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015b0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015b0-2.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ, gọn, mỏng, và nhẹ giúp người dùng luôn cảm thấy thuận tiện mỗi khi cầm chiếc ví theo người mà không cảm thấy bất tiện vì độ dày, cộm vướng của ví khi ngồi xuống ghế, hay khi ngồi lái xe.

Chi tiết Ví da nam siêu nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015B0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Ví với màu da được thuộc màu xanh than, chất liệu da mềm mịn, được cắt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví.

Bên trong: Các ngăn thẻ sang trọng được thuộc cùng tông màu ví màu xanh than, mang tới sự đồng điệu cho người sử dụng, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví da nam loại nhỏ V2B015B0

Ví nam da bò thật V2B015B0 màu xanh than là chiếc ví mang lại cho người dùng nhiều công dụng. Chiếc ví vừa dùng để đựng tiền và giấy tờ, ví còn là món phụ kiện thời trang nếu người dùng biết cách kết hợp hài hòa cùng các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng, túi xách, những bộ trang phục quần áo hay chiếc đồng hồ đeo tay thì người dùng sẽ thêm cá tính hơn nổi bật hơn và tự tin hơn.

Chiếc ví không những chỉ để đựng tiền, chỉ làm món phụ kiện làm đẹp mang đến sự thuận tiện cho người dùng ví sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng khi nhét ví sau túi quần để ngồi và lái xe.

Ngoài gam màu xanh than phong cách ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , cà phê, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam cỡ nhỏ da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015B0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi đơn hàng sẽ được LODY miễn phí vận chuyển khi khách hàng đặt mua online mà cần giao đi tặng hoặc giao đến nơi bạn cần. Điều này giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh do vận chuyển đường xa.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Sat, 16 Jun 2018 11:18:45 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2 V1B015B0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ, gọn, mỏng, và nhẹ giúp người dùng luôn cảm thấy thuận tiện mỗi khi cầm chiếc ví theo người mà không cảm thấy bất tiện vì độ dày, cộm vướng của ví khi ngồi xuống ghế, hay khi ngồi lái xe.

Chi tiết Ví da nam siêu nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015B0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Ví với màu da được thuộc màu xanh than, chất liệu da mềm mịn, được cắt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví.

Bên trong: Các ngăn thẻ sang trọng được thuộc cùng tông màu ví màu xanh than, mang tới sự đồng điệu cho người sử dụng, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví da nam loại nhỏ V2B015B0

Ví nam da bò thật V2B015B0 màu xanh than là chiếc ví mang lại cho người dùng nhiều công dụng. Chiếc ví vừa dùng để đựng tiền và giấy tờ, ví còn là món phụ kiện thời trang nếu người dùng biết cách kết hợp hài hòa cùng các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng, túi xách, những bộ trang phục quần áo hay chiếc đồng hồ đeo tay thì người dùng sẽ thêm cá tính hơn nổi bật hơn và tự tin hơn.

Chiếc ví không những chỉ để đựng tiền, chỉ làm món phụ kiện làm đẹp mang đến sự thuận tiện cho người dùng ví sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng khi nhét ví sau túi quần để ngồi và lái xe.

Ngoài gam màu xanh than phong cách ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , cà phê, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da nam cỡ nhỏ da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015B0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Mọi đơn hàng sẽ được LODY miễn phí vận chuyển khi khách hàng đặt mua online mà cần giao đi tặng hoặc giao đến nơi bạn cần. Điều này giúp khách hàng hạn chế được chi phí phát sinh do vận chuyển đường xa.

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015b0-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015b0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015b0-2.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015B0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
Fri, 15 Jun 2018 15:01:12 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2 V1B015P0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví nhỏ gọn để thay thế cho những chiếc túi có dây rút, để đựng tiền và giấy tờ gọn nhẹ nhất, giúp khách hàng nhét túi áo hay túi quần mà không hề bị cộm vướng víu.

Chi tiết Ví da nam nhỏ gọn:

mã sản phẩm: ví da nam V2B015P0

Kiểu dáng: dáng ví ngang.

Kích thước: cao 8.5cm, chiều ngang dài 11cm

Màu sắc: màu cà phê

Bên ngoài: với lớp da mềm mịn, thuộc gam màu cà phê và chiếc ví được căt may từ miếng da bò 100% nguyên miếng không cắt nối hay chắp ghép, đường chỉ may viền chắc chắn, cùng logo LODY bên góc dưới phải của ví, giúp chiếc ví trông sang trọng và lịch lãm.

Bên trong: Nội thất bên khi mở ví ra là các lớp da được may thành các ngăn cách tân, lớp da ngăn cũng được thuộc da màu ghi xám cách điệu, ví có 1 ngăn chính lớn, 2 ngăn đựng thẻ nhỏ ở ngay hông ví, 4 ngăn đựng thẻ ngang bên trong ví khi mở ra là những ngăn đựng thẻ ảnh thiết kế đẹp mắt cách điệu cũng với các đường chỉ may nổi bật.

Phong cách cá tính cùng ví nam nhỏ gọn V2B015P0

Ví da nam nhỏ V2B015P0 màu cà phê sang trọng, lịch lãm, chiếc ví là món phụ kiện thời trang không thể thiếu dành cho cánh mày râu, vì chiếc ví ngoài công dụng dùng để đựng tiền và giấy tờ ra, ví còn là món phụ kiện để điểm thêm cho những bộ trang phục thêm nổi bật, cho những món phụ kiện khác như túi xách, chiếc đồng hồ đeo tay thêm hài hòa sang trọng hơn.

Với những ưu điểm gọn, nhẹ, mỏng và nhỏ giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài mai mang theo chiếc ví, nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị vướng cộm, không phải bỏ ví ra khỏi túi quần khi ngồi xuống hay khi lái xe.

Ngoài gam màu cà phê sang trọng lịch lãm ra, ví còn có thêm 5 màu đơn sắc khác như màu đen , xanh than, màu vàng bò, màu nâu và màu xanh rêu giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Cách phân biệt chất liệu ví da thật, và ví da tổng hợp

Với chiếc ví da bò V2B015P0 nói chung và với những sản phầm đồ da tự nhiên nói chung đều được làm từ da bò từ nhiên khi bạn sờ tay lên bề mặt của sản phẩm thì với chiếc ví da thật bạn sẽ cảm nhận được độ mềm cũng như sự mịn màng khi bạn chạm tay, ngay cả khi thời tiết lạnh thì cảm giác đó vẫn không thay đổi. ngược lại với chiếc ví da tổng hợp bạn sẽ không thể cảm nhận được độ tự nhiên của chiếc ví.

Thêm nữa ví da nam nhỏ xịn cũng có thể phân biệt được bằng mùi đó là cái mùi đặc trưng ngai ngái của da tự nhiên, còn da giả có mùi ni lông, chất hóa hoặc để bạn dễ nhận biết như có mùi xăng thơm, mùi nhựa hay mùi sơn.

Về chính sách của LODY thì LODY luôn mong muốn mang lại cho khách sự hài lòng tối đa nhất với mức giá dễ chịu nhất:

LODY sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện ra sản phẩm là giả da.

Miễn phí ship cho mọi đơn hàng trên toàn quốc khi khách hàng đặt mua qua hệ thống online hoặc qua cửa hàng của LODY

Tất cả sản phẩm đồ da nói chung LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách nhận được sản phẩm, nếu khách phát hiện lỗi do nhà sản xuất.

Hiện nay tại mọi cửa hàng LODY đều đang có chính sách làm mới đồ da miễn phí, giúp khách hàng bảo dưỡng làm sạch lại những đồ da đã cũ trở nên mới hơn, đẹp và bóng hơn.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b015p0-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b015p0/vi-da-nam-nho-gon-v2b015p0-6.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B015P0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B014B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam nhỏ) là chiếc ví mỏng, nhỏ, gọn dùng để đựng tiền và giấy tờ giúp người dùng cảm thấy thoải mái thuận tiện mỗi khi mang chiếc ví theo mình, tự tin nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị cồm vướng víu khi ngồi một chỗ.

Chi tiết kích thước của ví nam nhỏ gọn:

Mã sản phẩm: Ví da nam V1B014B0

Kiểu dáng: dáng ví đứng

Kích thước: 8,5*10,5cm.

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Bề mặt chiếc ví là miếng da được cắt từ da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, giúp ví có độ bền lâu dài hơn theo năm tháng sử dụng. Ví được thuộc gam màu xanh than màu trầm phong cách, thiết kế mặt đơn giản kiểu da mềm mịn, đường chỉ may viền cách điệu và dưới góc phải của ví có in dập logo LODY.

Bên trong: Ví chỉ có 1 ngăn chính lớn đựng tiền, thêm 4 ngăn thẻ lộ diện ngay khi bạn mở ra, trong đó có 3 ngăn đựng thẻ dọc và 1 ngăn đựng thẻ ngang có thiết kế dây rút để lấy thẻ card dễ dàng hơn. lớp da bên trong ví được cắt may bằng những miếng da cùng màu với mặt ngoài, trông chiếc ví phong cách hơn.

Phong cách cùng chiếc ví da nam V1B014B0:

Ví da nam nhỏ V1B014B0 màu xanh dương phong cách, gam màu trầm giúp khách hàng dễ dàng kết hợp với các món phụ kiện khác, như chiếc túi xách, chiếc thắt lưng hay chiếc đồng hồ đeo tay, để người dùng thêm nổi bật và lịch lãm, cá tính hơn.

Chiếc ví tuy nhỏ gọn nhưng mang ý nghĩa lớn. ngoài công dụng đựng tiền và giấy tờ ra ví còn là vật phẩm làm quà tặng, làm món phụ kiện thời trang.

Ngoài màu xanh dương ra chiếc ví còn có thêm 7 màu khác như màu xanh rêu, màu đen, màu nâu cổ điển, màu nâu đậm, màu đỏ, màu vàng bò, màu cà phê giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn để phù hợp với phong cách của mình.

Địa chỉ bán ví nam nhỏ gọn chất lượng giá thành hợp lý.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu ví nam da bò, ví da nhỏ gọn xuất xứ không rõ nguồn gốc được chào mời với những lời quảng cáo có cánh, chất lượng tốt hoàn toàn sử dụng da thật nguyên miếng.

Nhưng để biết được ví có chất lượng hay không thì điều đó cần phải phụ thuộc vào quá trình sử dụng, sẽ biết được chất lượng dòng sản phẩm có phù hớp với giá tiền không. Chính vì thế để bạn chọn được sản phẩm chuẩn ưng ý nhất thì tốt nhất bạn nên tìm kiến cửa hàng uy tín, được nhiều người tin tưởng.

Một trong những cửa hàng xứng đáng để bạn tin tưởng và lựa chọn phải kể đến ví da nam LODY, bởi đến với LODY bạn có những chính sách những ưu đãi và còn được tư vấn hướng dẫn phân biệt chọn đồ da sao cho đúng da thật tự nhiên. 

Chính sách bảo hành và ưu đãi khi sử dụng sản phẩm ví da nam nhỏ gọn.

Nếu khách hàng có phát hiện ra bất cứ sản phẩm LODY nào được làm giả da, thì LODY sẽ đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm.

Với tất cả các đơn online đều được LODY miễn phí vận chuyển, giúp khách hàng không phải mất chi phí phát sinh nào khi đặt mua hàng online cần giao đến nơi cho khách hàng cần.

Với sản phẩm ví da nam nhỏ gọn V1B014B0 nói chung, hay với tất cả sản phẩm đồ da nói riêng LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo tri trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày nếu khách hàng phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất.

Đặc biệt là khách hàng hoàn toàn có thể được làm mới làm sạch miễn phí đồ da đã cũ đã được dùng lâu mà không còn bóng đẹp. Chỉ có tại LODY khách hàng hãy mang qua bất kỳ cửa hàng nào cũng đều được làm sạch mới lại.

]]>
Wed, 06 Jun 2018 09:14:16 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b014b0-2 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b014b0-2 V1B014B0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B014B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nam nhỏ) là chiếc ví mỏng, nhỏ, gọn dùng để đựng tiền và giấy tờ giúp người dùng cảm thấy thoải mái thuận tiện mỗi khi mang chiếc ví theo mình, tự tin nhét túi áo hay túi quần mà không sợ bị cồm vướng víu khi ngồi một chỗ.

Chi tiết kích thước của ví nam nhỏ gọn:

Mã sản phẩm: Ví da nam V1B014B0

Kiểu dáng: dáng ví đứng

Kích thước: 8,5*10,5cm.

Màu sắc: màu xanh than

Bên ngoài: Bề mặt chiếc ví là miếng da được cắt từ da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, giúp ví có độ bền lâu dài hơn theo năm tháng sử dụng. Ví được thuộc gam màu xanh than màu trầm phong cách, thiết kế mặt đơn giản kiểu da mềm mịn, đường chỉ may viền cách điệu và dưới góc phải của ví có in dập logo LODY.

Bên trong: Ví chỉ có 1 ngăn chính lớn đựng tiền, thêm 4 ngăn thẻ lộ diện ngay khi bạn mở ra, trong đó có 3 ngăn đựng thẻ dọc và 1 ngăn đựng thẻ ngang có thiết kế dây rút để lấy thẻ card dễ dàng hơn. lớp da bên trong ví được cắt may bằng những miếng da cùng màu với mặt ngoài, trông chiếc ví phong cách hơn.

Phong cách cùng chiếc ví da nam V1B014B0:

Ví da nam nhỏ V1B014B0 màu xanh dương phong cách, gam màu trầm giúp khách hàng dễ dàng kết hợp với các món phụ kiện khác, như chiếc túi xách, chiếc thắt lưng hay chiếc đồng hồ đeo tay, để người dùng thêm nổi bật và lịch lãm, cá tính hơn.

Chiếc ví tuy nhỏ gọn nhưng mang ý nghĩa lớn. ngoài công dụng đựng tiền và giấy tờ ra ví còn là vật phẩm làm quà tặng, làm món phụ kiện thời trang.

Ngoài màu xanh dương ra chiếc ví còn có thêm 7 màu khác như màu xanh rêu, màu đen, màu nâu cổ điển, màu nâu đậm, màu đỏ, màu vàng bò, màu cà phê giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn để phù hợp với phong cách của mình.

Địa chỉ bán ví nam nhỏ gọn chất lượng giá thành hợp lý.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu ví nam da bò, ví da nhỏ gọn xuất xứ không rõ nguồn gốc được chào mời với những lời quảng cáo có cánh, chất lượng tốt hoàn toàn sử dụng da thật nguyên miếng.

Nhưng để biết được ví có chất lượng hay không thì điều đó cần phải phụ thuộc vào quá trình sử dụng, sẽ biết được chất lượng dòng sản phẩm có phù hớp với giá tiền không. Chính vì thế để bạn chọn được sản phẩm chuẩn ưng ý nhất thì tốt nhất bạn nên tìm kiến cửa hàng uy tín, được nhiều người tin tưởng.

Một trong những cửa hàng xứng đáng để bạn tin tưởng và lựa chọn phải kể đến ví da nam LODY, bởi đến với LODY bạn có những chính sách những ưu đãi và còn được tư vấn hướng dẫn phân biệt chọn đồ da sao cho đúng da thật tự nhiên. 

Chính sách bảo hành và ưu đãi khi sử dụng sản phẩm ví da nam nhỏ gọn.

Nếu khách hàng có phát hiện ra bất cứ sản phẩm LODY nào được làm giả da, thì LODY sẽ đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm.

Với tất cả các đơn online đều được LODY miễn phí vận chuyển, giúp khách hàng không phải mất chi phí phát sinh nào khi đặt mua hàng online cần giao đến nơi cho khách hàng cần.

Với sản phẩm ví da nam nhỏ gọn V1B014B0 nói chung, hay với tất cả sản phẩm đồ da nói riêng LODY đều có chính sách bảo hành 1 năm, bảo tri trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày nếu khách hàng phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất.

Đặc biệt là khách hàng hoàn toàn có thể được làm mới làm sạch miễn phí đồ da đã cũ đã được dùng lâu mà không còn bóng đẹp. Chỉ có tại LODY khách hàng hãy mang qua bất kỳ cửa hàng nào cũng đều được làm sạch mới lại.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v1b014b0-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b014b0/vi-da-nam-nho-gon-v1b014b0-2.jpg LODY new in stock 480000 VN Standard 480000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V1B014B0
VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
Wed, 03 Oct 2018 11:01:36 +0700 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-2 https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-2 V1B012P0 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0

Ví đựng tiền nhỏ gọn là chìa khóa dẫn đến thành công của một người đàn ông.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Một chiếc ví da nam loại nhỏ có thể cải thiện tính bừa bộn của bạn, nó khiến bạn phải sắp xếp các đồ dùng một cách ngăn nắp.

Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được thói quen làm mọi thứ cụ thể và rõ ràng hơn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thông số cơ bản của ví nam siêu nhỏ:

- Mã sản phẩm: ví da nam V1B012P0

- Chất liệu: da bò nguyên miếng tự nhiên

- Kích thước: 8.5 cm x 10 cm 

- Thiết kế: nhỏ, gọn, mỏng, gồm 1 ngăn chính và 4 ngăn thẻ

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: Màu cà phê

- Bảo hành: 12 tháng

Mô tả chi tiết chiếc ví nam siêu nhỏ:

Sản phẩm ví nam loại nhỏ nhất của Lody với thiết kế vô cùng đặc biệt: Sử dụng những đường chỉ bo xung quanh ngăn thẻ để tạo sự nổi bật cho ví cũng như thuận tiện cho việc sử dụng card.

Ngoài ra lớp da còn được xử lí theo tiêu chuẩn Châu Âu càng dùng càng sáng bóng, mềm mại.

Dòng ví MINI hiện đang rất “hot”, ví này có kích thước cực kì nhỏ gọn, tối ưu cho việc dùng thẻ và một ít tiền mặt. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc đau lưng vì để ví ở túi quần sau hay đơn giản là dễ dàng cầm ví trên tay.

Vì sao ví da nam nhỏ luôn là sản phẩm được săn đón?

Đầu tiên, ví nhỏ rất dễ kết hợp với các loại trang phục và cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng

Thứ hai, Lody đem tới cho người dùng sản phẩm ví làm từ da bò tự nhiên có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Thứ ba, ví da nam mini không chỉ có công năng chứa đựng mà còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách của người sử dụng.

Ưu đãi khi mua ví nam siêu nhỏ gọn:

 1. Miễn phí giao hàng:

Hiện tại, Lody đang thực hiện chương trình khuyến mại “Phí vận chuyển 0 vnđ” với tất cả sản phẩm được bày bán.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận sản phẩm, bạn có thể đổi mới sang một sản phẩm khác nếu không ưng ý hay hài lòng về bất kỳ điều gì của sản phẩm đã mua.

 1. Bảo trì miễn phí trọn đời:
 • Chúng tôi bảo trì sản phẩm đồ da mua tại Lody hoàn toàn miễn phí
 • Làm sạch da không thu phí
 1. Bảo hành 12 tháng
 2. Hoàn tiền gấp 100 khi phát hiện giả da

Hãy đến cửa hàng và trải nghiệm sản phẩm chiếcví đựng tiền nhỏ gọn ngay nhé.

]]>
https://lody.vn/vi-dung-tien-nho-gon-v1b012p0-2 https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b012p0/vi-da-nam-nho-gon-v1b012p0-2.jpg LODY new in stock 450000 VN Standard 450000 2668 VÍ ĐỰNG TIỀN NHỎ GỌN V1B012P0
COMBO VÍ DA NAM VÀ THẮT LƯNG NAM DA BÒ

Combo ví da nam và thắt lưng nam da bò 

Bộ ví và dây dành cho phái mạnh làm điểm nhấn cho toàn trang phục, giúp bạn thêm phong cách cá tính và nổi bật hơn, Chiếc thắt lưng ngoài việc làm tôn thêm vẻ đẹp cho những bộ trang phục của bạn, thì chiếc ví là điểm cộng để cùng chiếc dây lưng trở thành cặp đôi hoàn hảo nên có trong bộ sưu tập phụ kiện của bạn

Đặc điểm chiếc ví nam da bò cao cấp:

Chi tiết sản phẩm bóp da hàng hiệu hcm:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B077N0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 11cm x 9.5 cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu nâu cà phê

Hãng sản xuất: LODY

Chi tiết thiết kế chiếc ví da:

 1. Bên ngoài:

Ví được cắt may bằng da bò tự nhiên 100% nguyên miếng, bề mặt da được thiết kế theo vân đà điểu trông rất tự nhiên bởi công nghệ và kinh nghiệm lâu năm trong nghành da các nhà thiết kế LODY.

 1. Bên trong:

Ví có 2 ngăn chính lớn, cùng với các lớp ngăn cách được cắt may bằng vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng hơn.

Khi mở ví ra nhận thấy ngay ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 2 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn kính đựng ảnh.

Đặc điểm chiếc thắt lưng nam da bò xịn:

Thông số cơ bản chiếc thắt lưng da nam xịn:

- Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB360D0

- Chất liệu: da bò tự nhiên 100%

- Kích Thước: 3.7cm x 120cm

- Kiểu dáng: dây da bò đầu khóa từ

- Màu sắc: màu đen truyền thống

Mô tả thiết kế chi tiết:

 1. Mặt ngoài:

Chiếc thắt lưng nam cao cấp được làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được nhà sản xuất thiết kế dập vân sần nhẹ.

Mép dây lưng với những đường chỉ may viền tinh sảo, khỏe khoắn bởi những người thợ lành nghề khiến chiếc dây lưng đầy sang trọng, thu hút.

Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không lo gỉ sét.

Mẫu thắt lưng nam hàng hiệu D1BB360D0 có thể thay đổi kiểu dáng mặt khóa theo nhu cầu của người dùng.

Logo thương hiệu Lody được in dập chìm ở phần đuôi dây. Cùng với thiết kế vát chéo để người dùng dễ dàng đưa dây qua đầu khóa.

 1. Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc.

Bên trong thắt lưng có một đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dùng cho đồ da để giúp dây kéo có thể bám chắc trong quá trình sử dụng.

Ý nghĩa cặp đôi thắt lưng ví da:

Cặp đôi phụ kiện ví da thắt lưng hứa hẹn sẽ là món phụ kiện thời trang mang lại cho bạn nhiều ý nghĩa sử dụng nhất, bởi ngoài công dụng tính năng chiếc ví giúp bạn giữ tiền hay những giấy tờ quan trọng, hay chiếc thắt lưng để giúp giữ cho phom quần áo thêm đẹp chắc chắn, Thì cặp đôi này còn giúp bạn có thể cũng phối hợp cùng với các món phụ kiện khác như chiếc đồng hồ đeo tay, đôi giày, chiếc túi xách hay thậm chí với những bộ trang phục quần áo cũng giúp bạn thêm nổi bật tự tin hơn.

]]>
Sat, 17 Nov 2018 11:12:22 +0700 https://lody.vn/combo-vi-da-nam-va-that-lung-nam-da-bo-2 https://lody.vn/combo-vi-da-nam-va-that-lung-nam-da-bo-2 CBV2077D1B360D0 COMBO VÍ DA NAM VÀ THẮT LƯNG NAM DA BÒ

Combo ví da nam và thắt lưng nam da bò 

Bộ ví và dây dành cho phái mạnh làm điểm nhấn cho toàn trang phục, giúp bạn thêm phong cách cá tính và nổi bật hơn, Chiếc thắt lưng ngoài việc làm tôn thêm vẻ đẹp cho những bộ trang phục của bạn, thì chiếc ví là điểm cộng để cùng chiếc dây lưng trở thành cặp đôi hoàn hảo nên có trong bộ sưu tập phụ kiện của bạn

Đặc điểm chiếc ví nam da bò cao cấp:

Chi tiết sản phẩm bóp da hàng hiệu hcm:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B077N0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 11cm x 9.5 cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu nâu cà phê

Hãng sản xuất: LODY

Chi tiết thiết kế chiếc ví da:

 1. Bên ngoài:

Ví được cắt may bằng da bò tự nhiên 100% nguyên miếng, bề mặt da được thiết kế theo vân đà điểu trông rất tự nhiên bởi công nghệ và kinh nghiệm lâu năm trong nghành da các nhà thiết kế LODY.

 1. Bên trong:

Ví có 2 ngăn chính lớn, cùng với các lớp ngăn cách được cắt may bằng vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng hơn.

Khi mở ví ra nhận thấy ngay ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 2 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn kính đựng ảnh.

Đặc điểm chiếc thắt lưng nam da bò xịn:

Thông số cơ bản chiếc thắt lưng da nam xịn:

- Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB360D0

- Chất liệu: da bò tự nhiên 100%

- Kích Thước: 3.7cm x 120cm

- Kiểu dáng: dây da bò đầu khóa từ

- Màu sắc: màu đen truyền thống

Mô tả thiết kế chi tiết:

 1. Mặt ngoài:

Chiếc thắt lưng nam cao cấp được làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được nhà sản xuất thiết kế dập vân sần nhẹ.

Mép dây lưng với những đường chỉ may viền tinh sảo, khỏe khoắn bởi những người thợ lành nghề khiến chiếc dây lưng đầy sang trọng, thu hút.

Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không lo gỉ sét.

Mẫu thắt lưng nam hàng hiệu D1BB360D0 có thể thay đổi kiểu dáng mặt khóa theo nhu cầu của người dùng.

Logo thương hiệu Lody được in dập chìm ở phần đuôi dây. Cùng với thiết kế vát chéo để người dùng dễ dàng đưa dây qua đầu khóa.

 1. Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc.

Bên trong thắt lưng có một đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dùng cho đồ da để giúp dây kéo có thể bám chắc trong quá trình sử dụng.

Ý nghĩa cặp đôi thắt lưng ví da:

Cặp đôi phụ kiện ví da thắt lưng hứa hẹn sẽ là món phụ kiện thời trang mang lại cho bạn nhiều ý nghĩa sử dụng nhất, bởi ngoài công dụng tính năng chiếc ví giúp bạn giữ tiền hay những giấy tờ quan trọng, hay chiếc thắt lưng để giúp giữ cho phom quần áo thêm đẹp chắc chắn, Thì cặp đôi này còn giúp bạn có thể cũng phối hợp cùng với các món phụ kiện khác như chiếc đồng hồ đeo tay, đôi giày, chiếc túi xách hay thậm chí với những bộ trang phục quần áo cũng giúp bạn thêm nổi bật tự tin hơn.

]]>
https://lody.vn/combo-vi-da-nam-va-that-lung-nam-da-bo-2 https://lody.vn/uploads/combo/combo/v2b077n0-d1bb360d0.jpg LODY new in stock 1170000 VN Standard 1170000 2668 COMBO VÍ DA NAM VÀ THẮT LƯNG NAM DA BÒ
THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BV352N0 MÀU NÂU LODY

Thắt lưng nam da bò D3BV352N0

hay còn gọi là dây nịt nam cao cấp, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu, chiếc thắt lưng ngoài việc dùng để làm phụ kiện làm đẹp ra, nó còn mang ý nghĩa vô cùng quan trong đối với những người phụ nữ với những lý do sau:

Trước tiên nói về chi tiết thắt lưng nam cao cấp:

Tên sản phẩm: Thắt lưng nam D3BV352N0

Mã sản phẩm: D3BV352N0

Màu sắc: màu nâu

Đầu khóa: Khóa từ

Chất liệu: Da bò tự nhiên

Kiểu vân da: in dập kiểu vân voi

Thứ 2 nói về ưu điểm chiếc thắt lưng

Đầu tiên chiếc thắt lưng với những ưu điểm vượt trội đó là thắt lưng được cắt may từ miếng da nguyên miếng, nên dây sẽ có độ bền cực cao.

Màu sắc với gam màu nâu trang nhã dễ dàng phối hợp cùng với các món phụ kiện thời trang khác.

Đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ.

Thiết kế kiểu dây, dây may bằng đường chỉ viền xung quanh, đuôi dây thiết kế cát đều hai bên mang lại sự tiện lợi khi sử dụng.

Chiếc thắt lưng với chất lượng cao cấp, giá cả phải chăng, đảm bảo phù hợp với nhiều túi tiền của cánh mày râu, hay phụ nữ muốn mua để làm quà tặng.

Thứ 3 ý nghĩa của chiếc thắt lưng với người phụ nữ

Trước khi dây lưng da thật xuất hiện, người xưa hay dùng những sợi dây bằng lá khô cuốn và nối lại, hay tiến bộ hơn là những sợi dây bằng vải dù, để làm những chiếc thắt lưng, thắt lại cho chặt. Và khi người phụ nữ làm và đem cho người đàn ông của mình dùng, nó có ý nghĩa thắt chặt tình cảm, giữ được người con trai luôn bên mình. Ngày nay thì chiếc thắt lưng da khi người phụ nữ muốn tặng cho người đàn ông của mình cũng có ý nghĩa đó, giúp tình cảm của đôi bên được phát triển hơn, gắn bó và tình cảm ơn. Và đặc biệt nếu bạn biết chú ý chọn đến gam màu phù hợp với mệnh người đàn ông của mình, còn giúp chàng phát triển hơn trong công việc sự nghiệp đó ạ.

Chính sách ưu đãi khi bạn sử dụng chiếc thắt lưng:

Thắt lưng được bảo hành 12 tháng bảo trì trọn đời.

Sản phẩm Được làm mới miễn phí tại mọi điểm bán hàng của LODY trên toàn quốc.

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu bạn phát hiện sản giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc, cho mọi đơn hàng online.

]]>
Fri, 26 Apr 2019 14:10:40 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3bv352n0-mau-nau-lody https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3bv352n0-mau-nau-lody D3BV352N0 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BV352N0 MÀU NÂU LODY

Thắt lưng nam da bò D3BV352N0

hay còn gọi là dây nịt nam cao cấp, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu, chiếc thắt lưng ngoài việc dùng để làm phụ kiện làm đẹp ra, nó còn mang ý nghĩa vô cùng quan trong đối với những người phụ nữ với những lý do sau:

Trước tiên nói về chi tiết thắt lưng nam cao cấp:

Tên sản phẩm: Thắt lưng nam D3BV352N0

Mã sản phẩm: D3BV352N0

Màu sắc: màu nâu

Đầu khóa: Khóa từ

Chất liệu: Da bò tự nhiên

Kiểu vân da: in dập kiểu vân voi

Thứ 2 nói về ưu điểm chiếc thắt lưng

Đầu tiên chiếc thắt lưng với những ưu điểm vượt trội đó là thắt lưng được cắt may từ miếng da nguyên miếng, nên dây sẽ có độ bền cực cao.

Màu sắc với gam màu nâu trang nhã dễ dàng phối hợp cùng với các món phụ kiện thời trang khác.

Đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ.

Thiết kế kiểu dây, dây may bằng đường chỉ viền xung quanh, đuôi dây thiết kế cát đều hai bên mang lại sự tiện lợi khi sử dụng.

Chiếc thắt lưng với chất lượng cao cấp, giá cả phải chăng, đảm bảo phù hợp với nhiều túi tiền của cánh mày râu, hay phụ nữ muốn mua để làm quà tặng.

Thứ 3 ý nghĩa của chiếc thắt lưng với người phụ nữ

Trước khi dây lưng da thật xuất hiện, người xưa hay dùng những sợi dây bằng lá khô cuốn và nối lại, hay tiến bộ hơn là những sợi dây bằng vải dù, để làm những chiếc thắt lưng, thắt lại cho chặt. Và khi người phụ nữ làm và đem cho người đàn ông của mình dùng, nó có ý nghĩa thắt chặt tình cảm, giữ được người con trai luôn bên mình. Ngày nay thì chiếc thắt lưng da khi người phụ nữ muốn tặng cho người đàn ông của mình cũng có ý nghĩa đó, giúp tình cảm của đôi bên được phát triển hơn, gắn bó và tình cảm ơn. Và đặc biệt nếu bạn biết chú ý chọn đến gam màu phù hợp với mệnh người đàn ông của mình, còn giúp chàng phát triển hơn trong công việc sự nghiệp đó ạ.

Chính sách ưu đãi khi bạn sử dụng chiếc thắt lưng:

Thắt lưng được bảo hành 12 tháng bảo trì trọn đời.

Sản phẩm Được làm mới miễn phí tại mọi điểm bán hàng của LODY trên toàn quốc.

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu bạn phát hiện sản giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc, cho mọi đơn hàng online.

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3bv352n0-mau-nau-lody https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d3bv352n0/d3bv352n0-560k.jpg LODY new in stock 560000 VN Standard 560000 2668 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BV352N0 MÀU NÂU LODY
THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BM380N01 MÀU NÂU LODY

Thắt lưng nam da bò D3BM380N01

Là món phụ kiện thời trang, mang lại phong cách sang trọng, lịch lãm cho đàn ông. Chiếc thắt lưng còn là món quà vô cùng ý nghĩa nếu có cô nàng nào đó đang phân vân lựa chọn tìm những món quà cao cấp tặng người mình yêu.

Thắt lưng nam da bò với những đặc điểm và tính năng nổi bật:

Vì sao LODY nói chiếc thắt lưng sẽ là món quà ý nghĩa của các nàng dành cho các chàng, bởi chiếc thắt lưng luôn là món đồ, món phụ kiện thường xuyên cần đến khi các chàng trai đi ra ngoài. Một chiếc thắt lưng có những đặc điểm và những tính năng nổi bật càng làm cho các chàng thấy thú vị và yêu thích chúng như là:

Chất lượng da.

Chiếc thắt lưng ngoài giá tiền phải chăng phù hợp với nhiều mức độ chi tiêu của nhiều người, mà chất lượng của nó không phải là tồi, bởi nó được làm cắt may từ lớp da bò nguyên miếng 100%, Dây được thuộc da gam màu nâu nổi bật sang trọng. Càng dùng dây càng trở nên mềm mại hơn.

Thiết kế của bản dây:

Dây được giữ nguyên bản, được xử lý gọn nhẹ, mặt dây da in dập vân sần nhẹ, mặt trong dây vẫn là lớp da bò lộn. Bản dây da bò miếng này sẽ khiến cho nhiều anh chàng thấy thú vị khi bắt đầu sử dụng chúng.

Dễ dàng sử dụng và lắp nhanh trong vài giây.

Vì là bản dây nguyên miếng, không cần ép da, và những đường chỉ may viền, dây thiết kế đơn giản nhất, giúp người dùng thấy sự mộc mạc của da bò, nhưng không hề mất đi tính thẩm mĩ của nó. Điều này giúp bạn dễ dàng sử dụng, và thuận tiện hơn trong việc tháo lắp.

Thông số cơ bản của thắt lưng.

 • Tên sản phẩm: Thắt lưng nam D3BM380N01
 • Mã sản phẩm: D3BM380N01
 • Màu sắc: màu nâu
 • Chất liệu: da bò tự nhiên
 • Kiểu dáng: khóa kim
 • Kích thước: 3,5 cm
 • Xuất xứ : Việt Nam

Chính sách bảo hành bảo trì của thắt lưng.

Thắt lưng được bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Được làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm tại tất cả các cửa hàng LODY

Đền gấp 100 lần nếu bạn phát hiện sản phẩm là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online.

Trên đây là những gợi ý, những đặc điểm chúng tôi muốn giới thiệu đến chiếc thắt lưng, để các cô gái có thể tự tin lựa chọn một món quà ý nghĩa và đúng chất đúng giá trị của nó mang lại.

]]>
Fri, 26 Apr 2019 13:45:46 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3bm380n01-mau-nau-lody https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3bm380n01-mau-nau-lody D3BM380N01 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BM380N01 MÀU NÂU LODY

Thắt lưng nam da bò D3BM380N01

Là món phụ kiện thời trang, mang lại phong cách sang trọng, lịch lãm cho đàn ông. Chiếc thắt lưng còn là món quà vô cùng ý nghĩa nếu có cô nàng nào đó đang phân vân lựa chọn tìm những món quà cao cấp tặng người mình yêu.

Thắt lưng nam da bò với những đặc điểm và tính năng nổi bật:

Vì sao LODY nói chiếc thắt lưng sẽ là món quà ý nghĩa của các nàng dành cho các chàng, bởi chiếc thắt lưng luôn là món đồ, món phụ kiện thường xuyên cần đến khi các chàng trai đi ra ngoài. Một chiếc thắt lưng có những đặc điểm và những tính năng nổi bật càng làm cho các chàng thấy thú vị và yêu thích chúng như là:

Chất lượng da.

Chiếc thắt lưng ngoài giá tiền phải chăng phù hợp với nhiều mức độ chi tiêu của nhiều người, mà chất lượng của nó không phải là tồi, bởi nó được làm cắt may từ lớp da bò nguyên miếng 100%, Dây được thuộc da gam màu nâu nổi bật sang trọng. Càng dùng dây càng trở nên mềm mại hơn.

Thiết kế của bản dây:

Dây được giữ nguyên bản, được xử lý gọn nhẹ, mặt dây da in dập vân sần nhẹ, mặt trong dây vẫn là lớp da bò lộn. Bản dây da bò miếng này sẽ khiến cho nhiều anh chàng thấy thú vị khi bắt đầu sử dụng chúng.

Dễ dàng sử dụng và lắp nhanh trong vài giây.

Vì là bản dây nguyên miếng, không cần ép da, và những đường chỉ may viền, dây thiết kế đơn giản nhất, giúp người dùng thấy sự mộc mạc của da bò, nhưng không hề mất đi tính thẩm mĩ của nó. Điều này giúp bạn dễ dàng sử dụng, và thuận tiện hơn trong việc tháo lắp.

Thông số cơ bản của thắt lưng.

 • Tên sản phẩm: Thắt lưng nam D3BM380N01
 • Mã sản phẩm: D3BM380N01
 • Màu sắc: màu nâu
 • Chất liệu: da bò tự nhiên
 • Kiểu dáng: khóa kim
 • Kích thước: 3,5 cm
 • Xuất xứ : Việt Nam

Chính sách bảo hành bảo trì của thắt lưng.

Thắt lưng được bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Được làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm tại tất cả các cửa hàng LODY

Đền gấp 100 lần nếu bạn phát hiện sản phẩm là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online.

Trên đây là những gợi ý, những đặc điểm chúng tôi muốn giới thiệu đến chiếc thắt lưng, để các cô gái có thể tự tin lựa chọn một món quà ý nghĩa và đúng chất đúng giá trị của nó mang lại.

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3bm380n01-mau-nau-lody https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d3bm380n01/d3bm380n0-350k-2.jpg LODY new in stock 350000 VN Standard 350000 2668 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BM380N01 MÀU NÂU LODY
Thắt lưng nam cao cấp D3BV352D0 màu đen LODY

Thắt lưng nam cao cấp D3BV352D0

Được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để cho ra đời dòng thắt lưng chất lương, từ chất liệu cho đến kiểu dáng thiết kế.

Thắt lưng được sử dụng và mang lại hiệu quả sử dụng vô cùng lớn hco người dùng. Bởi nó sẽ là món phụ kiện thời trang giúp người dùng có thể cùng kết hợp với các món phụ kiện khác, để thêm nổi bật và sang trọng.

Thắt lưng với những đặc điểm và tính năng nổi bật:

Thắt lưng được cắt may từ miếng da nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, sản phẩm chất lượng giúp người dùng sử dụng đơn giản và hiệu quả hơn.

Thắt lưng được bảo dưỡng hàng năm tại các cơ sở miễn phí.

Với công nghệ tân tiến nhất, chiếc thắt lưng tuy rằng được sử dụng bền lâu, nhưng LODy vẫn luôn mang đến cho khách hàng những ưu đãi và sự yên tâm lớn nhất. đó là chính sách bảo hành và bảo dưỡng sản phẩm trọn đời. Mọi thắt lưng khi được khách hàng sử dụng, đều có thể được làm mới làm sạch miễn phí tại tất các cửa hàng của LODY, nên khách hàng không còn lo lắng trong trường hợp sản phẩm dùng khá lâu mà không được chăm sóc bào dưỡng.

Thiết kế của bản dây:

Dây được thết kế cắt may từ miếng da bò nguyên miếng, 2 mặt dây được may vào nhau bằng hai đường chỉ biên chắc chắn, không lo bong tuột trong quá trình sử dụng.

Mặt dây được in dập kiểu vân voi sang trọng nổi bật.

Dễ dàng sử dụng và lắp nhanh trong vài giây.

Dây thiết kế bản dây nhỏ gọn dễ dàng sử dụng nhanh khi bạn cần đeo chúng để đi làm, hơn nữa đầu khóa và phần đuôi dây thiết kế vát đều 2 dây bạn càng dễ dàng sử dụng hơn.

Thông số cơ bản của thắt lưng.

 • Tên sản phẩm: Thắt lưng nam D3BV352D0
 • Mã sản phẩm: D3BV352D0
 • Màu sắc: màu đen
 • Chất liệu: da bò tự nhiên
 • Kiểu dáng: khóa kim
 • Kích thước: 3,5 cm
 • Xuất xứ : Việt Nam

CHính sách bảo hành của thắt lưng.

Thắt lưng được bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Được làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm tại tất cả các cửa hàng LODY

Đền gấp 100 lần nếu bạn phát hiện sản phẩm là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online.

]]>
Wed, 24 Apr 2019 15:49:19 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-cao-cap-d3bv352d0-mau-den-lody https://lody.vn/that-lung-nam-cao-cap-d3bv352d0-mau-den-lody D3BV352D0 Thắt lưng nam cao cấp D3BV352D0 màu đen LODY

Thắt lưng nam cao cấp D3BV352D0

Được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để cho ra đời dòng thắt lưng chất lương, từ chất liệu cho đến kiểu dáng thiết kế.

Thắt lưng được sử dụng và mang lại hiệu quả sử dụng vô cùng lớn hco người dùng. Bởi nó sẽ là món phụ kiện thời trang giúp người dùng có thể cùng kết hợp với các món phụ kiện khác, để thêm nổi bật và sang trọng.

Thắt lưng với những đặc điểm và tính năng nổi bật:

Thắt lưng được cắt may từ miếng da nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, sản phẩm chất lượng giúp người dùng sử dụng đơn giản và hiệu quả hơn.

Thắt lưng được bảo dưỡng hàng năm tại các cơ sở miễn phí.

Với công nghệ tân tiến nhất, chiếc thắt lưng tuy rằng được sử dụng bền lâu, nhưng LODy vẫn luôn mang đến cho khách hàng những ưu đãi và sự yên tâm lớn nhất. đó là chính sách bảo hành và bảo dưỡng sản phẩm trọn đời. Mọi thắt lưng khi được khách hàng sử dụng, đều có thể được làm mới làm sạch miễn phí tại tất các cửa hàng của LODY, nên khách hàng không còn lo lắng trong trường hợp sản phẩm dùng khá lâu mà không được chăm sóc bào dưỡng.

Thiết kế của bản dây:

Dây được thết kế cắt may từ miếng da bò nguyên miếng, 2 mặt dây được may vào nhau bằng hai đường chỉ biên chắc chắn, không lo bong tuột trong quá trình sử dụng.

Mặt dây được in dập kiểu vân voi sang trọng nổi bật.

Dễ dàng sử dụng và lắp nhanh trong vài giây.

Dây thiết kế bản dây nhỏ gọn dễ dàng sử dụng nhanh khi bạn cần đeo chúng để đi làm, hơn nữa đầu khóa và phần đuôi dây thiết kế vát đều 2 dây bạn càng dễ dàng sử dụng hơn.

Thông số cơ bản của thắt lưng.

 • Tên sản phẩm: Thắt lưng nam D3BV352D0
 • Mã sản phẩm: D3BV352D0
 • Màu sắc: màu đen
 • Chất liệu: da bò tự nhiên
 • Kiểu dáng: khóa kim
 • Kích thước: 3,5 cm
 • Xuất xứ : Việt Nam

CHính sách bảo hành của thắt lưng.

Thắt lưng được bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Được làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm tại tất cả các cửa hàng LODY

Đền gấp 100 lần nếu bạn phát hiện sản phẩm là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online.

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-cao-cap-d3bv352d0-mau-den-lody https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d3bv352d0/d3bv352d0-560k-3.jpg LODY new in stock 560000 VN Standard 560000 2668 Thắt lưng nam cao cấp D3BV352D0 màu đen LODY
Thắt lưng nam da bò thật D1BV351N0 màu nâu LODY

Thắt lưng nam da bò thật D1BV351N0

Là chiếc thắt lưng da nam, được làm từ da bò tự nhiên 100%, với bộ bền cao, thiết kế vân voi, những đường vân nhẹ nhàng tạo nên điểm nhấn sang trọng cho chiếc thắt lưng

Chi tiết thắt lưng nam cao cấp:

Tên sản phẩm: Thắt lưng nam D1BV351N0

Mã sản phẩm: D1BV351N0

Màu sắc: màu nâu

Đầu khóa: Khóa từ

Chất liệu: Da bò tự nhiên

Kiểu vân da: in dập kiểu vân voi

Ưu điểm của chiếc thắt lưng nam

Đầu tiên chiếc thắt lưng với những ưu điểm vượt trội đó là thắt lưng được cắt may từ miếng da nguyên miếng, nên dây sẽ có độ bền cực cao.

Màu sắc với gam màu nâu trang nhã dễ dàng phối hợp cùng với các món phụ kiện thời trang khác.

Đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ.

Thiết kế kiểu dây, dây cuộn và may bằng đường chỉ biên 1 mép dây, đuôi dây vuông được may cạnh chắc chắn.

Một điểm cộng tuyệt vời cho chiếc thắt lưng da chất lượng này đó là giá cả, giá cả một chiếc thắt lưng cao cấp tưởng chừng sẽ rất cao và nhiều tiền, nhưng LODY luôn hiểu tâm lý của khách hàng nên cho ra đời một dòng sản phẩm giá thành phải chăng, chính điều này không vì thế mà các bạn hiểu  chất lượng  cùng với đó cũng bị giảm đi.

Chính sách ưu đãi khi bạn sử dụng chiếc thắt lưng:

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng bảo trì trọn đời.

Được làm mới miễn phí tại mọi điểm bán hàng của LODY trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu bạn phát hiện sản giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc, cho đơn hàng online.

]]>
Wed, 24 Apr 2019 14:46:45 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-that-d1bv351n0-mau-nau-lody https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-that-d1bv351n0-mau-nau-lody D1BV351N0 Thắt lưng nam da bò thật D1BV351N0 màu nâu LODY

Thắt lưng nam da bò thật D1BV351N0

Là chiếc thắt lưng da nam, được làm từ da bò tự nhiên 100%, với bộ bền cao, thiết kế vân voi, những đường vân nhẹ nhàng tạo nên điểm nhấn sang trọng cho chiếc thắt lưng

Chi tiết thắt lưng nam cao cấp:

Tên sản phẩm: Thắt lưng nam D1BV351N0

Mã sản phẩm: D1BV351N0

Màu sắc: màu nâu

Đầu khóa: Khóa từ

Chất liệu: Da bò tự nhiên

Kiểu vân da: in dập kiểu vân voi

Ưu điểm của chiếc thắt lưng nam

Đầu tiên chiếc thắt lưng với những ưu điểm vượt trội đó là thắt lưng được cắt may từ miếng da nguyên miếng, nên dây sẽ có độ bền cực cao.

Màu sắc với gam màu nâu trang nhã dễ dàng phối hợp cùng với các món phụ kiện thời trang khác.

Đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ.

Thiết kế kiểu dây, dây cuộn và may bằng đường chỉ biên 1 mép dây, đuôi dây vuông được may cạnh chắc chắn.

Một điểm cộng tuyệt vời cho chiếc thắt lưng da chất lượng này đó là giá cả, giá cả một chiếc thắt lưng cao cấp tưởng chừng sẽ rất cao và nhiều tiền, nhưng LODY luôn hiểu tâm lý của khách hàng nên cho ra đời một dòng sản phẩm giá thành phải chăng, chính điều này không vì thế mà các bạn hiểu  chất lượng  cùng với đó cũng bị giảm đi.

Chính sách ưu đãi khi bạn sử dụng chiếc thắt lưng:

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng bảo trì trọn đời.

Được làm mới miễn phí tại mọi điểm bán hàng của LODY trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu bạn phát hiện sản giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc, cho đơn hàng online.

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-that-d1bv351n0-mau-nau-lody https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d1bv351n0/d1bv351n0-640k.jpg LODY new in stock 640000 VN Standard 640000 2668 Thắt lưng nam da bò thật D1BV351N0 màu nâu LODY
THẮT LƯNG DA NAM XỊN D1BS306N0 NÂU LODY

Thắt lưng da nam xịn:

Hay còn gọi là dây nịt nam hàng hiệu, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh máy râu. Chiếc thắt lưng thiết kế sang trọng lịch lãm, cùng những đường vân nhẹ nhàng.

Đặc điểm chính chiếc thắt lưng da bò:

Tên sản phẩm: Thắt lưng da bò xịn D1BS306N0

Mã sản phẩm: D1BS306N0

Kiểu dáng: vân da dập giả da cá sấu

Chất liệu: da bò 100%

Kích thước: 3,5cm

Đầu khóa: đầu khóa từ.

Màu sắc: màu nâu

Thiết kế: may viền 2 bên, đuôi dây vát chéo đều 2 bên. 

Vì sao nên chọn mua chiếc thắt lưng này:

Với ưu điểm:

Thắt lưng da với những ưu điểm vượt trội, có giá thành phải chăng, chất lượng da thật 100%, mềm mịn trong quá trình sử dụng.

Thiết kế bền chắc cùng với 2 đường chỉ may viền chắc chắn, đầu khóa từ được làm bằng hợp kim chống gỉ. mặt trong phần thân dây có thiết kế đường rãnh từ bằng cao su giúp làm điểm tì để giữ lẫy đầu khóa, nên bạn không hề sợ bị bong hay tuột dây lưng trong quá trình sử dụng.

Màu sắc da thuộc gam màu nâu cánh gián, nên bền màu, không sợ phai hay bong tróc màu da.

Ít nhược điểm:

Bản chất trong lõi dây lưng là lớp cao su mỏng, bên ngoài bao bọc là lớp da bà với chất lượng da thật 100% nên độ bền khá cao, lâu hỏng, khiến khách hàng muốn đổi mới trong trường hợp chờ dây hỏng thì sẽ khó.

Chính sách được hưởng:

Sử dụng thắt lưng LODY đồng nghĩa với việc bạn được hưởng toàn bộ chính sách của sản phẩm cũng như của khách hàng đó là:

Bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm suốt đời.

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng.

Đền gấp 100 lần nếu sản phẩm là giả da.

LODY cam kết với chất lượng sản phẩm bên mình, để khi đưa tới tay khách hàng hoàn toàn là những sản phẩm chất lượng hàng đầu. 

Không có lý do gì để bạn còn chần chừ hay phân vân chọn lựa sản phẩm nữa, Bởi trong mỗi chiếc thắt lưng là có sự góp sức của cả đội ngũ chuyên nghiệp với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đồ da đã lên bản thiết kế chọn da và có thể cắt may ra được những chiếc thắt lưng hoàn hảo đến tay người tiêu dùng như thế này.

]]>
Wed, 17 Apr 2019 11:05:22 +0700 https://lody.vn/that-lung-da-nam-xin-d1bs306n0-nau-lody https://lody.vn/that-lung-da-nam-xin-d1bs306n0-nau-lody D1BS306N0 THẮT LƯNG DA NAM XỊN D1BS306N0 NÂU LODY

Thắt lưng da nam xịn:

Hay còn gọi là dây nịt nam hàng hiệu, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh máy râu. Chiếc thắt lưng thiết kế sang trọng lịch lãm, cùng những đường vân nhẹ nhàng.

Đặc điểm chính chiếc thắt lưng da bò:

Tên sản phẩm: Thắt lưng da bò xịn D1BS306N0

Mã sản phẩm: D1BS306N0

Kiểu dáng: vân da dập giả da cá sấu

Chất liệu: da bò 100%

Kích thước: 3,5cm

Đầu khóa: đầu khóa từ.

Màu sắc: màu nâu

Thiết kế: may viền 2 bên, đuôi dây vát chéo đều 2 bên. 

Vì sao nên chọn mua chiếc thắt lưng này:

Với ưu điểm:

Thắt lưng da với những ưu điểm vượt trội, có giá thành phải chăng, chất lượng da thật 100%, mềm mịn trong quá trình sử dụng.

Thiết kế bền chắc cùng với 2 đường chỉ may viền chắc chắn, đầu khóa từ được làm bằng hợp kim chống gỉ. mặt trong phần thân dây có thiết kế đường rãnh từ bằng cao su giúp làm điểm tì để giữ lẫy đầu khóa, nên bạn không hề sợ bị bong hay tuột dây lưng trong quá trình sử dụng.

Màu sắc da thuộc gam màu nâu cánh gián, nên bền màu, không sợ phai hay bong tróc màu da.

Ít nhược điểm:

Bản chất trong lõi dây lưng là lớp cao su mỏng, bên ngoài bao bọc là lớp da bà với chất lượng da thật 100% nên độ bền khá cao, lâu hỏng, khiến khách hàng muốn đổi mới trong trường hợp chờ dây hỏng thì sẽ khó.

Chính sách được hưởng:

Sử dụng thắt lưng LODY đồng nghĩa với việc bạn được hưởng toàn bộ chính sách của sản phẩm cũng như của khách hàng đó là:

Bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm suốt đời.

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng.

Đền gấp 100 lần nếu sản phẩm là giả da.

LODY cam kết với chất lượng sản phẩm bên mình, để khi đưa tới tay khách hàng hoàn toàn là những sản phẩm chất lượng hàng đầu. 

Không có lý do gì để bạn còn chần chừ hay phân vân chọn lựa sản phẩm nữa, Bởi trong mỗi chiếc thắt lưng là có sự góp sức của cả đội ngũ chuyên nghiệp với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đồ da đã lên bản thiết kế chọn da và có thể cắt may ra được những chiếc thắt lưng hoàn hảo đến tay người tiêu dùng như thế này.

]]>
https://lody.vn/that-lung-da-nam-xin-d1bs306n0-nau-lody https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d1bs306n0/d1bs306n0-580k.jpg LODY new in stock 580000 VN Standard 580000 2668 THẮT LƯNG DA NAM XỊN D1BS306N0 NÂU LODY
THẮT LƯNG DA BÒ CAO CẤP D1BS306D0 ĐEN LODY

Thắt lưng nam da bò cao cấp :

Hay còn gọi là chiếc thắt lưng nam hàng hiệu, với chất lượng da tự nhiên 100%. Dây được thiết kế sang trọng trẻ trung do đội ngũ chuyên nghiệp, với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đồ da để thiết kế cho ra mắt dòng dây lưng cao cấp này.

Đặc điểm chính chiếc thắt lưng da bò:

Tên sản phẩm: Thắt lưng da bò cao cấp D1BS306D0

Mã sản phẩm: D1BS306D0

Kiểu dáng: vân da dập giả da cá sấu

Chất liệu: da bò 100%

Kích thước: 3,5cm

Đầu khóa: đầu khóa từ.

Màu sắc: màu đen

Thiết kế: may viền 2 bên, đuôi dây vát chéo đều 2 bên. 

Ưu nhược điểm chiếc thắt lưng nam cao cấp

Ưu điểm:

Thắt lưng da với những ưu điểm vượt trội, như giá thành phải chăng, chất lượng da thật 100%, mềm mịn trong quá trình sử dụng.

Thiết kế bền chắc cùng với 2 đường chỉ miền may chắc chắn, đầu khóa từ được làm bằng hợp kim chống gỉ. 

Màu sắc da thuộc nên bền màu, không sợ phai hay bong tróc màu da.

Nhược điểm:

Chất lượng da thật 100% nên độ bền khá cao, lâu hỏng, khiến khách hàng muốn đổi mới trong trường hợp chờ dây hỏng thì sẽ khó.

Chính sách được hưởng:

Sử dụng thắt lưng LODY đồng nghĩa với việc bạn được hưởng toàn bộ chính sách của sản phẩm cũng như của khách hàng đó là:

Bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm suốt đời.

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng.

Đền gấp 100 lần nếu sản phẩm là giả da.

Đôi điều về dòng thắt lưng nam da bò cao cấp, từ nhà thiết kế LODY: Chúng tôi với kinh nghiệm thâm niên lâu năm trong lĩnh vực đồ da, khi cho ra mắt chiếc thắt lưng này, đồng nghĩa với việc đó là thành quả của biết bao mồ hôi công sức nghiên cứu và tìm hiểu để sao cho ra được một chiếc thắt lưng tới tay người sử dụng với chất lượng hàng đâu, giá thành phải chăng.

Chính vì thế LODY rất hy vọng và mong sản phẩm sẽ được sự tin tưởng và sự ủng hộ của quý khách hàng.  

]]>
Wed, 17 Apr 2019 09:11:12 +0700 https://lody.vn/that-lung-da-bo-cao-cap-d1bs306d0-den-lody https://lody.vn/that-lung-da-bo-cao-cap-d1bs306d0-den-lody D1BS306D0 THẮT LƯNG DA BÒ CAO CẤP D1BS306D0 ĐEN LODY

Thắt lưng nam da bò cao cấp :

Hay còn gọi là chiếc thắt lưng nam hàng hiệu, với chất lượng da tự nhiên 100%. Dây được thiết kế sang trọng trẻ trung do đội ngũ chuyên nghiệp, với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đồ da để thiết kế cho ra mắt dòng dây lưng cao cấp này.

Đặc điểm chính chiếc thắt lưng da bò:

Tên sản phẩm: Thắt lưng da bò cao cấp D1BS306D0

Mã sản phẩm: D1BS306D0

Kiểu dáng: vân da dập giả da cá sấu

Chất liệu: da bò 100%

Kích thước: 3,5cm

Đầu khóa: đầu khóa từ.

Màu sắc: màu đen

Thiết kế: may viền 2 bên, đuôi dây vát chéo đều 2 bên. 

Ưu nhược điểm chiếc thắt lưng nam cao cấp

Ưu điểm:

Thắt lưng da với những ưu điểm vượt trội, như giá thành phải chăng, chất lượng da thật 100%, mềm mịn trong quá trình sử dụng.

Thiết kế bền chắc cùng với 2 đường chỉ miền may chắc chắn, đầu khóa từ được làm bằng hợp kim chống gỉ. 

Màu sắc da thuộc nên bền màu, không sợ phai hay bong tróc màu da.

Nhược điểm:

Chất lượng da thật 100% nên độ bền khá cao, lâu hỏng, khiến khách hàng muốn đổi mới trong trường hợp chờ dây hỏng thì sẽ khó.

Chính sách được hưởng:

Sử dụng thắt lưng LODY đồng nghĩa với việc bạn được hưởng toàn bộ chính sách của sản phẩm cũng như của khách hàng đó là:

Bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời

Làm sạch làm mới miễn phí sản phẩm suốt đời.

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng.

Đền gấp 100 lần nếu sản phẩm là giả da.

Đôi điều về dòng thắt lưng nam da bò cao cấp, từ nhà thiết kế LODY: Chúng tôi với kinh nghiệm thâm niên lâu năm trong lĩnh vực đồ da, khi cho ra mắt chiếc thắt lưng này, đồng nghĩa với việc đó là thành quả của biết bao mồ hôi công sức nghiên cứu và tìm hiểu để sao cho ra được một chiếc thắt lưng tới tay người sử dụng với chất lượng hàng đâu, giá thành phải chăng.

Chính vì thế LODY rất hy vọng và mong sản phẩm sẽ được sự tin tưởng và sự ủng hộ của quý khách hàng.  

]]>
https://lody.vn/that-lung-da-bo-cao-cap-d1bs306d0-den-lody https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d1bs306d0/d1bs306d0-580k-w.jpg LODY new in stock 580000 VN Standard 580000 2668 THẮT LƯNG DA BÒ CAO CẤP D1BS306D0 ĐEN LODY
Combo cặp ví da thắt lưng nam V5B001B0D1BB317D0

Combo ví da nữ thắt lưng nam khóa từ V5B001B0D1BB317D0

Ví và thắt lưng luôn là những phụ kiện quan trọng đối với phái mạnh. Một chiếc ví da nữ và một chiếc thắt lưng nam da thật hợp thời sẽ làm tôn lên đẳng cấp của người dùng.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nữ V5B001D0

- Thắt lưng nam D1BB317D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nữ V5B001D0

Mô tả sản phẩm ví da nữV5B001D0

- Mã SP: ví da nữ V5B001D0

- Kiểu dáng: ví dài cầm tay

- Kích thước: 20 x 9.5 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thương hiệu: LODY

Chi tiết sản phẩm ví da nam V5B001D0

Bên ngoài

Ví dáng cầm tay cắt may hoàn toàn từ miếng da bò thật 100%, ví da thuộc màu đen lịch lãm, chất lượng da mềm mịn khi chạm tay, kiểu dáng form cứng chắc tay, phía dưới góc trái in dập logo LODY nổi trội.

Bên trong

Cũng giống như bên ngoài, bên trong ví may bằng miếng da bò nguyên miếng, gồm 2 ngăn chính lớn đựng giấy tờ quan trọng, 1 ngăn khóa hông ngoài, 2 ngăn đựng thẻ cạnh ngăn khóa, 2 ngăn chính dài, 7 ngăn đựng thẻ card và 1 ngăn đựng thẻ ảnh.

Thông tin thắt lưng nam D1BB317D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam D1BB317D0

- Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB327D0

- Chất liệu: da bò thật

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Kiểu dáng: thắt lưng da đầu khóa từ

- Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế thắt lưng nam D1BB317D0

- Thắt lưng cắt may bằng từ miếng da bò thật 100%, da nguyên miếng được xứ lý dập vân cách điệu thành những đường vân có sóng gợn nhẹ từ đầu đến cuối thắt lưng.

- Dây gập mép viền may 2 bên tạo độ bền chắc, không bong tuột khi sử dụng.

- Mặt trong được thiết kế bằng lớp da bò dập kiểu vân quả vải, cảm giác mềm mịn khi chạm vào.

- Ưu điểm của đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ, phần đuôi dây thiết kế vát chéo 2 bên, tạo sự nhẹ nhàng cho dây khi di chuyển sang đầu khóa.

Chính sách bảo hành, quy định đổi trả chương trình ưu đãi

- Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong suốt thời gian 1 năm sử dụng sản phẩm.

- Sản phẩm được đổi trong vòng 03 ngày kể từ ngày mua và chỉ đổi 01 lần duy nhất với giá trị bằng hoặc cao hơn, nếu thấp hơn sẽ không được hoàn tiền.

- Sản phẩm đổi phải còn hóa đơn, phiếu bảo hành và tem thương hiệu.

- Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, đế không bị trầy, bị dơ hoặc có dấu hiệu đã sử dụng.

- Không áp dụng chính sách đổi đối với các sản phẩm đã quá thời gian đổi, sản phẩm đã sử dụng, không còn nguyên vẹn.

- Các sản phẩm đã được thay đổi một số chi tiết theo yêu cầu khách hàng đều không được đổi trả hoặc hoàn tiền.

- Các sản phẩm giảm giá, khuyến mãi, hàng tặng được áp dụng chính sách đổi theo quy định của từng chương trình.

- Chúng tôi đền trả gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu quý khách hàng phát hiện sản phẩm làm bằng da giả, da kém chất lượng.

- Trên toàn hệ thống LODY có áp dụng chương trình miễn phí ship, bảo trì trọn đời, làm mới, làm bóng sản phẩm, tư vấn miễn phí cho khách hàng.

]]>
Thu, 28 Feb 2019 14:19:12 +0700 https://lody.vn/combo-cap-vi-da-that-lung-nam-v5b001b0d1bb317d0 https://lody.vn/combo-cap-vi-da-that-lung-nam-v5b001b0d1bb317d0 V5B001B0D1BB317D0 Combo cặp ví da thắt lưng nam V5B001B0D1BB317D0

Combo ví da nữ thắt lưng nam khóa từ V5B001B0D1BB317D0

Ví và thắt lưng luôn là những phụ kiện quan trọng đối với phái mạnh. Một chiếc ví da nữ và một chiếc thắt lưng nam da thật hợp thời sẽ làm tôn lên đẳng cấp của người dùng.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nữ V5B001D0

- Thắt lưng nam D1BB317D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nữ V5B001D0

Mô tả sản phẩm ví da nữV5B001D0

- Mã SP: ví da nữ V5B001D0

- Kiểu dáng: ví dài cầm tay

- Kích thước: 20 x 9.5 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thương hiệu: LODY

Chi tiết sản phẩm ví da nam V5B001D0

Bên ngoài

Ví dáng cầm tay cắt may hoàn toàn từ miếng da bò thật 100%, ví da thuộc màu đen lịch lãm, chất lượng da mềm mịn khi chạm tay, kiểu dáng form cứng chắc tay, phía dưới góc trái in dập logo LODY nổi trội.

Bên trong

Cũng giống như bên ngoài, bên trong ví may bằng miếng da bò nguyên miếng, gồm 2 ngăn chính lớn đựng giấy tờ quan trọng, 1 ngăn khóa hông ngoài, 2 ngăn đựng thẻ cạnh ngăn khóa, 2 ngăn chính dài, 7 ngăn đựng thẻ card và 1 ngăn đựng thẻ ảnh.

Thông tin thắt lưng nam D1BB317D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam D1BB317D0

- Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB327D0

- Chất liệu: da bò thật

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Kiểu dáng: thắt lưng da đầu khóa từ

- Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế thắt lưng nam D1BB317D0

- Thắt lưng cắt may bằng từ miếng da bò thật 100%, da nguyên miếng được xứ lý dập vân cách điệu thành những đường vân có sóng gợn nhẹ từ đầu đến cuối thắt lưng.

- Dây gập mép viền may 2 bên tạo độ bền chắc, không bong tuột khi sử dụng.

- Mặt trong được thiết kế bằng lớp da bò dập kiểu vân quả vải, cảm giác mềm mịn khi chạm vào.

- Ưu điểm của đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ, phần đuôi dây thiết kế vát chéo 2 bên, tạo sự nhẹ nhàng cho dây khi di chuyển sang đầu khóa.

Chính sách bảo hành, quy định đổi trả chương trình ưu đãi

- Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong suốt thời gian 1 năm sử dụng sản phẩm.

- Sản phẩm được đổi trong vòng 03 ngày kể từ ngày mua và chỉ đổi 01 lần duy nhất với giá trị bằng hoặc cao hơn, nếu thấp hơn sẽ không được hoàn tiền.

- Sản phẩm đổi phải còn hóa đơn, phiếu bảo hành và tem thương hiệu.

- Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, đế không bị trầy, bị dơ hoặc có dấu hiệu đã sử dụng.

- Không áp dụng chính sách đổi đối với các sản phẩm đã quá thời gian đổi, sản phẩm đã sử dụng, không còn nguyên vẹn.

- Các sản phẩm đã được thay đổi một số chi tiết theo yêu cầu khách hàng đều không được đổi trả hoặc hoàn tiền.

- Các sản phẩm giảm giá, khuyến mãi, hàng tặng được áp dụng chính sách đổi theo quy định của từng chương trình.

- Chúng tôi đền trả gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu quý khách hàng phát hiện sản phẩm làm bằng da giả, da kém chất lượng.

- Trên toàn hệ thống LODY có áp dụng chương trình miễn phí ship, bảo trì trọn đời, làm mới, làm bóng sản phẩm, tư vấn miễn phí cho khách hàng.

]]>
https://lody.vn/combo-cap-vi-da-that-lung-nam-v5b001b0d1bb317d0 https://lody.vn/uploads/combo/combo/5d30053.jpg LODY new in stock 1340000 VN Standard 1340000 2668 Combo cặp ví da thắt lưng nam V5B001B0D1BB317D0
Combo Ví da nữ thắt lưng nam V5B001N0D1BB317D0

Combo ví da nữ thắt lưng nam khóa từ V5B001N0D1BB317D0

Combo ví da nữ thắt lưng  nam LODY da thật 100% được sản xuất  từ chất liệu da cao cấp, thiết kế bề mặt da mềm với những đường may tỉ mỉ, đẹp mắt tạo nên một phong cách thời trang riêng cho phái mạnh.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nữ V5B001N0

- Thắt lưng nam D1BB317D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nữ V5B001N0

Mô tả sản phẩm ví da nữ V5B001N0

- Mã SP: ví da nữ V5B001N0

- Kiểu dáng: ví dài cầm tay

- Kích thước: 20 x 9.5 cm

- Màu sắc: màu nâu

- Thương hiệu: LODY

Thiết kế sản phẩm ví da nữ V5B001N0

Bên ngoài

Thiết kế ví là miếng da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép. Gam màu nâu sang trọng, lịch lãm, chất lượng da mềm mịn khi chạm tay, kiểu dáng form dài chắc chắn, phía dưới góc trái có in dập logo nổi bật.

Bên trong

Bên trong ví cũng may bằng miếng da bò nguyên miếng thuộc gam màu nâu sang trọng. Gồm 2 ngăn chính lớn, 2 ngăn khóa ở hông ngoài, 2 ngăn đựng thẻ ngay cạnh ngăn khóa, 2 ngăn chính dài may cạnh cất giữ những giấy tờ quan trọng cùng 7 ngăn đựng thẻ card và 1 ngăn đựng thẻ ảnh.

Thông tin thắt lưng nam D1BB317D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam D1BB317D0

- Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB327D0

- Chất liệu: da bò thật

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Kiểu dáng: thắt lưng da đầu khóa từ

- Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế thắt lưng nam D1BB317D0

- Thắt lưng cắt may bằng từ miếng da bò thật 100%, da nguyên miếng được xứ lý dập vân cách điệu thành những đường vân có sóng gợn nhẹ từ đầu đến cuối thắt lưng.

- Dây gập mép viền may 2 bên tạo độ bền chắc, không bong tuột khi sử dụng.

- Mặt trong được thiết kế bằng lớp da bò dập kiểu vân quả vải, cảm giác mềm mịn khi chạm vào.

- Ưu điểm của đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ, phần đuôi dây thiết kế vát chéo 2 bên, tạo sự nhẹ nhàng cho dây khi di chuyển sang đầu khóa.

Ưu điểm bộ quà tặng combo bảo hành 12 tháng

- Bộ đôi thắt lưng da và ví da được thiết kế trẻ trung, bền chắc, kết hợp tinh tế giữa nét cổ điển và hiện đại, tạo nên sự hài hòa khi kết hợp cùng các trang phục.

- Đường may tỉ mỉ chắc chắn và tinh tế đảm bảo độ bền chắc trong suốt thời gian sử dụng và mang đến vẻ đẹp cá tính và lịch lãm.

- Với các gam màu phổ biến như đen, nâu, vàng và xanh, không chỉ giúp thể hiện phong cách thời trang cực kỳ nam tính và lịch lãm mà còn dễ dàng phối hợp cùng nhiều trang phục như: quần jean, áo thun hay phụ kiện.

]]>
Thu, 28 Feb 2019 13:38:38 +0700 https://lody.vn/combo-vi-da-nu-that-lung-nam-v5b001n0d1bb317d0 https://lody.vn/combo-vi-da-nu-that-lung-nam-v5b001n0d1bb317d0 V5B001N0D1BB317D0 Combo Ví da nữ thắt lưng nam V5B001N0D1BB317D0

Combo ví da nữ thắt lưng nam khóa từ V5B001N0D1BB317D0

Combo ví da nữ thắt lưng  nam LODY da thật 100% được sản xuất  từ chất liệu da cao cấp, thiết kế bề mặt da mềm với những đường may tỉ mỉ, đẹp mắt tạo nên một phong cách thời trang riêng cho phái mạnh.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nữ V5B001N0

- Thắt lưng nam D1BB317D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nữ V5B001N0

Mô tả sản phẩm ví da nữ V5B001N0

- Mã SP: ví da nữ V5B001N0

- Kiểu dáng: ví dài cầm tay

- Kích thước: 20 x 9.5 cm

- Màu sắc: màu nâu

- Thương hiệu: LODY

Thiết kế sản phẩm ví da nữ V5B001N0

Bên ngoài

Thiết kế ví là miếng da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép. Gam màu nâu sang trọng, lịch lãm, chất lượng da mềm mịn khi chạm tay, kiểu dáng form dài chắc chắn, phía dưới góc trái có in dập logo nổi bật.

Bên trong

Bên trong ví cũng may bằng miếng da bò nguyên miếng thuộc gam màu nâu sang trọng. Gồm 2 ngăn chính lớn, 2 ngăn khóa ở hông ngoài, 2 ngăn đựng thẻ ngay cạnh ngăn khóa, 2 ngăn chính dài may cạnh cất giữ những giấy tờ quan trọng cùng 7 ngăn đựng thẻ card và 1 ngăn đựng thẻ ảnh.

Thông tin thắt lưng nam D1BB317D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam D1BB317D0

- Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB327D0

- Chất liệu: da bò thật

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Kiểu dáng: thắt lưng da đầu khóa từ

- Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế thắt lưng nam D1BB317D0

- Thắt lưng cắt may bằng từ miếng da bò thật 100%, da nguyên miếng được xứ lý dập vân cách điệu thành những đường vân có sóng gợn nhẹ từ đầu đến cuối thắt lưng.

- Dây gập mép viền may 2 bên tạo độ bền chắc, không bong tuột khi sử dụng.

- Mặt trong được thiết kế bằng lớp da bò dập kiểu vân quả vải, cảm giác mềm mịn khi chạm vào.

- Ưu điểm của đầu khóa từ làm bằng hợp kim chống gỉ, phần đuôi dây thiết kế vát chéo 2 bên, tạo sự nhẹ nhàng cho dây khi di chuyển sang đầu khóa.

Ưu điểm bộ quà tặng combo bảo hành 12 tháng

- Bộ đôi thắt lưng da và ví da được thiết kế trẻ trung, bền chắc, kết hợp tinh tế giữa nét cổ điển và hiện đại, tạo nên sự hài hòa khi kết hợp cùng các trang phục.

- Đường may tỉ mỉ chắc chắn và tinh tế đảm bảo độ bền chắc trong suốt thời gian sử dụng và mang đến vẻ đẹp cá tính và lịch lãm.

- Với các gam màu phổ biến như đen, nâu, vàng và xanh, không chỉ giúp thể hiện phong cách thời trang cực kỳ nam tính và lịch lãm mà còn dễ dàng phối hợp cùng nhiều trang phục như: quần jean, áo thun hay phụ kiện.

]]>
https://lody.vn/combo-vi-da-nu-that-lung-nam-v5b001n0d1bb317d0 https://lody.vn/uploads/combo/combo/5d30055.jpg LODY new in stock 1340000 VN Standard 1340000 2668 Combo Ví da nữ thắt lưng nam V5B001N0D1BB317D0
Combo ví da nữ thắt lưng nam V5B001B0D3BE351D0

Combo ví da nữ thắt lưng nam khóa kim xoay V5B001B0D3BE351D0

Combo ví da nữ và thắt lưng nam được may từ chất liệu da cao cấp, hạn chế bám bẩn đồng thời tạo sự thuận lợi trong khâu bảo quản và vệ sinh. Ví dạng dáng đứng sang trọng, thắt lưng bản vừa với đầu khóa kim xoay hai mặt, có thể xoay mặt nâu hoặc đen vô cùng tiện lợi.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nữ V5B001B0

- Thắt lưng nam D3BE351D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin ví da nữ V5B001B0

Mô tả sản phẩm ví da nữ V5B001B0

- Mã SP: ví da nữ V5B001B0

- Kiểu dáng: ví dài cầm tay

- Kích thước: 20 x 9.5 cm

- Màu sắc: màu xanh than

Chi tiết sản phẩm ví da nữ V5B001B0

Bên ngoài

Ví dáng cầm tay cắt may hoàn toàn từ miếng da bò thật 100%, ví da thuộc màu xanh than cá tính, chất lượng da mềm mịn khi chạm tay, kiểu dáng form cứng chắc tay, phía dưới góc trái in dập logo LODY nổi trội.

Bên trong

Cũng giống như bên ngoài, bên trong ví may bằng miếng da bò nguyên miếng, gồm 2 ngăn chính lớn đựng giấy tờ quan trọng, 1 ngăn khóa hông ngoài, 2 ngăn đựng thẻ cạnh ngăn khóa, 2 ngăn chính dài, 7 ngăn đựng thẻ card và 1 ngăn đựng thẻ ảnh.

Thông tin sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

- Mã SP: thắt lưng nam D3BE351D0

- Chất liệu: da bò cao cấp

- Thiết kế: bề mặt da mềm mịn, nhẵn

- Kiểu dáng: khóa kim xoay tiện dụng

- Màu sắc: màu đen

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thương hiệu: LODY

Mô tả thiết kế chi tiết thắt lưng nam D3BE351D0

- Thắt lưng có thể dùng cả 2 mặt: 1 mặt nâu và 1 mặt đen, khách chỉ cần xoay đầu khóa là có thể chọn màu ưa thích.

Mặt ngoài

+ Chiếc thắt lưng cao cấp làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được thiết kế dập vân sần nhẹ.

+ Mép dây lưng là những đường chỉ may viền tinh xảo, khỏe khoắn.

+ Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không gỉ sét.

+ Logo LODY in dập chìm ở phần đuôi dây, cùng với thiết kế vát chéo giúp dễ dàng đưa dây qua đầu khóa khi sử dụng.

Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc. Bên trong thắt lưng có 1 đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dụng giúp dây kéo bám chắc trong suốt quá trình sử dụng.

Mua quà tặng combo tại LODY, bạn được gì?

- Bảo hành 1 năm đối với các lỗi nhà sản xuất về phụ kiện (khóa, đinh, móc…)

- Miễn phí làm mới trong suốt thời gian sử dụng.

- 100% da thật: phát hiện da giả bồi thường 100 lần giá trị sản phẩm.

- 1 đổi 1 trong 03 ngày.

- Nếu phát hiện lỗi nhà sản xuất, khách hàng được quyền đổi lấy sản phẩm mới ngay lập tức.

- Trên toàn hệ thống LODY đều áp dụng chương trình miễn phí ship, dịch vụ tư vấn miễn phí cho khách hàng.

 

]]>
Wed, 27 Feb 2019 11:29:16 +0700 https://lody.vn/combo-vi-da-nu-that-lung-nam-v5b001b0d3be351d0 https://lody.vn/combo-vi-da-nu-that-lung-nam-v5b001b0d3be351d0 V5B001B0D3BE351D0 Combo ví da nữ thắt lưng nam V5B001B0D3BE351D0

Combo ví da nữ thắt lưng nam khóa kim xoay V5B001B0D3BE351D0

Combo ví da nữ và thắt lưng nam được may từ chất liệu da cao cấp, hạn chế bám bẩn đồng thời tạo sự thuận lợi trong khâu bảo quản và vệ sinh. Ví dạng dáng đứng sang trọng, thắt lưng bản vừa với đầu khóa kim xoay hai mặt, có thể xoay mặt nâu hoặc đen vô cùng tiện lợi.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nữ V5B001B0

- Thắt lưng nam D3BE351D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin ví da nữ V5B001B0

Mô tả sản phẩm ví da nữ V5B001B0

- Mã SP: ví da nữ V5B001B0

- Kiểu dáng: ví dài cầm tay

- Kích thước: 20 x 9.5 cm

- Màu sắc: màu xanh than

Chi tiết sản phẩm ví da nữ V5B001B0

Bên ngoài

Ví dáng cầm tay cắt may hoàn toàn từ miếng da bò thật 100%, ví da thuộc màu xanh than cá tính, chất lượng da mềm mịn khi chạm tay, kiểu dáng form cứng chắc tay, phía dưới góc trái in dập logo LODY nổi trội.

Bên trong

Cũng giống như bên ngoài, bên trong ví may bằng miếng da bò nguyên miếng, gồm 2 ngăn chính lớn đựng giấy tờ quan trọng, 1 ngăn khóa hông ngoài, 2 ngăn đựng thẻ cạnh ngăn khóa, 2 ngăn chính dài, 7 ngăn đựng thẻ card và 1 ngăn đựng thẻ ảnh.

Thông tin sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

- Mã SP: thắt lưng nam D3BE351D0

- Chất liệu: da bò cao cấp

- Thiết kế: bề mặt da mềm mịn, nhẵn

- Kiểu dáng: khóa kim xoay tiện dụng

- Màu sắc: màu đen

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thương hiệu: LODY

Mô tả thiết kế chi tiết thắt lưng nam D3BE351D0

- Thắt lưng có thể dùng cả 2 mặt: 1 mặt nâu và 1 mặt đen, khách chỉ cần xoay đầu khóa là có thể chọn màu ưa thích.

Mặt ngoài

+ Chiếc thắt lưng cao cấp làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được thiết kế dập vân sần nhẹ.

+ Mép dây lưng là những đường chỉ may viền tinh xảo, khỏe khoắn.

+ Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không gỉ sét.

+ Logo LODY in dập chìm ở phần đuôi dây, cùng với thiết kế vát chéo giúp dễ dàng đưa dây qua đầu khóa khi sử dụng.

Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc. Bên trong thắt lưng có 1 đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dụng giúp dây kéo bám chắc trong suốt quá trình sử dụng.

Mua quà tặng combo tại LODY, bạn được gì?

- Bảo hành 1 năm đối với các lỗi nhà sản xuất về phụ kiện (khóa, đinh, móc…)

- Miễn phí làm mới trong suốt thời gian sử dụng.

- 100% da thật: phát hiện da giả bồi thường 100 lần giá trị sản phẩm.

- 1 đổi 1 trong 03 ngày.

- Nếu phát hiện lỗi nhà sản xuất, khách hàng được quyền đổi lấy sản phẩm mới ngay lập tức.

- Trên toàn hệ thống LODY đều áp dụng chương trình miễn phí ship, dịch vụ tư vấn miễn phí cho khách hàng.

 

]]>
https://lody.vn/combo-vi-da-nu-that-lung-nam-v5b001b0d3be351d0 https://lody.vn/uploads/combo/combo/v5b001-b3be351d0-1.jpg LODY new in stock 1400000 VN Standard 1400000 2668 Combo ví da nữ thắt lưng nam V5B001B0D3BE351D0
Combo cặp ví da thắt lưng nam V5B001D0D3BE351D0

Combo ví da nữ thắt lưng nam khóa kim xoay màu đen V5B001D0D3BE351D0

Sét ví da nữ màu đen thiết kế sang trọng, lịch lãm cùng thắt lưng nam chất liệu da bò bền đẹp kết hợp đầu khóa kim xoay không gỉ, chống xước có độ sáng bóng cao luôn tạo vẻ tự tin, lịch lãm cho phái mạnh.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nữ V5B001D0

- Thắt lưng nam D3BE351D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin ví da nữ V5B001D0

Mô tả sản phẩm ví da nữ V5B001D0

- Mã SP: ví da nữ V5B001D0

- Kiểu dáng: ví dài cầm tay

- Kích thước: 20 x 9.5 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thương hiệu: LODY

Chi tiết sản phẩm ví da nữ V5B001D0

Bên ngoài

Ví dáng cầm tay cắt may hoàn toàn từ miếng da bò thật 100%, ví da thuộc màu đen lịch lãm, chất lượng da mềm mịn khi chạm tay, kiểu dáng form cứng chắc tay, phía dưới góc trái in dập logo LODY nổi trội.

Bên trong

Cũng giống như bên ngoài, bên trong ví may bằng miếng da bò nguyên miếng, gồm 2 ngăn chính lớn đựng giấy tờ quan trọng, 1 ngăn khóa hông ngoài, 2 ngăn đựng thẻ cạnh ngăn khóa, 2 ngăn chính dài, 7 ngăn đựng thẻ card và 1 ngăn đựng thẻ ảnh.

Thông tin sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

- Mã SP: thắt lưng nam D3BE351D0

- Chất liệu: da bò cao cấp

- Thiết kế: bề mặt da mềm mịn, nhẵn

- Kiểu dáng: khóa kim xoay tiện dụng

- Màu sắc: màu đen

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thương hiệu: LODY

Mô tả thiết kế chi tiết thắt lưng nam D3BE351D0

- Thắt lưng có thể dùng cả 2 mặt: 1 mặt nâu và 1 mặt đen, khách chỉ cần xoay đầu khóa là có thể chọn màu ưa thích.

- Mặt ngoài

+ Chiếc thắt lưng cao cấp làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được thiết kế dập vân sần nhẹ.

+ Mép dây lưng là những đường chỉ may viền tinh xảo, khỏe khoắn.

+ Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không gỉ sét.

+ Logo LODY in dập chìm ở phần đuôi dây, cùng với thiết kế vát chéo giúp dễ dàng đưa dây qua đầu khóa khi sử dụng.

- Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc. Bên trong thắt lưng có 1 đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dụng giúp dây kéo bám chắc trong suốt quá trình sử dụng.

Ý nghĩa bộ quà tặng combo ví da - thắt lưng

Nhằm giúp cho các bạn nam, nữ sành điệu đẳng cấp tiết kiệm thời gian lựa chọn, LODY xin cung cấp trọn bộ Combo ví da nữ thắt lưng nam chính hãng. 2 trong 1 và mức giá siêu tiết kiệm chỉ từ 1.000.000 - 1.100.000 đồng. Điều đặc biệt trong bộ combo này là sự đồng điệu đến từ từng sản phẩm, cùng tông màu, rất phù hợp cho các bạn trẻ thể hiện sự lịch lãm tinh tế của mình.

- Bộ sản phẩm Tone - sur - Tone gồm 1 ví da nữ + 1 thắt lưng da nam cùng 1 Tone (Tông) màu.

- Chất liệu: 100% từ da bò thật.

- Thiết kế đẹp mắt, chuẩn hình 100%.

- Dế dàng kết hợp với các trang phục khác nhau.

- Tạo nên sự chuyên nghiệp nhưng vẫn không kém phần sang trọng. 

]]>
Wed, 27 Feb 2019 10:17:35 +0700 https://lody.vn/combo-cap-vi-da-that-lung-nam-v5b001d0d3be351d0 https://lody.vn/combo-cap-vi-da-that-lung-nam-v5b001d0d3be351d0 V5B001D0D3BE351D0 Combo cặp ví da thắt lưng nam V5B001D0D3BE351D0

Combo ví da nữ thắt lưng nam khóa kim xoay màu đen V5B001D0D3BE351D0

Sét ví da nữ màu đen thiết kế sang trọng, lịch lãm cùng thắt lưng nam chất liệu da bò bền đẹp kết hợp đầu khóa kim xoay không gỉ, chống xước có độ sáng bóng cao luôn tạo vẻ tự tin, lịch lãm cho phái mạnh.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nữ V5B001D0

- Thắt lưng nam D3BE351D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin ví da nữ V5B001D0

Mô tả sản phẩm ví da nữ V5B001D0

- Mã SP: ví da nữ V5B001D0

- Kiểu dáng: ví dài cầm tay

- Kích thước: 20 x 9.5 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thương hiệu: LODY

Chi tiết sản phẩm ví da nữ V5B001D0

Bên ngoài

Ví dáng cầm tay cắt may hoàn toàn từ miếng da bò thật 100%, ví da thuộc màu đen lịch lãm, chất lượng da mềm mịn khi chạm tay, kiểu dáng form cứng chắc tay, phía dưới góc trái in dập logo LODY nổi trội.

Bên trong

Cũng giống như bên ngoài, bên trong ví may bằng miếng da bò nguyên miếng, gồm 2 ngăn chính lớn đựng giấy tờ quan trọng, 1 ngăn khóa hông ngoài, 2 ngăn đựng thẻ cạnh ngăn khóa, 2 ngăn chính dài, 7 ngăn đựng thẻ card và 1 ngăn đựng thẻ ảnh.

Thông tin sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

- Mã SP: thắt lưng nam D3BE351D0

- Chất liệu: da bò cao cấp

- Thiết kế: bề mặt da mềm mịn, nhẵn

- Kiểu dáng: khóa kim xoay tiện dụng

- Màu sắc: màu đen

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thương hiệu: LODY

Mô tả thiết kế chi tiết thắt lưng nam D3BE351D0

- Thắt lưng có thể dùng cả 2 mặt: 1 mặt nâu và 1 mặt đen, khách chỉ cần xoay đầu khóa là có thể chọn màu ưa thích.

- Mặt ngoài

+ Chiếc thắt lưng cao cấp làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được thiết kế dập vân sần nhẹ.

+ Mép dây lưng là những đường chỉ may viền tinh xảo, khỏe khoắn.

+ Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không gỉ sét.

+ Logo LODY in dập chìm ở phần đuôi dây, cùng với thiết kế vát chéo giúp dễ dàng đưa dây qua đầu khóa khi sử dụng.

- Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc. Bên trong thắt lưng có 1 đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dụng giúp dây kéo bám chắc trong suốt quá trình sử dụng.

Ý nghĩa bộ quà tặng combo ví da - thắt lưng

Nhằm giúp cho các bạn nam, nữ sành điệu đẳng cấp tiết kiệm thời gian lựa chọn, LODY xin cung cấp trọn bộ Combo ví da nữ thắt lưng nam chính hãng. 2 trong 1 và mức giá siêu tiết kiệm chỉ từ 1.000.000 - 1.100.000 đồng. Điều đặc biệt trong bộ combo này là sự đồng điệu đến từ từng sản phẩm, cùng tông màu, rất phù hợp cho các bạn trẻ thể hiện sự lịch lãm tinh tế của mình.

- Bộ sản phẩm Tone - sur - Tone gồm 1 ví da nữ + 1 thắt lưng da nam cùng 1 Tone (Tông) màu.

- Chất liệu: 100% từ da bò thật.

- Thiết kế đẹp mắt, chuẩn hình 100%.

- Dế dàng kết hợp với các trang phục khác nhau.

- Tạo nên sự chuyên nghiệp nhưng vẫn không kém phần sang trọng. 

]]>
https://lody.vn/combo-cap-vi-da-that-lung-nam-v5b001d0d3be351d0 https://lody.vn/uploads/combo/combo/v5b001-b3be351d0-4.jpg LODY new in stock 1400000 VN Standard 1400000 2668 Combo cặp ví da thắt lưng nam V5B001D0D3BE351D0
Combo bộ ví da nam nữ V3V5B078D0

Bộ ví nam - ví nữ màu đen V3B078D0-V5B078D0

Combo ví nam nữ V3V5B078D0 là một bộ sản phẩm trong bộ sưu tập ví cao cấp của LODY, được đầu tư tỉ mỉ từ chất liệu, phụ kiện, các chi tiết may đến kiểu dáng. Đồng thời cũng là một thông điệp LODY muốn gửi đến các khách hàng của mình thay cho lời cam kết về chất lượng, quan tâm đến lợi ích của khách hàng trong mỗi sản phẩm. Combo ví nam nữ V3V5B078D0 đáp ứng nhu cầu sử dụng cá nhân, sử dụng làm quà biếu.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 1 Sản phẩm ví nữ da bò

- 1 Sản phẩm ví nam da bò

- 1 Phiếu bảo hành

- 1 Hộp đựng nhãn hiệu Lody

Thông tin Combo ví nam - nữ V3B078D0-V5B078D0

Ví da nam cao cấp V3B078D0

Chi tiết sản phẩm ví nam da bò

 • Mã sản phẩm: ví da nam V3B078D0
 • Chất liệu: da bò thật
 • Kích thước: 12 cm x 10 cm
 • Kiểu dáng: ví dáng đứng
 • Màu sắc: màu đen
 • Hãng sản xuất: LODY

Chất liệu

- Sản phẩm ví da nam cao cấp được gia công từ da bò tự nhiên 100% bởi những người thợ lành nghề. Những đường chỉ may chỉnh chu, tỉ mỉ tạo nên một chiếc ví sang trọng, đầy thu hút.

- Chiếc ví được làm từ miếng da bò nguyên miếng, không hề có sự chắp vá hay ghép nối nên chúng có độ bền cực cao. Nếu bảo quản đúng cách, dù sản phẩm đã được sử dụng 2-3 năm thì vẻ ngoài của chúng vẫn mới đẹp như ban đầu.

Ví da nữ cao cấp V5B078D0

Thông số cơ bản ví da nữ cầm tay

 • Mã sản phẩm: ví da nam V5B078D0
 • Chất liệu: da bò tự nhiên
 • Kiểu dáng: dáng ví dài cầm tay
 • Kích thước: 9.2 cm x 18.5 cm
 • Màu sắc: màu đen
 • Thiết kế: 2 ngăn chính, 1 ngăn khóa và nhiều ngăn phụ

Mô tả chi tiết sản phẩm ví da nam cầm tay

- Thiết kế ví dáng dài cầm tay cho nữ, ví được cắt may từ miếng da bò nguyên miếng 100%, bề mặt da thiết kế dập vân quả vải nhẹ, mềm êm khi chạm tay.

- Mép viền trước của ví được gấp may đường chỉ ẩn vào bên trong, lộ diện trên mặt là đường viền sơn màu trắng cách điệu trải dài dọc mép ví.

- Còn lại xung quanh viền ví được may bằng đường chỉ viền cùng tông màu đen, chắc chắn không lo bong tuột trong quá trình sử dụng.

- Dưới góc phải của ví có in dập chìm logo LODY điểm nhấn cho thương hiệu.

- Nội thất trong ví có 1 ngăn chính lớn thiết kế mở đáy mở cạnh đủ độ rộng thoải mái cho bạn đựng tiền hay giấy tờ, ví có thêm một ngăn kéo khóa để giữ kín những món đồ hay tiền mặt mà bạn không muốn lộ.

- Ngoài ra ví có thêm 2 ngăn dọc dài để giữ tiền thẳng gọn, có 5 ngăn đựng thẻ ngang, 6 ngăn đựng thẻ dọc và có thêm 1 ngăn kính đựng ảnh.

Ưu điểm bộ combo quà tặng tại LODY                 

- Bộ combo thiết kế đơn giản, tinh tế phù hợp với mọi đối tượng người dùng cho cả nam và nữ.

- Chất liệu da bò tự nhiên có độ đàn hồi, độ chịu lực cao, không lo bong tróc lớp da trong quá trình sử dụng.

- Các ngăn được ngăn cách nhau bởi lớp vải dù pha lụa chuyên dụng, cao cấp, giúp chiếc ví trông mỏng gọn và nhẹ hơn.

- Bộ combo sẽ là món quà phù hợp cho cặp đôi nhờ kiểu dáng thiết kế phù hợp với cả hai.

Combo ví nam - ví nữ da bò cao cấp và chất lượng

- LODY sẽ đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện da giả, kém chất lượng.

- Tất cả sản phẩm đều được bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời về kỹ thuật, nổ, bong tróc da.

- Ngoài ra, khách hàng còn được làm mới đồ da miễn phí nếu sản phẩm đồ da của khách đã quá cũ.

- Các đơn hàng đặt online khách hàng sẽ được freeship toàn quốc, và khách hàng được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.

 

]]>
Tue, 26 Feb 2019 13:16:22 +0700 https://lody.vn/combo-bo-vi-da-nam-nu-v3v5b078d0 https://lody.vn/combo-bo-vi-da-nam-nu-v3v5b078d0 V3V5B078D0 Combo bộ ví da nam nữ V3V5B078D0

Bộ ví nam - ví nữ màu đen V3B078D0-V5B078D0

Combo ví nam nữ V3V5B078D0 là một bộ sản phẩm trong bộ sưu tập ví cao cấp của LODY, được đầu tư tỉ mỉ từ chất liệu, phụ kiện, các chi tiết may đến kiểu dáng. Đồng thời cũng là một thông điệp LODY muốn gửi đến các khách hàng của mình thay cho lời cam kết về chất lượng, quan tâm đến lợi ích của khách hàng trong mỗi sản phẩm. Combo ví nam nữ V3V5B078D0 đáp ứng nhu cầu sử dụng cá nhân, sử dụng làm quà biếu.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 1 Sản phẩm ví nữ da bò

- 1 Sản phẩm ví nam da bò

- 1 Phiếu bảo hành

- 1 Hộp đựng nhãn hiệu Lody

Thông tin Combo ví nam - nữ V3B078D0-V5B078D0

Ví da nam cao cấp V3B078D0

Chi tiết sản phẩm ví nam da bò

 • Mã sản phẩm: ví da nam V3B078D0
 • Chất liệu: da bò thật
 • Kích thước: 12 cm x 10 cm
 • Kiểu dáng: ví dáng đứng
 • Màu sắc: màu đen
 • Hãng sản xuất: LODY

Chất liệu

- Sản phẩm ví da nam cao cấp được gia công từ da bò tự nhiên 100% bởi những người thợ lành nghề. Những đường chỉ may chỉnh chu, tỉ mỉ tạo nên một chiếc ví sang trọng, đầy thu hút.

- Chiếc ví được làm từ miếng da bò nguyên miếng, không hề có sự chắp vá hay ghép nối nên chúng có độ bền cực cao. Nếu bảo quản đúng cách, dù sản phẩm đã được sử dụng 2-3 năm thì vẻ ngoài của chúng vẫn mới đẹp như ban đầu.

Ví da nữ cao cấp V5B078D0

Thông số cơ bản ví da nữ cầm tay

 • Mã sản phẩm: ví da nam V5B078D0
 • Chất liệu: da bò tự nhiên
 • Kiểu dáng: dáng ví dài cầm tay
 • Kích thước: 9.2 cm x 18.5 cm
 • Màu sắc: màu đen
 • Thiết kế: 2 ngăn chính, 1 ngăn khóa và nhiều ngăn phụ

Mô tả chi tiết sản phẩm ví da nam cầm tay

- Thiết kế ví dáng dài cầm tay cho nữ, ví được cắt may từ miếng da bò nguyên miếng 100%, bề mặt da thiết kế dập vân quả vải nhẹ, mềm êm khi chạm tay.

- Mép viền trước của ví được gấp may đường chỉ ẩn vào bên trong, lộ diện trên mặt là đường viền sơn màu trắng cách điệu trải dài dọc mép ví.

- Còn lại xung quanh viền ví được may bằng đường chỉ viền cùng tông màu đen, chắc chắn không lo bong tuột trong quá trình sử dụng.

- Dưới góc phải của ví có in dập chìm logo LODY điểm nhấn cho thương hiệu.

- Nội thất trong ví có 1 ngăn chính lớn thiết kế mở đáy mở cạnh đủ độ rộng thoải mái cho bạn đựng tiền hay giấy tờ, ví có thêm một ngăn kéo khóa để giữ kín những món đồ hay tiền mặt mà bạn không muốn lộ.

- Ngoài ra ví có thêm 2 ngăn dọc dài để giữ tiền thẳng gọn, có 5 ngăn đựng thẻ ngang, 6 ngăn đựng thẻ dọc và có thêm 1 ngăn kính đựng ảnh.

Ưu điểm bộ combo quà tặng tại LODY                 

- Bộ combo thiết kế đơn giản, tinh tế phù hợp với mọi đối tượng người dùng cho cả nam và nữ.

- Chất liệu da bò tự nhiên có độ đàn hồi, độ chịu lực cao, không lo bong tróc lớp da trong quá trình sử dụng.

- Các ngăn được ngăn cách nhau bởi lớp vải dù pha lụa chuyên dụng, cao cấp, giúp chiếc ví trông mỏng gọn và nhẹ hơn.

- Bộ combo sẽ là món quà phù hợp cho cặp đôi nhờ kiểu dáng thiết kế phù hợp với cả hai.

Combo ví nam - ví nữ da bò cao cấp và chất lượng

- LODY sẽ đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện da giả, kém chất lượng.

- Tất cả sản phẩm đều được bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời về kỹ thuật, nổ, bong tróc da.

- Ngoài ra, khách hàng còn được làm mới đồ da miễn phí nếu sản phẩm đồ da của khách đã quá cũ.

- Các đơn hàng đặt online khách hàng sẽ được freeship toàn quốc, và khách hàng được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.

 

]]>
https://lody.vn/combo-bo-vi-da-nam-nu-v3v5b078d0 https://lody.vn/uploads/combo/combo/v3b078d0-v5b078d0-2.jpg LODY new in stock 1270000 VN Standard 1270000 2668 Combo bộ ví da nam nữ V3V5B078D0
Combo ví da cặp V2V5B077N0

Bộ ví nam - ví nữ da bò màu nâu V2B077N0-V5B077N0

Chiếc ví nữ da bò cầm tay xinh xắn cùng chiếc ví da nam thanh lịch là bộ quà tặng combo sang trọng đang có mặt tại thương hiệu LODY và được giới trẻ săn lùng khắp cả tỉnh thành Hà Nội cũng như TP. HCM.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 1 Sản phẩm ví nữ da bò

- 1 Sản phẩm ví nam da bò

- 1 Phiếu bảo hành

- 1 Hộp đựng nhãn hiệu Lody

Thông tin sản phẩm bộ ví nam - nữ da bò màu nâu V2B077N0-V5B077N0

Ví nam da bò màu nâu V2B077N0

Chi tiết sản phẩm bóp da hàng hiệu

 • Mã sản phẩm: ví da nam V2B077N0
 • Chất liệu: da bò thật
 • Kích thước: 11cm x 9.5 cm
 • Kiểu dáng: ví dáng ngang
 • Màu sắc: Màu nâu cà phê
 • Hãng sản xuất: LODY

Chi tiết thiết kế chiếc ví da

Bên ngoài

- Ví được cắt may bằng da bò tự nhiên nguyên miếng, bề mặt da được thiết kế theo vân đà điểu bằng công nghệ và kinh nghiệm lâu năm trong nghành da thuộc từ các nhà thiết kế LODY.

Bên trong

- Ví có 2 ngăn chính lớn, các ngăn bên trong ví được cắt may bằng vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng hơn.

- Ngoài 2 ngăn chính, bên trong ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 2 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn kính đựng ảnh.

Ví nữ da bò màu nâu V5B077N0

Thông số cơ bản của sản phẩm ví da cầm tay nữ

 • Mã sản phẩm: ví da nam V5B077N0
 • Chất liệu: da bò tự nhiên
 • Kiểu dáng: ví dáng cầm tay
 • Kích thước: 9 cm x 18 cm
 • Màu sắc: màu nâu trầm
 • Thương hiệu: LODY

Đặc điểm ví cầm tay nam da bò

- Bề mặt ví được làm từ da bò tự nhiên nguyên miếng cao cấp, thiết kế dập giả vân da đà điểu sang trọng lịch sự.

- Viền ví được may bằng đường chỉ viền cùng tông màu nâu, bền chắc trong quá trình sử dụng.

- Bên trong ví có 2 ngăn chính rộng lớn dùng để đựng tiền, giấy tờ, thẻ ATM. Ngăn kéo khóa ẩn giúp chủ nhân đựng được những món đồ quan trọng. 3 ngăn dài giúp bạn thoải mái hơn để nhiều ngăn tiền hay thẻ card giấy tờ khác nhau.

- Ngoài ra, ví có thêm 2 ngăn đựng thẻ dọc, 6 ngăn đựng thẻ ngang, và ví có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Ưu điểm bộ combo quà tặng tại LODY                 

- Bộ combo thiết kế đơn giản, tinh tế phù hợp với mọi đối tượng người dùng cho cả nam và nữ.

- Chất liệu da bò tự nhiên có độ đàn hồi, độ chịu lực cao, không lo bong tróc lớp da trong quá trình sử dụng.

- Các ngăn được ngăn cách nhau bởi lớp vải dù pha lụa chuyên dụng, cao cấp, giúp chiếc ví trông mỏng gọn và nhẹ hơn.

- Bộ combo sẽ là món quà phù hợp cho cặp đôi nhờ kiểu dáng thiết kế phù hợp với cả hai.

Combo ví nam - ví nữ da bò cao cấp và chất lượng

- LODY sẽ đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện da giả, kém chất lượng.

- Tất cả sản phẩm đều được bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời về kỹ thuật, nổ, bong tróc da.

- Ngoài ra, khách hàng còn được làm mới đồ da miễn phí nếu sản phẩm đồ da của khách đã quá cũ.

- Các đơn hàng đặt online khách hàng sẽ được freeship toàn quốc, và khách hàng được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.

 

]]>
Tue, 26 Feb 2019 10:04:43 +0700 https://lody.vn/combo-vi-da-cap-v2v5b077n0 https://lody.vn/combo-vi-da-cap-v2v5b077n0 V2V5B077N0 Combo ví da cặp V2V5B077N0

Bộ ví nam - ví nữ da bò màu nâu V2B077N0-V5B077N0

Chiếc ví nữ da bò cầm tay xinh xắn cùng chiếc ví da nam thanh lịch là bộ quà tặng combo sang trọng đang có mặt tại thương hiệu LODY và được giới trẻ săn lùng khắp cả tỉnh thành Hà Nội cũng như TP. HCM.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 1 Sản phẩm ví nữ da bò

- 1 Sản phẩm ví nam da bò

- 1 Phiếu bảo hành

- 1 Hộp đựng nhãn hiệu Lody

Thông tin sản phẩm bộ ví nam - nữ da bò màu nâu V2B077N0-V5B077N0

Ví nam da bò màu nâu V2B077N0

Chi tiết sản phẩm bóp da hàng hiệu

 • Mã sản phẩm: ví da nam V2B077N0
 • Chất liệu: da bò thật
 • Kích thước: 11cm x 9.5 cm
 • Kiểu dáng: ví dáng ngang
 • Màu sắc: Màu nâu cà phê
 • Hãng sản xuất: LODY

Chi tiết thiết kế chiếc ví da

Bên ngoài

- Ví được cắt may bằng da bò tự nhiên nguyên miếng, bề mặt da được thiết kế theo vân đà điểu bằng công nghệ và kinh nghiệm lâu năm trong nghành da thuộc từ các nhà thiết kế LODY.

Bên trong

- Ví có 2 ngăn chính lớn, các ngăn bên trong ví được cắt may bằng vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng hơn.

- Ngoài 2 ngăn chính, bên trong ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 2 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn kính đựng ảnh.

Ví nữ da bò màu nâu V5B077N0

Thông số cơ bản của sản phẩm ví da cầm tay nữ

 • Mã sản phẩm: ví da nam V5B077N0
 • Chất liệu: da bò tự nhiên
 • Kiểu dáng: ví dáng cầm tay
 • Kích thước: 9 cm x 18 cm
 • Màu sắc: màu nâu trầm
 • Thương hiệu: LODY

Đặc điểm ví cầm tay nam da bò

- Bề mặt ví được làm từ da bò tự nhiên nguyên miếng cao cấp, thiết kế dập giả vân da đà điểu sang trọng lịch sự.

- Viền ví được may bằng đường chỉ viền cùng tông màu nâu, bền chắc trong quá trình sử dụng.

- Bên trong ví có 2 ngăn chính rộng lớn dùng để đựng tiền, giấy tờ, thẻ ATM. Ngăn kéo khóa ẩn giúp chủ nhân đựng được những món đồ quan trọng. 3 ngăn dài giúp bạn thoải mái hơn để nhiều ngăn tiền hay thẻ card giấy tờ khác nhau.

- Ngoài ra, ví có thêm 2 ngăn đựng thẻ dọc, 6 ngăn đựng thẻ ngang, và ví có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Ưu điểm bộ combo quà tặng tại LODY                 

- Bộ combo thiết kế đơn giản, tinh tế phù hợp với mọi đối tượng người dùng cho cả nam và nữ.

- Chất liệu da bò tự nhiên có độ đàn hồi, độ chịu lực cao, không lo bong tróc lớp da trong quá trình sử dụng.

- Các ngăn được ngăn cách nhau bởi lớp vải dù pha lụa chuyên dụng, cao cấp, giúp chiếc ví trông mỏng gọn và nhẹ hơn.

- Bộ combo sẽ là món quà phù hợp cho cặp đôi nhờ kiểu dáng thiết kế phù hợp với cả hai.

Combo ví nam - ví nữ da bò cao cấp và chất lượng

- LODY sẽ đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện da giả, kém chất lượng.

- Tất cả sản phẩm đều được bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời về kỹ thuật, nổ, bong tróc da.

- Ngoài ra, khách hàng còn được làm mới đồ da miễn phí nếu sản phẩm đồ da của khách đã quá cũ.

- Các đơn hàng đặt online khách hàng sẽ được freeship toàn quốc, và khách hàng được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.

 

]]>
https://lody.vn/combo-vi-da-cap-v2v5b077n0 https://lody.vn/uploads/combo/combo/v2b077n0-v5b077n0-1.jpg LODY new in stock 1310000 VN Standard 1310000 2668 Combo ví da cặp V2V5B077N0
THẮT LƯNG NAM HÀNG HIỆU D1BB350G0

Thắt lưng nam hàng hiệu là phụ kiện có nhiều ưu điểm vượt trội, chắc chắn là một trợ thủ đắc lực giúp cánh mày râu thêm phần tự tin. Thắt lưng không đơn thuần là vật cố định quần áo mà còn là món phụ kiện giúp cho bộ trang phục thêm hoàn hảo khi kết hợp đúng cách với giày, quần áo.

Thắt lưng da nam xịn làm từ da thật với thiết kế tinh tế, sang trọng góp phần không nhỏ trong việc định hình phong cách cho phái mạnh.

Thông số cơ bản:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB350G0

Chất liệu: da bò thật

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: dây khóa từ

Màu sắc: màu xanh lá cây

Bảo hành: 12 tháng

Đặc điểm nổi bật thắt lưng nam hàng hiệu:

Thắt lưng nam được những người thợ lành nghề làm từ da bò tự nhiên nên siêu dẻo dai và bền bỉ. Chất liệu da cao cấp nên càng dùng lớp da bò càng mềm mại, láng mịn.

Mặt ngoài chiếc thắt lưng, lớp da được cán mịn, đơn giản mà sang trọng.

Mặt trong, lớp da bò được thuộc màu đen cổ điển và dập loại vân quả vải mềm mại

Kiểu khóa từ với mặt khóa làm từ chất liệu hợp kim chống gỉ, sáng bóng, không lo han gỉ trong quá trình sử dụng.

Cấu tạo khóa của chiếc thắt lưng D1BB350G0 đơn giản và tiện lợi, có một đường rãnh cao su dễ dàng sử dụng cũng như điều chỉnh để phù hợp với kích cỡ dáng người, vòng eo của khách hàng

Dây lưng với màu xanh lá giúp người dùng nổi bật và thể hiện cá tính trước đám đông.

Cách phối đồ với chiếc thắt lưng màu xanh lá:

Màu xanh lá là một trong những gam màu cơ bản nhưng việc phối đồ màu xanh lá sao cho đẹp mắt thì không hề đơn giản.

Cách dễ dàng làm tôn lên sắc xanh của chiếc thắt lưng trong một set đồ đó là kết hợp nó cùng trang phục gam màu trung tính như đen, trắng, xám.

Với các tín đò thời trang, thì xanh lá – đen là một cặp bài trùng. Khi kết hợp chúng với nhau, tổng thể bộ trang phục sẽ tạo cho chúng ta cảm giác vô cùng dung hòa và hài hòa.

Một cách đơn giản để phối phụ kiện thắt lưng xanh lá là bạn hãy phối nguyên set đồ theo nguyên tắc ton sur ton.

Dịch vụ đi kèm:

 1. Miễn phí giao hàng khi mua sản phẩm online, khách hàng có thể đặt hàng trên fanpage hoặc website của Lody.
 2. Đổi mới sản phẩm trong vòng 3 ngày ( tính từ khi khách hàng nhận sản phẩm), với điều kiện còn nguyên ngoại hình và chưa qua sử dụng.
 3. Bảo hành 12 tháng miễn phí.

Với các lỗi do chịu các yếu tố tác động từ bên ngoài, khách hàng sẽ mất chi phí sửa chữa.

 1. Làm sạch da miễn phí với mọi sản phẩm mua tại cửa hàng đồ da thuộc hệ thống Lody
 2. Bảo trì trọn đời. Đây là dịch vụ mất phí khi sản phẩm của bạn cần sửa chữa khi đã hết hạn bảo hành
 3. Cam kết đền gấp 100 lần khi khách hàng phát hiện sản phẩm da giả, da PU.

Dịch vụ giao hàng:

+ Giao hoả tốc trong 60 phút: Áp dụng cho khách hàng khu vực nội thành Hà Nội.

+ Giao hàng từ 6 - 8 tiếng: Áp dụng cho khu vực Hà Nội, với những đơn đặt sau 4h chiều sẽ được giao vào ngày hôm sau

+ Giao hàng từ 2 – 3 ngày: Áp dụng tại các tỉnh thành phố khác

Kết hợp với chiếc áo sơ mi hay chiếc quần tây tone-sur-tone cùng thắt lưng nam hàng hiệu, phái mạnh sẽ vô cùng nổi bật và thu hút ánh nhìn trong các bữa tiệc hay những cuộc dạo phố cuối tuần…

]]>
Tue, 15 Jan 2019 09:55:59 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-hang-hieu-d1bb350g0 https://lody.vn/that-lung-nam-hang-hieu-d1bb350g0 D1BB350G0 THẮT LƯNG NAM HÀNG HIỆU D1BB350G0

Thắt lưng nam hàng hiệu là phụ kiện có nhiều ưu điểm vượt trội, chắc chắn là một trợ thủ đắc lực giúp cánh mày râu thêm phần tự tin. Thắt lưng không đơn thuần là vật cố định quần áo mà còn là món phụ kiện giúp cho bộ trang phục thêm hoàn hảo khi kết hợp đúng cách với giày, quần áo.

Thắt lưng da nam xịn làm từ da thật với thiết kế tinh tế, sang trọng góp phần không nhỏ trong việc định hình phong cách cho phái mạnh.

Thông số cơ bản:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB350G0

Chất liệu: da bò thật

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: dây khóa từ

Màu sắc: màu xanh lá cây

Bảo hành: 12 tháng

Đặc điểm nổi bật thắt lưng nam hàng hiệu:

Thắt lưng nam được những người thợ lành nghề làm từ da bò tự nhiên nên siêu dẻo dai và bền bỉ. Chất liệu da cao cấp nên càng dùng lớp da bò càng mềm mại, láng mịn.

Mặt ngoài chiếc thắt lưng, lớp da được cán mịn, đơn giản mà sang trọng.

Mặt trong, lớp da bò được thuộc màu đen cổ điển và dập loại vân quả vải mềm mại

Kiểu khóa từ với mặt khóa làm từ chất liệu hợp kim chống gỉ, sáng bóng, không lo han gỉ trong quá trình sử dụng.

Cấu tạo khóa của chiếc thắt lưng D1BB350G0 đơn giản và tiện lợi, có một đường rãnh cao su dễ dàng sử dụng cũng như điều chỉnh để phù hợp với kích cỡ dáng người, vòng eo của khách hàng

Dây lưng với màu xanh lá giúp người dùng nổi bật và thể hiện cá tính trước đám đông.

Cách phối đồ với chiếc thắt lưng màu xanh lá:

Màu xanh lá là một trong những gam màu cơ bản nhưng việc phối đồ màu xanh lá sao cho đẹp mắt thì không hề đơn giản.

Cách dễ dàng làm tôn lên sắc xanh của chiếc thắt lưng trong một set đồ đó là kết hợp nó cùng trang phục gam màu trung tính như đen, trắng, xám.

Với các tín đò thời trang, thì xanh lá – đen là một cặp bài trùng. Khi kết hợp chúng với nhau, tổng thể bộ trang phục sẽ tạo cho chúng ta cảm giác vô cùng dung hòa và hài hòa.

Một cách đơn giản để phối phụ kiện thắt lưng xanh lá là bạn hãy phối nguyên set đồ theo nguyên tắc ton sur ton.

Dịch vụ đi kèm:

 1. Miễn phí giao hàng khi mua sản phẩm online, khách hàng có thể đặt hàng trên fanpage hoặc website của Lody.
 2. Đổi mới sản phẩm trong vòng 3 ngày ( tính từ khi khách hàng nhận sản phẩm), với điều kiện còn nguyên ngoại hình và chưa qua sử dụng.
 3. Bảo hành 12 tháng miễn phí.

Với các lỗi do chịu các yếu tố tác động từ bên ngoài, khách hàng sẽ mất chi phí sửa chữa.

 1. Làm sạch da miễn phí với mọi sản phẩm mua tại cửa hàng đồ da thuộc hệ thống Lody
 2. Bảo trì trọn đời. Đây là dịch vụ mất phí khi sản phẩm của bạn cần sửa chữa khi đã hết hạn bảo hành
 3. Cam kết đền gấp 100 lần khi khách hàng phát hiện sản phẩm da giả, da PU.

Dịch vụ giao hàng:

+ Giao hoả tốc trong 60 phút: Áp dụng cho khách hàng khu vực nội thành Hà Nội.

+ Giao hàng từ 6 - 8 tiếng: Áp dụng cho khu vực Hà Nội, với những đơn đặt sau 4h chiều sẽ được giao vào ngày hôm sau

+ Giao hàng từ 2 – 3 ngày: Áp dụng tại các tỉnh thành phố khác

Kết hợp với chiếc áo sơ mi hay chiếc quần tây tone-sur-tone cùng thắt lưng nam hàng hiệu, phái mạnh sẽ vô cùng nổi bật và thu hút ánh nhìn trong các bữa tiệc hay những cuộc dạo phố cuối tuần…

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-hang-hieu-d1bb350g0 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/that-lung-nam-hang-hieu-d1bb350g0/that-lung-nam-hang-hieu-d1bb350g0-1.jpg LODY new in stock 540000 VN Standard 540000 2668 THẮT LƯNG NAM HÀNG HIỆU D1BB350G0
THẮT LƯNG NAM DA THẬT D3BY316R0

Thắt lưng nam da thật D3BY316R0 là một chiếc dây lưng da bò nguyên miếng, với thiết kế trẻ trung, được làm từ da bò tự nhiên cao cấp nên siêu bền, phù hợp với phong cách thời trang bụi bặm đường phố.

Nếu bạn yêu thích những chiếc quần jean, quần sooc thì đừng ngại sắm ngay cho mình một chiếc thắt lưng nam da bò. Kết hợp cùng chiếc ví cầm tay tiện dụng để đựng thẻ, tiền bạc, giấy tờ chắc chắn sẵn sàng cho cánh mày râu dạo phố cuối tuần.

Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BY316R0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: dây da bò

Màu sắc: màu đỏ

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật của thắt lưng da bò xịn:

 1. Mặt ngoài:

Bề mặt da làm từ da bò thật 100%, được nhà sản xuất dập vân sần nhẹ và da ép saffiano chống xước, chống nước.

Mép dây lưng nam công sở sử dụng chỉ dù màu đỏ chắc chắn, tinh sảo, tỉ mỉ của những người thợ lành nghề.

Mặt khóa kim sáng bóng, chống gỉ sét được làm từ hợp kim cao cấp.

Đuôi dây lưng có logo thương hiệu Lody được in dập chìm.

Cùng với thiết kế vát chéo đuôi để khách hàng dễ dàng đưa dây qua đầu khóa.

Thân thắt lưng được đục sẵn 5 lỗ để cố định chiếc dây lưng, mỗi lỗ cách nhau khoảng 2 cm. Nếu dây vẫn chưa phù hợp với vòng eo của bạn, hoàn toàn có thể cắt bớt độ dài của dây.

 1. Mặt trong

Lớp da trong cũng được ép saffiano chống xước, chống nước như mặt ngoài nhưng mặt trong lớp da được thuộc màu đen truyền thống.

Dịch vụ ưu đãi kèm theo:

 1. Vận chuyển:

Lody chi trả hoàn toàn chi phí vận chuyển với mọi đơn hàng online đến mọi miền toàn quốc.

 1. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán, ưng ý mới trả tiền.

Khách hàng được phép xem trước sản phẩm thắt lưng nam da thật trước khi nhận hàng và thanh toán với bên phân phối sản phẩm.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng, nếu bạn không hài lòng với sản phẩm đã mua có thể đổi sang một sản phẩm khác bằng tiền hoặc có giá trị lớn hơn.

Điều kiện:

Sản phẩm còn nguyên ngoại và chưa qua sử dụng

Còn nguyên tem mác, phiếu bảo hành đi kèm

 1. Chính sách bảo hành miễn phí:

Thời gian: 12 tháng

Điều kiện:

Sản phẩm lỗi kỹ thuật

Hư hỏng do chất lượng da

Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

Xuất trình phiếu bảo hành khi đến sửa chữa

Không bảo hành với các lỗi:

Sản phẩm hỏng do chịu lực tác động từ bên ngoài

Không có phiếu bảo hành hay phiếu bảo hành bị mờ, rách

 1. Bảo trì trọn đời:

Đây là chương trình có tính phí khi các sản phẩm của bạn gặp vấn đề nhưng đã hết thời hạn bảo hành.

Phụ kiện bị Sứt chỉ, bong keo hay cần bảo dưỡng định kỳ, bạn chỉ cần mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành của Lody.

Hệ thống cửa hàng đồ da thắt lưng nam da thật Lody:

Tại Hà Nội:

64 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

420 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

24 Chùa Bộc, Đống Đa, TP. Hà Nội.

Hệ thống siêu thị T – Mart

Tại một số tỉnh/ thành khác:

Thanh Phú, Thạch Trung, Hà Tĩnh

141 Biên Hòa,TP. Phủ Lý, Hà Nam

Khu phố thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Để lại tên và số điện thoại, Lody sẽ liên lạc ngay cho bạn để tư vấn về sản phẩm và những ưu đãi bạn được hưởng khi đặt hàng nhé!!!

]]>
Tue, 15 Jan 2019 09:55:58 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-that-d3by316r0 https://lody.vn/that-lung-nam-da-that-d3by316r0 D3BY316R0 THẮT LƯNG NAM DA THẬT D3BY316R0

Thắt lưng nam da thật D3BY316R0 là một chiếc dây lưng da bò nguyên miếng, với thiết kế trẻ trung, được làm từ da bò tự nhiên cao cấp nên siêu bền, phù hợp với phong cách thời trang bụi bặm đường phố.

Nếu bạn yêu thích những chiếc quần jean, quần sooc thì đừng ngại sắm ngay cho mình một chiếc thắt lưng nam da bò. Kết hợp cùng chiếc ví cầm tay tiện dụng để đựng thẻ, tiền bạc, giấy tờ chắc chắn sẵn sàng cho cánh mày râu dạo phố cuối tuần.

Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BY316R0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: dây da bò

Màu sắc: màu đỏ

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật của thắt lưng da bò xịn:

 1. Mặt ngoài:

Bề mặt da làm từ da bò thật 100%, được nhà sản xuất dập vân sần nhẹ và da ép saffiano chống xước, chống nước.

Mép dây lưng nam công sở sử dụng chỉ dù màu đỏ chắc chắn, tinh sảo, tỉ mỉ của những người thợ lành nghề.

Mặt khóa kim sáng bóng, chống gỉ sét được làm từ hợp kim cao cấp.

Đuôi dây lưng có logo thương hiệu Lody được in dập chìm.

Cùng với thiết kế vát chéo đuôi để khách hàng dễ dàng đưa dây qua đầu khóa.

Thân thắt lưng được đục sẵn 5 lỗ để cố định chiếc dây lưng, mỗi lỗ cách nhau khoảng 2 cm. Nếu dây vẫn chưa phù hợp với vòng eo của bạn, hoàn toàn có thể cắt bớt độ dài của dây.

 1. Mặt trong

Lớp da trong cũng được ép saffiano chống xước, chống nước như mặt ngoài nhưng mặt trong lớp da được thuộc màu đen truyền thống.

Dịch vụ ưu đãi kèm theo:

 1. Vận chuyển:

Lody chi trả hoàn toàn chi phí vận chuyển với mọi đơn hàng online đến mọi miền toàn quốc.

 1. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán, ưng ý mới trả tiền.

Khách hàng được phép xem trước sản phẩm thắt lưng nam da thật trước khi nhận hàng và thanh toán với bên phân phối sản phẩm.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng, nếu bạn không hài lòng với sản phẩm đã mua có thể đổi sang một sản phẩm khác bằng tiền hoặc có giá trị lớn hơn.

Điều kiện:

Sản phẩm còn nguyên ngoại và chưa qua sử dụng

Còn nguyên tem mác, phiếu bảo hành đi kèm

 1. Chính sách bảo hành miễn phí:

Thời gian: 12 tháng

Điều kiện:

Sản phẩm lỗi kỹ thuật

Hư hỏng do chất lượng da

Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

Xuất trình phiếu bảo hành khi đến sửa chữa

Không bảo hành với các lỗi:

Sản phẩm hỏng do chịu lực tác động từ bên ngoài

Không có phiếu bảo hành hay phiếu bảo hành bị mờ, rách

 1. Bảo trì trọn đời:

Đây là chương trình có tính phí khi các sản phẩm của bạn gặp vấn đề nhưng đã hết thời hạn bảo hành.

Phụ kiện bị Sứt chỉ, bong keo hay cần bảo dưỡng định kỳ, bạn chỉ cần mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành của Lody.

Hệ thống cửa hàng đồ da thắt lưng nam da thật Lody:

Tại Hà Nội:

64 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

420 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

24 Chùa Bộc, Đống Đa, TP. Hà Nội.

Hệ thống siêu thị T – Mart

Tại một số tỉnh/ thành khác:

Thanh Phú, Thạch Trung, Hà Tĩnh

141 Biên Hòa,TP. Phủ Lý, Hà Nam

Khu phố thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Để lại tên và số điện thoại, Lody sẽ liên lạc ngay cho bạn để tư vấn về sản phẩm và những ưu đãi bạn được hưởng khi đặt hàng nhé!!!

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-that-d3by316r0 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/that-lung-nam-da-that-d3by316r0/that-lung-nam-da-that-d3by316r0-1.jpg LODY new in stock 540000 VN Standard 540000 2668 THẮT LƯNG NAM DA THẬT D3BY316R0
THẮT LƯNG NAM DA BÒ D1BY350G0

Thắt lưng nam da bò D1BY350G0 là một phụ kiện giúp bộ trang phục của phái mạnh thêm hoàn hảo, lịch lãm. Cánh mày râu dù là khi đi chơi hay đi làm, gặp đối tác đều cần một vẻ ngoài chỉnh chu, vì vậy một chiếc thắt lưng là vật dụng giúp bạn điều đó.

Hơn bất kỳ phụ kiện nào, thắt lưng da nam thật là một người bạn đồng hành không thể thiếu đối với phái nam .

Thông số cơ bản thắt lưng da nam hà nội:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BY350G0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu khóa: đầu khóa từ

Màu sắc: màu xanh

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Mô tả thiết kế:

Dây lưng nam công sở được làm từ da bò thật và là một miếng da bò nguyên không hề có sự chắp vá hay ghép nối.

Mặt ngoài của chiếc thắt lưng được dập những đường vân nhỏ, nhẹ và được thuộc màu xanh lá cây. Còn mặt trong dây được dập vân quả vải tạo sự mềm mại và được thuộc màu đen truyền thống.

Kiểu khóa của dây lưng nhà sản xuất sử dụng kiểu khóa từ, mặt khóa làm từ chất liệu hợp kim cao cấp, chống gỉ sét.

Thắt lưng nam giá rẻ được thiết kế vát chéo ở đuôi giúp người dùng dễ dàng hơn khi sử dụng

Logo thương hiệu được in dập chìm ở phần đuôi dây lưng.

Bên trong thắt lưng có một đường rãnh cao su phối hợp với mặt khóa từ một cách linh hoạt để khách hàng thay đổi kích thước khi sử dụng.

Mặt khóa của chiếc thắt lưng có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng khi chọn mua sản phẩm.

Mô tả màu sắc chiếc thắt lưng nam da bò:

Để thuộc màu cho mỗi phụ kiện đồ da phải mất khoảng 20 ngày, thời gian tuy lâu nhưng lại đem lại sự bền đẹp cho mỗi sản phẩm. Nếu đơn giản chỉ là sơn màu lên bề mặt da thì sản phẩm đồ da sẽ nhanh chóng bị bong tróc lớp sơn và bay màu.

Chiếc thắt lưng màu xanh làm nổi bật bộ trang phục của bạn và khi kết hợp của nó với màu sắc khác khiến set đồ thêm cá tính, sáng tạo.

Nhiều khách hàng chọn mua sản phẩm dây lưng màu xanh lá cây bởi màu xanh cây lá cây là biểu tượng đem lại may mắn, phát triển. Hình ảnh cỏ ba lá màu xanh chính là mang ý nghĩa này.

Nhiều nhà khoa học còn cho rằng màu xanh lá cây giúp đầu óc bớt căng thẳng và sự cục cằn.

Vì vậy, lựa chọn một chiếc thắt lưng xanh lá là hoàn toàn hợp lý bởi nó không chỉ giúp bạn nổi bật mà còn giúp bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái, giúp bớt căng thẳng.

Chính sách ưu đãi:

Dù khách hàng mua một hay nhiều sản phẩm thắt lưng nam da bò, chúng tôi cũng đều chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển.

Khách hàng trả tiền khi nhận hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Đổi mới một sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn trong vòng 3 ngày ( kể từ khi nhận hàng) nếu khách hàng không hài lòng hay ưng ý.

Làm sạch da miễn phí với mọi sản phẩm đồ da mua tại Lody.

Bảo hành 12 tháng với lỗi do nhà sản xuất, Bảo trì sản phẩm trọn đời.

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện hàng giả da

Để lại học tên và số điện thoại, Lody sẽ gọi điện ngay cho bạn để tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đặt hàng để được hưởng nhiều ưu đãi nhé!!!

]]>
Mon, 14 Jan 2019 10:42:31 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d1by350g0 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d1by350g0 D1BY350G0 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D1BY350G0

Thắt lưng nam da bò D1BY350G0 là một phụ kiện giúp bộ trang phục của phái mạnh thêm hoàn hảo, lịch lãm. Cánh mày râu dù là khi đi chơi hay đi làm, gặp đối tác đều cần một vẻ ngoài chỉnh chu, vì vậy một chiếc thắt lưng là vật dụng giúp bạn điều đó.

Hơn bất kỳ phụ kiện nào, thắt lưng da nam thật là một người bạn đồng hành không thể thiếu đối với phái nam .

Thông số cơ bản thắt lưng da nam hà nội:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BY350G0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu khóa: đầu khóa từ

Màu sắc: màu xanh

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Mô tả thiết kế:

Dây lưng nam công sở được làm từ da bò thật và là một miếng da bò nguyên không hề có sự chắp vá hay ghép nối.

Mặt ngoài của chiếc thắt lưng được dập những đường vân nhỏ, nhẹ và được thuộc màu xanh lá cây. Còn mặt trong dây được dập vân quả vải tạo sự mềm mại và được thuộc màu đen truyền thống.

Kiểu khóa của dây lưng nhà sản xuất sử dụng kiểu khóa từ, mặt khóa làm từ chất liệu hợp kim cao cấp, chống gỉ sét.

Thắt lưng nam giá rẻ được thiết kế vát chéo ở đuôi giúp người dùng dễ dàng hơn khi sử dụng

Logo thương hiệu được in dập chìm ở phần đuôi dây lưng.

Bên trong thắt lưng có một đường rãnh cao su phối hợp với mặt khóa từ một cách linh hoạt để khách hàng thay đổi kích thước khi sử dụng.

Mặt khóa của chiếc thắt lưng có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng khi chọn mua sản phẩm.

Mô tả màu sắc chiếc thắt lưng nam da bò:

Để thuộc màu cho mỗi phụ kiện đồ da phải mất khoảng 20 ngày, thời gian tuy lâu nhưng lại đem lại sự bền đẹp cho mỗi sản phẩm. Nếu đơn giản chỉ là sơn màu lên bề mặt da thì sản phẩm đồ da sẽ nhanh chóng bị bong tróc lớp sơn và bay màu.

Chiếc thắt lưng màu xanh làm nổi bật bộ trang phục của bạn và khi kết hợp của nó với màu sắc khác khiến set đồ thêm cá tính, sáng tạo.

Nhiều khách hàng chọn mua sản phẩm dây lưng màu xanh lá cây bởi màu xanh cây lá cây là biểu tượng đem lại may mắn, phát triển. Hình ảnh cỏ ba lá màu xanh chính là mang ý nghĩa này.

Nhiều nhà khoa học còn cho rằng màu xanh lá cây giúp đầu óc bớt căng thẳng và sự cục cằn.

Vì vậy, lựa chọn một chiếc thắt lưng xanh lá là hoàn toàn hợp lý bởi nó không chỉ giúp bạn nổi bật mà còn giúp bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái, giúp bớt căng thẳng.

Chính sách ưu đãi:

Dù khách hàng mua một hay nhiều sản phẩm thắt lưng nam da bò, chúng tôi cũng đều chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển.

Khách hàng trả tiền khi nhận hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Đổi mới một sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn trong vòng 3 ngày ( kể từ khi nhận hàng) nếu khách hàng không hài lòng hay ưng ý.

Làm sạch da miễn phí với mọi sản phẩm đồ da mua tại Lody.

Bảo hành 12 tháng với lỗi do nhà sản xuất, Bảo trì sản phẩm trọn đời.

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện hàng giả da

Để lại học tên và số điện thoại, Lody sẽ gọi điện ngay cho bạn để tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đặt hàng để được hưởng nhiều ưu đãi nhé!!!

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d1by350g0 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/that-lung-nam-da-bo-d1by350g0/that-lung-nam-da-bo-d1by350g0-1.jpg LODY new in stock 590000 VN Standard 590000 2668 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D1BY350G0
THẮT LƯNG NAM DA BÒ D1BB350R0

Thắt lưng nam da bò D1BB350R0 là thiết kế khẳng định sự lịch lãm, sang trọng. Chất liệu da bò thật bền đẹp với những đường chỉ may tinh sảo, khỏe khoắn là phụ kiện thời trang không thể bỏ qua của cánh mày râu.

Chiếc thắt lưng nam da bò cao cấp là người bạn đồng hành cùng cánh mày râu trong mọi sự kiện quan trọng, ghi điểm tuyệt đối trước bạn bè hay đối tác.

Mô tả sản phẩm thắt lưng da nam hà nội:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB350R0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu khóa: đầu khóa từ

Màu sắc: màu đỏ

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật:

Dây lưng được làm từ miếng da bò không hề có sự chắp vá hay ghép nối

Mặt ngoài của chiếc thắt lưng với những đường vân nhẹ từ miếng da bò thật nguyên miếng. Còn mặt trong dây được dập vân quả vải và thuộc màu đen truyền thống

Mặt khóa từ làm từ hợp kim cao cấp, chống gỉ sét, bền đẹp trong quá trình sử dụng.

Đuôi thắt lưng da bò xịn dược thiết kế vát chéo hai đầu cùng logo thương hiệu Lody được in dập chìm tinh tế.

Bên trong thắt lưng có một đường rãnh giúp người dùng thay đổi kích thước linh hoạt khi sử dụng. Chúng được làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dùng cho đồ da.

Mặt khóa của dây lưng có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng khi chọn mua sản phẩm.

Sản phẩm bao gồm:

1 Sản phẩm thắt lưng nam

1 Phiếu bảo hành

1 Hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Lí do không nên bỏ qua chiếc thắt lưng nam da bò:

Thắt lưng là một điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục của phái mạnh. Bộ trang phục sẽ thực sự thiếu sót nếu thiếu món phụ kiện nam này. Ví dụ như một bộ vest lịch lãm mà không phối cùng thắt lưng sẽ là một lỗi lớn. Hay một set áo thun, quần sooc kết hợp thêm một chiếc thắt lưng sẽ tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động hơn.

Thắt lưng nam da bò là sản phẩm bán chạy nhất bởi với thiết kế đơn giản, thanh lịch lại đầy sang trọng giúp phái nam dễ dàng kết hợp với bộ trang phục trong mọi trường hợp như đi làm, đi chơi, gặp đối tác…

Hơn thế, một chiếc thắt lưng da bò xịn là một vật dụng bền đẹp với thời gian, thời gian sử dụng lên tới 10 năm, thậm chí lâu hơn nếu biết bảo quản đúng cách.

Bảo hành sản phẩm:

Thời gian: 12 tháng

Chiếc thắt lưng nam da bò mà quý khách mua tại hệ thống cửa hàng đồ da Lody sẽ được bảo hành miễn phí trong vòng 12 tháng

Với các trường hợp sản phẩm gặp những lỗi do nhà sản xuất như bong tróc, da nổ tự nhiên hay sứt chỉ, bong keo.

Với những sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình sử dụng như bị ngập nước, rách da do vật sắc nhọn đâm phải, hỏng đầu khóa,…

Chúng tôi vẫn sẽ bảo hành sản phẩm cho khách hàng khi bạn xuất trình phiếu bảo hành, khách hàng vui lòng hỗ trợ một phần nhỏ chi phí bảo hành sản phẩm.

Dịch vụ kèm theo:

 1. MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN tất cả đơn hàng online
 2. Khách hàng được quyền KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC khi thanh toán
 3. Làm sạch da hoàn toàn MIỄN PHÍ

Chiếc thắt lưng D1BB350R0 chắc chắn sẽ giúp bạn thể hiện phong cách, cá tính của bản thân trong mắt mọi người xung quanh. Nhanh chân qua cửa hàng đồ da Lody để sắm ngay cho mình những phụ kiện đồ da chất lượng nhé các cánh mày râu!!

]]>
Mon, 14 Jan 2019 10:02:54 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d1bb350r0 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d1bb350r0 D1BB350R0 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D1BB350R0

Thắt lưng nam da bò D1BB350R0 là thiết kế khẳng định sự lịch lãm, sang trọng. Chất liệu da bò thật bền đẹp với những đường chỉ may tinh sảo, khỏe khoắn là phụ kiện thời trang không thể bỏ qua của cánh mày râu.

Chiếc thắt lưng nam da bò cao cấp là người bạn đồng hành cùng cánh mày râu trong mọi sự kiện quan trọng, ghi điểm tuyệt đối trước bạn bè hay đối tác.

Mô tả sản phẩm thắt lưng da nam hà nội:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BB350R0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu khóa: đầu khóa từ

Màu sắc: màu đỏ

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật:

Dây lưng được làm từ miếng da bò không hề có sự chắp vá hay ghép nối

Mặt ngoài của chiếc thắt lưng với những đường vân nhẹ từ miếng da bò thật nguyên miếng. Còn mặt trong dây được dập vân quả vải và thuộc màu đen truyền thống

Mặt khóa từ làm từ hợp kim cao cấp, chống gỉ sét, bền đẹp trong quá trình sử dụng.

Đuôi thắt lưng da bò xịn dược thiết kế vát chéo hai đầu cùng logo thương hiệu Lody được in dập chìm tinh tế.

Bên trong thắt lưng có một đường rãnh giúp người dùng thay đổi kích thước linh hoạt khi sử dụng. Chúng được làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dùng cho đồ da.

Mặt khóa của dây lưng có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng khi chọn mua sản phẩm.

Sản phẩm bao gồm:

1 Sản phẩm thắt lưng nam

1 Phiếu bảo hành

1 Hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Lí do không nên bỏ qua chiếc thắt lưng nam da bò:

Thắt lưng là một điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục của phái mạnh. Bộ trang phục sẽ thực sự thiếu sót nếu thiếu món phụ kiện nam này. Ví dụ như một bộ vest lịch lãm mà không phối cùng thắt lưng sẽ là một lỗi lớn. Hay một set áo thun, quần sooc kết hợp thêm một chiếc thắt lưng sẽ tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động hơn.

Thắt lưng nam da bò là sản phẩm bán chạy nhất bởi với thiết kế đơn giản, thanh lịch lại đầy sang trọng giúp phái nam dễ dàng kết hợp với bộ trang phục trong mọi trường hợp như đi làm, đi chơi, gặp đối tác…

Hơn thế, một chiếc thắt lưng da bò xịn là một vật dụng bền đẹp với thời gian, thời gian sử dụng lên tới 10 năm, thậm chí lâu hơn nếu biết bảo quản đúng cách.

Bảo hành sản phẩm:

Thời gian: 12 tháng

Chiếc thắt lưng nam da bò mà quý khách mua tại hệ thống cửa hàng đồ da Lody sẽ được bảo hành miễn phí trong vòng 12 tháng

Với các trường hợp sản phẩm gặp những lỗi do nhà sản xuất như bong tróc, da nổ tự nhiên hay sứt chỉ, bong keo.

Với những sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình sử dụng như bị ngập nước, rách da do vật sắc nhọn đâm phải, hỏng đầu khóa,…

Chúng tôi vẫn sẽ bảo hành sản phẩm cho khách hàng khi bạn xuất trình phiếu bảo hành, khách hàng vui lòng hỗ trợ một phần nhỏ chi phí bảo hành sản phẩm.

Dịch vụ kèm theo:

 1. MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN tất cả đơn hàng online
 2. Khách hàng được quyền KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC khi thanh toán
 3. Làm sạch da hoàn toàn MIỄN PHÍ

Chiếc thắt lưng D1BB350R0 chắc chắn sẽ giúp bạn thể hiện phong cách, cá tính của bản thân trong mắt mọi người xung quanh. Nhanh chân qua cửa hàng đồ da Lody để sắm ngay cho mình những phụ kiện đồ da chất lượng nhé các cánh mày râu!!

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d1bb350r0 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/that-lung-nam-da-bo-d1bb350r0/that-lung-nam-da-bo-d1bb350r0-1.jpg LODY new in stock 540000 VN Standard 540000 2668 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D1BB350R0
THẮT LƯNG NAM CAO CẤP D3BE351D0

Thắt lưng nam cao cấp là lựa chọn tối ưu nhất cho cánh mày râu bởi thiết kế đầu khóa kim xoay. Đây là một sản phẩm hai trong một, phụ kiện có thể thay đổi nhanh chóng chỉ bằng một cái xoay nhẹ.

Không cần đau đầu chọn mua nhiều mẫu thắt lưng để kết hợp với mỗi bộ trang phục khác nhau, bởi sản phẩm D3BE351D0 là thiết kế tích hợp, có thể sử dụng cả mặt trong lẫn mặt ngoài.

Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BE351D0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: khóa kim xoay

Màu sắc: màu đen

Thương hiệu: Lody

Bảo hành: 1 năm

Mô tả chi tiết thiết kế sản phẩm:

Chiếc thắt lưng được sản xuất từ miếng da bò nguyên miếng 100%, không có sự ghép nối trên sản phẩm.

Bề mặt da được cán mịn, không dập vân nổi như những sản phẩm thắt lưng nam da bò khác

Đầu khóa kim xoay là một điểm cộng vô cùng lớn cho dòng thiết kế mới ra mắt này. Tiện lợi, tiết kiệm là đánh giá của khách hàng về sản phẩm thắt lưng nam cao cấp D3BE351D0.

Màu sắc chiếc thắt lưng nam cao cấp:

Lớp da mặt ngoài được thuộc màu đen truyền thống giúp khách hàng dễ dàng kết hợp với bất kỳ chiếc áo sơ mi màu gì.

Lớp da mặt trong được thuộc màu nâu sang trọng giúp phái mạnh có vẻ ngoài lịch lãm, có thể sử dụng trong nhiều tình huống, dù là dạo phố, đi làm hay gặp mặt đối tác.

Vì là thiết kế khóa xoay nên người dùng có sử dụng cả hai mặt của chiếc thắt lưng nam hàng hiệu.

Bỏ tiền ra mua một sản phẩm nhưng thực chất bạn lại sở hữu hai sản phẩm. Nhanh tay gọi ngay vào hotline 0869 042 266 để đặt hàng hay giữ sản phẩm bởi số lượng hàng có hạn.

Tại sao nên mua hàng tại Lody:

 1. Chất lượng đảm bảo:

Lody chỉ bán hàng làm từ chất liệu da thật, được thiết kế tỉ mỉ, phù hợp thị hiếu người dùng Việt

Hình ảnh trên website là hình ảnh chân thực, do chúng tôi tự chụp. Nếu hàng không giống hình ảnh được đăng tải, quý khách có quyền từ chối nhận hàng mà không phải chịu bất kỳ một chi phí nào.

Khách hàng có quyền kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán là cách Lody cam kết về chất lượng sản phẩm. Ưng ý khách hàng mới phải trả tiền và nhận sản phẩm.

Và chính sách bảo hành sản phẩm 12 tháng với tất cả mặt hàng hiện có càng khẳng định về chất lượng đồ da tại Lody

 1. Giá thành hợp lý:

Lody trực tiếp điều hành khâu sản xuất, liên kết với xưởng may uy tín, không qua bên trung gian nào nên giá thành vô cùng phù hợp túi tiền khách hàng.

Vài trăm nghìn cho một sản phẩm da thật mà lại còn là sản phẩm “hai trong một” là mức giá không thể hợp lý hơn.

 1. Chính sách ưu đãi khách hàng:

Miễn phí vận chuyển khi mua online

Lody hỗ trợ quý khách đổi mới sản phẩm (đổi màu khác, kiểu dáng khác) trong 03 ngày kể từ ngày đặt hàng.

 1. Thương hiệu đã có dấu ấn trong lòng người tiêu dùng Việt:

Lody luôn lắng nghe những đánh giá phản hồi của khách hàng, từ đánh giá về chất lượng đến khâu dịch vụ... Lắng nghe những ý kiến đóng góp sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Quý khách có thể phản hồi, đánh giá về chiếc thắt lưng nam cao cấp tại Fanpage, website hay các trang thương mại điện tử như Sendo, Lazada, Tiki, Robin… hoặc trực tiếp qua hotline 0869 042 266.

]]>
Mon, 14 Jan 2019 09:40:35 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-cao-cap-d3be351d0 https://lody.vn/that-lung-nam-cao-cap-d3be351d0 D3BE351D0 THẮT LƯNG NAM CAO CẤP D3BE351D0

Thắt lưng nam cao cấp là lựa chọn tối ưu nhất cho cánh mày râu bởi thiết kế đầu khóa kim xoay. Đây là một sản phẩm hai trong một, phụ kiện có thể thay đổi nhanh chóng chỉ bằng một cái xoay nhẹ.

Không cần đau đầu chọn mua nhiều mẫu thắt lưng để kết hợp với mỗi bộ trang phục khác nhau, bởi sản phẩm D3BE351D0 là thiết kế tích hợp, có thể sử dụng cả mặt trong lẫn mặt ngoài.

Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BE351D0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: khóa kim xoay

Màu sắc: màu đen

Thương hiệu: Lody

Bảo hành: 1 năm

Mô tả chi tiết thiết kế sản phẩm:

Chiếc thắt lưng được sản xuất từ miếng da bò nguyên miếng 100%, không có sự ghép nối trên sản phẩm.

Bề mặt da được cán mịn, không dập vân nổi như những sản phẩm thắt lưng nam da bò khác

Đầu khóa kim xoay là một điểm cộng vô cùng lớn cho dòng thiết kế mới ra mắt này. Tiện lợi, tiết kiệm là đánh giá của khách hàng về sản phẩm thắt lưng nam cao cấp D3BE351D0.

Màu sắc chiếc thắt lưng nam cao cấp:

Lớp da mặt ngoài được thuộc màu đen truyền thống giúp khách hàng dễ dàng kết hợp với bất kỳ chiếc áo sơ mi màu gì.

Lớp da mặt trong được thuộc màu nâu sang trọng giúp phái mạnh có vẻ ngoài lịch lãm, có thể sử dụng trong nhiều tình huống, dù là dạo phố, đi làm hay gặp mặt đối tác.

Vì là thiết kế khóa xoay nên người dùng có sử dụng cả hai mặt của chiếc thắt lưng nam hàng hiệu.

Bỏ tiền ra mua một sản phẩm nhưng thực chất bạn lại sở hữu hai sản phẩm. Nhanh tay gọi ngay vào hotline 0869 042 266 để đặt hàng hay giữ sản phẩm bởi số lượng hàng có hạn.

Tại sao nên mua hàng tại Lody:

 1. Chất lượng đảm bảo:

Lody chỉ bán hàng làm từ chất liệu da thật, được thiết kế tỉ mỉ, phù hợp thị hiếu người dùng Việt

Hình ảnh trên website là hình ảnh chân thực, do chúng tôi tự chụp. Nếu hàng không giống hình ảnh được đăng tải, quý khách có quyền từ chối nhận hàng mà không phải chịu bất kỳ một chi phí nào.

Khách hàng có quyền kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán là cách Lody cam kết về chất lượng sản phẩm. Ưng ý khách hàng mới phải trả tiền và nhận sản phẩm.

Và chính sách bảo hành sản phẩm 12 tháng với tất cả mặt hàng hiện có càng khẳng định về chất lượng đồ da tại Lody

 1. Giá thành hợp lý:

Lody trực tiếp điều hành khâu sản xuất, liên kết với xưởng may uy tín, không qua bên trung gian nào nên giá thành vô cùng phù hợp túi tiền khách hàng.

Vài trăm nghìn cho một sản phẩm da thật mà lại còn là sản phẩm “hai trong một” là mức giá không thể hợp lý hơn.

 1. Chính sách ưu đãi khách hàng:

Miễn phí vận chuyển khi mua online

Lody hỗ trợ quý khách đổi mới sản phẩm (đổi màu khác, kiểu dáng khác) trong 03 ngày kể từ ngày đặt hàng.

 1. Thương hiệu đã có dấu ấn trong lòng người tiêu dùng Việt:

Lody luôn lắng nghe những đánh giá phản hồi của khách hàng, từ đánh giá về chất lượng đến khâu dịch vụ... Lắng nghe những ý kiến đóng góp sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Quý khách có thể phản hồi, đánh giá về chiếc thắt lưng nam cao cấp tại Fanpage, website hay các trang thương mại điện tử như Sendo, Lazada, Tiki, Robin… hoặc trực tiếp qua hotline 0869 042 266.

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-cao-cap-d3be351d0 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/that-lung-nam-cao-cap-d3be351d0/that-lung-nam-cao-cap-d3be351d0-1.jpg LODY new in stock 610000 VN Standard 610000 2668 THẮT LƯNG NAM CAO CẤP D3BE351D0
THẮT LƯNG DA NAM HÀ NỘI D3BB350D0

Thắt lưng da nam hà nội D3BB350D0 là một phụ kiện đi cùng phù hợp. Điểm cộng không chỉ ở vẻ ngoài tối giản mà còn bởi màu đen truyền thống giúp cánh mày râu phối với trang phục mà còn cần mất quá nhiều thời gian chọn lựa.

Thắt lưng da nam xịn màu đen kết hợp với áo blazer cao cấp mang đến sự lịch lãm, cổ điển cho phái mạnh.

Thông số cơ bản:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BB350D0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu khóa: đầu khóa kim

Màu sắc: màu đen

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Chi tiết sản phẩm chiếc thắt lưng chính hãng hà nội:

Dây lưng được gia công từ miếng da bò tự nhiên, nguyên miếng 100%.

Cả mặt ngoài và mặt trong dây, lớp da bò đều được dập vân quả vải rõ nét, nổi bật.

Thắt lưng được thuộc gam màu đen cổ điển, truyền thống, phù hợp với mọi màu sắc và phụ kiện khác.

Sử dụng chỉ dù đen may hai bên viền chiếc thắt lưng nam cao cấp hết sức tỉ mỉ, chắc chắn.

Mặt khóa được làm từ hợp kim cao cấp, chống gỉ, chắc chắn và chịu lực tốt.

Đuôi thắt lưng được thiết kế vát chéo giúp người dùng dễ dàng luồn dây qua đầu khóa hơn.

Logo thương hiệu được in dập chìm ở phần đuôi là cách Lody quảng bá thương hiệu của mình

Màu sắc thắt lưng da nam hà nội:

Phối màu là một việc vô cùng quan trọng để bộ trang phục của bạn trở nên hài hòa và cuốn hút

Màu đen là màu trung gian, dễ dàng phối với bất kỳ màu sắc gì. Dù phối với màu gì cũng vẫn tạo nên nét hài hòa, dễ chịu cho người đối diện.

Chiếc thắt lưng da màu đen phù hợp với con người yêu sự đơn giản và còn là biểu tượng của sự ổn định, thịnh vượng.

Độ bền của sản phẩm:

Bề mặt da thật chịu lực tốt và có độ đàn hồi cao

Độ bền của chiếc thắt lưng nam da thật lên tới 10 năm thậm chí còn cao hơn nhiều nếu được bảo quản đúng cách.

Sản phẩm bao gồm:

1 x Sản phẩm thắt lưng da nam hà nội

1 x Phiếu bảo hành

1 x Hộp đựng nhãn hiệu Lody

Vận chuyển:

Phí vận chuyển hoàn toàn miễn phí với mọi đơn hàng online, giao hàng miễn phí trên 63 tỉnh/ thành phố trên cả nước.

Với những đơn nội thành, Lody sẽ giao hàng ngay trong ngày chỉ khoảng từ 3 – 5 tiếng kể từ khi nhận đơn.

Với những đơn ngoại thành, thời gian vận chuyển khoảng từ 2 – 3 ngày.

Chế độ bảo hành sản phẩm:

Còn trong thời hạn bảo hành: 12 tháng

Xuất trình phiếu bảo hành khi mang sản phẩm đến sửa chữa

Làm sạch da trọn đời.

Đổi mới sản phẩm trong mọi trường hợp nhưng chỉ trong khoảng thời gian 3 ngày kể từ khi mua hàng.

Hoàn tiền và bồi thường gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phụ kiện bị bong tróc, nổ da do ko phải da thật.

Bảo hành sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất (bong keo, sút chỉ,....)

Không bảo hành sản phẩm bị hư hỏng do tác động từ bên ngoài như cắt/ xén bởi dao kéo hay các dụng cụ tương tự; đứt chỉ do tiếp xúc trực tiếp với lửa; dính bẩn do bị vẽ hay cọ quẹt các chất tạo màu lên bề mặt da

Chúng tôi chịu hoàn toàn chi phí nếu sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành. Hết thời gian 12 tháng bảo hành, khách hàng sẽ hỗ trợ bên cửa hàng một phần chi phí nhỏ để sửa chữa sản phẩm.

]]>
Fri, 04 Jan 2019 14:33:01 +0700 https://lody.vn/that-lung-da-nam-ha-noi-d3bb350d0 https://lody.vn/that-lung-da-nam-ha-noi-d3bb350d0 D3BB350D0 THẮT LƯNG DA NAM HÀ NỘI D3BB350D0

Thắt lưng da nam hà nội D3BB350D0 là một phụ kiện đi cùng phù hợp. Điểm cộng không chỉ ở vẻ ngoài tối giản mà còn bởi màu đen truyền thống giúp cánh mày râu phối với trang phục mà còn cần mất quá nhiều thời gian chọn lựa.

Thắt lưng da nam xịn màu đen kết hợp với áo blazer cao cấp mang đến sự lịch lãm, cổ điển cho phái mạnh.

Thông số cơ bản:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BB350D0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu khóa: đầu khóa kim

Màu sắc: màu đen

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Chi tiết sản phẩm chiếc thắt lưng chính hãng hà nội:

Dây lưng được gia công từ miếng da bò tự nhiên, nguyên miếng 100%.

Cả mặt ngoài và mặt trong dây, lớp da bò đều được dập vân quả vải rõ nét, nổi bật.

Thắt lưng được thuộc gam màu đen cổ điển, truyền thống, phù hợp với mọi màu sắc và phụ kiện khác.

Sử dụng chỉ dù đen may hai bên viền chiếc thắt lưng nam cao cấp hết sức tỉ mỉ, chắc chắn.

Mặt khóa được làm từ hợp kim cao cấp, chống gỉ, chắc chắn và chịu lực tốt.

Đuôi thắt lưng được thiết kế vát chéo giúp người dùng dễ dàng luồn dây qua đầu khóa hơn.

Logo thương hiệu được in dập chìm ở phần đuôi là cách Lody quảng bá thương hiệu của mình

Màu sắc thắt lưng da nam hà nội:

Phối màu là một việc vô cùng quan trọng để bộ trang phục của bạn trở nên hài hòa và cuốn hút

Màu đen là màu trung gian, dễ dàng phối với bất kỳ màu sắc gì. Dù phối với màu gì cũng vẫn tạo nên nét hài hòa, dễ chịu cho người đối diện.

Chiếc thắt lưng da màu đen phù hợp với con người yêu sự đơn giản và còn là biểu tượng của sự ổn định, thịnh vượng.

Độ bền của sản phẩm:

Bề mặt da thật chịu lực tốt và có độ đàn hồi cao

Độ bền của chiếc thắt lưng nam da thật lên tới 10 năm thậm chí còn cao hơn nhiều nếu được bảo quản đúng cách.

Sản phẩm bao gồm:

1 x Sản phẩm thắt lưng da nam hà nội

1 x Phiếu bảo hành

1 x Hộp đựng nhãn hiệu Lody

Vận chuyển:

Phí vận chuyển hoàn toàn miễn phí với mọi đơn hàng online, giao hàng miễn phí trên 63 tỉnh/ thành phố trên cả nước.

Với những đơn nội thành, Lody sẽ giao hàng ngay trong ngày chỉ khoảng từ 3 – 5 tiếng kể từ khi nhận đơn.

Với những đơn ngoại thành, thời gian vận chuyển khoảng từ 2 – 3 ngày.

Chế độ bảo hành sản phẩm:

Còn trong thời hạn bảo hành: 12 tháng

Xuất trình phiếu bảo hành khi mang sản phẩm đến sửa chữa

Làm sạch da trọn đời.

Đổi mới sản phẩm trong mọi trường hợp nhưng chỉ trong khoảng thời gian 3 ngày kể từ khi mua hàng.

Hoàn tiền và bồi thường gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phụ kiện bị bong tróc, nổ da do ko phải da thật.

Bảo hành sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất (bong keo, sút chỉ,....)

Không bảo hành sản phẩm bị hư hỏng do tác động từ bên ngoài như cắt/ xén bởi dao kéo hay các dụng cụ tương tự; đứt chỉ do tiếp xúc trực tiếp với lửa; dính bẩn do bị vẽ hay cọ quẹt các chất tạo màu lên bề mặt da

Chúng tôi chịu hoàn toàn chi phí nếu sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành. Hết thời gian 12 tháng bảo hành, khách hàng sẽ hỗ trợ bên cửa hàng một phần chi phí nhỏ để sửa chữa sản phẩm.

]]>
https://lody.vn/that-lung-da-nam-ha-noi-d3bb350d0 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/that-lung-da-nam-ha-noi-d3bb350d0/that-lung-da-nam-ha-noi-d3bb350d0-2.jpg LODY new in stock 470000 VN Standard 470000 2668 THẮT LƯNG DA NAM HÀ NỘI D3BB350D0
THẮT LƯNG NAM HÀNG HIỆU D3BB350G0

Thắt lưng nam hàng hiệu D3BB350G0 là mẫu dây lưng được chàng trai công sở ưa chuộng và tìm kiếm nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Thắt lưng da nam không chỉ là phụ kiện cố định quần áo, làm bộ trang phục vừa vặn với chủ nhân hơn mà còn là phụ kiện tôn lên đẳng cấp và phong cách cá nhân.

Thắt lưng nam công sở là một trong những món quà hoàn hảo mà người yêu thường dành cho bạn nam của mình.

Chi tiết dây nịt da thật:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BB350G0

Chất liệu: da bò tự nhiên 100%

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: đầu khóa kim

Màu sắc: màu xanh lá cây

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Ưu điểm của thắt lưng nam hàng hiệu:

 1. Giá rẻ:

Một phụ kiện da bò thật có thương hiệu, mang đến cảm giác sang trọng, lịch lãm mà chỉ có giá bốn trăm nghìn.

Hợp túi tiền từ sinh viên đến công nhân, viên chức, nhân viên văn phòng.

 1. Tiện ích:

Chiếc thắt lưng nam da bò thật được ứng dụng trong mọi trường hợp, dù bạn đi cafe, dạo phố, hẹn hò, du lịch, gặp đối tác thì đây đều sự lựa chọn tuyệt vời và phù hợp.

Dây lưng được thuộc gam màu xanh lá cây vừa trẻ trung, cá tính mà vừa lịch lãm, nổi bật.

 1. Bền đẹp:

Thiết kế trung trẻ, tiện lợi tới từng chi tiết giúp người dùng diện trong mọi sự kiện

Được làm từ miếng da bò thật nguyên miếng nên vô cùng chắc chắn, chịu lực tốt, độ đàn hồi cao.

Tuổi thọ lên tới 3 - 5 năm và có thể nhiều hơn như thế nếu được bảo quản, bảo dưỡng đúng cách.

Ưu đãi đối với khách hàng:

 1. Miễn phí vận chuyển:

Với mọi đơn hàng đặt tại fanpage và website Lody, chúng tôi đều chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển.

Đơn hàng dù khách hàng đặt một sản phẩm hay số lượng lớn thì đều được hưởng dịch vụ này.

 1. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Khi shipper giao hàng đến bạn có thể kiểm tra hàng trước, ưng ý, hài lòng với sản phẩm khách hàng mới trả tiền và nhận hàng.

 1. Bảo dưỡng, làm sạch da miễn phí:

1 lần/ tháng bạn nên mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành để chúng tôi làm sạch da để chiếc thắt lưng hay ví da của bạn luôn mới và đẹp mắt.

Dịch vụ hoàn toàn miễn phí với những sản phẩm khách hàng mua tại Lody

 1. Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu sử dụng hàng giả da

Chúng tôi cam kết tất cả sản phẩm được bày bán tại các hệ thống của Lody đều được gia công từ chất liệu da thật 100% và hầu hết sản phẩm được làm từ da nguyên miếng, không hề có sự ghép nối.

Chế độ bảo hành sản phẩm:

 1. Thời hạn

Tất cả sản phẩm đều được bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ khi mua sản phẩm.

 1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Phụ kiện đồ da còn trong thời hạn bảo hành

Xuất trình phiếu bảo hành khi mang sản phẩm để sửa chữa

 1. Các lỗi được bảo hành:

Lỗi do nhà sản xuất

Các hư hỏng liên quan đến chất lượng da như nổ da, bong tróc da…

Đường chỉ may viền bị sứt, bị tuột…

Sản phẩm bị bong viền…

 1. Các lỗi không được bảo hành:

Lỗi do người dùng

Sản phẩm hỏng da bị ngập nước

Bị xước, cào do các vật sắc nhọn như kéo, dao…

Các cánh mày râu hãy nhanh chân ghé qua cửa hàng đồ da Lody để sắm ngay cho mình những phụ kiện đồ da chất lượng nhé!!

Đội ngũ nhân viên nhiệt tình tư vấn, phục vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách.

]]>
Fri, 04 Jan 2019 10:50:38 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-hang-hieu-d3bb350g0 https://lody.vn/that-lung-nam-hang-hieu-d3bb350g0 D3BB350G0 THẮT LƯNG NAM HÀNG HIỆU D3BB350G0

Thắt lưng nam hàng hiệu D3BB350G0 là mẫu dây lưng được chàng trai công sở ưa chuộng và tìm kiếm nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Thắt lưng da nam không chỉ là phụ kiện cố định quần áo, làm bộ trang phục vừa vặn với chủ nhân hơn mà còn là phụ kiện tôn lên đẳng cấp và phong cách cá nhân.

Thắt lưng nam công sở là một trong những món quà hoàn hảo mà người yêu thường dành cho bạn nam của mình.

Chi tiết dây nịt da thật:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BB350G0

Chất liệu: da bò tự nhiên 100%

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: đầu khóa kim

Màu sắc: màu xanh lá cây

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Ưu điểm của thắt lưng nam hàng hiệu:

 1. Giá rẻ:

Một phụ kiện da bò thật có thương hiệu, mang đến cảm giác sang trọng, lịch lãm mà chỉ có giá bốn trăm nghìn.

Hợp túi tiền từ sinh viên đến công nhân, viên chức, nhân viên văn phòng.

 1. Tiện ích:

Chiếc thắt lưng nam da bò thật được ứng dụng trong mọi trường hợp, dù bạn đi cafe, dạo phố, hẹn hò, du lịch, gặp đối tác thì đây đều sự lựa chọn tuyệt vời và phù hợp.

Dây lưng được thuộc gam màu xanh lá cây vừa trẻ trung, cá tính mà vừa lịch lãm, nổi bật.

 1. Bền đẹp:

Thiết kế trung trẻ, tiện lợi tới từng chi tiết giúp người dùng diện trong mọi sự kiện

Được làm từ miếng da bò thật nguyên miếng nên vô cùng chắc chắn, chịu lực tốt, độ đàn hồi cao.

Tuổi thọ lên tới 3 - 5 năm và có thể nhiều hơn như thế nếu được bảo quản, bảo dưỡng đúng cách.

Ưu đãi đối với khách hàng:

 1. Miễn phí vận chuyển:

Với mọi đơn hàng đặt tại fanpage và website Lody, chúng tôi đều chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển.

Đơn hàng dù khách hàng đặt một sản phẩm hay số lượng lớn thì đều được hưởng dịch vụ này.

 1. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Khi shipper giao hàng đến bạn có thể kiểm tra hàng trước, ưng ý, hài lòng với sản phẩm khách hàng mới trả tiền và nhận hàng.

 1. Bảo dưỡng, làm sạch da miễn phí:

1 lần/ tháng bạn nên mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành để chúng tôi làm sạch da để chiếc thắt lưng hay ví da của bạn luôn mới và đẹp mắt.

Dịch vụ hoàn toàn miễn phí với những sản phẩm khách hàng mua tại Lody

 1. Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu sử dụng hàng giả da

Chúng tôi cam kết tất cả sản phẩm được bày bán tại các hệ thống của Lody đều được gia công từ chất liệu da thật 100% và hầu hết sản phẩm được làm từ da nguyên miếng, không hề có sự ghép nối.

Chế độ bảo hành sản phẩm:

 1. Thời hạn

Tất cả sản phẩm đều được bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ khi mua sản phẩm.

 1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Phụ kiện đồ da còn trong thời hạn bảo hành

Xuất trình phiếu bảo hành khi mang sản phẩm để sửa chữa

 1. Các lỗi được bảo hành:

Lỗi do nhà sản xuất

Các hư hỏng liên quan đến chất lượng da như nổ da, bong tróc da…

Đường chỉ may viền bị sứt, bị tuột…

Sản phẩm bị bong viền…

 1. Các lỗi không được bảo hành:

Lỗi do người dùng

Sản phẩm hỏng da bị ngập nước

Bị xước, cào do các vật sắc nhọn như kéo, dao…

Các cánh mày râu hãy nhanh chân ghé qua cửa hàng đồ da Lody để sắm ngay cho mình những phụ kiện đồ da chất lượng nhé!!

Đội ngũ nhân viên nhiệt tình tư vấn, phục vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách.

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-hang-hieu-d3bb350g0 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/that-lung-nam-hang-hieu-d3bb350g0/that-lung-nam-hang-hieu-d3bb350g0-2.jpg LODY new in stock 420000 VN Standard 420000 2668 THẮT LƯNG NAM HÀNG HIỆU D3BB350G0
VÍ DA THẬT V1B017V0

Ví da thật V1B017V0 là phụ kiện thể hiện phong cách của cánh mày râu, họ trở nên đĩnh đạc, chỉnh chu hơn khi ra đường cùng với phụ kiện thời trang này. Hơn nữa, ví da bò là món đồ không thể thiếu bởi nó là nơi chứa đựng những giấy tờ, vật dụng quan trọng và thiết yếu của chủ nhân.

Dòng ví da đựng name card nhỏ gọn ra đời với chức năng và kiểu dáng phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

Chi tiết sản phẩm của ví da nam hà nội:

Mã sản phẩm: ví da nam V1B017V0

Chất liệu: da bò tự nhiên nguyên miếng

Kích thước: 7,8 cm x 10,7 cm

Form: Đứng

Thiết kế: nhỏ gọn, mở đáy, mở cạnh.

Màu sắc: Vàng bò. Ngoài ra, còn có 3 màu khác như Nâu, Đen, Xanh Navy.

Mô tả đặc điểm chiếc ví da thật:

Ví đựng name card thiết kế nhỏ gọn được gia công từ miếng da bò thật nguyên miếng.

Nhà sản xuất sử dụng công nghệ cán mịn chắc chắn, mềm mại cho chiếc ví.

Những đường viền may bao xung quanh được sử dụng chất liệu chỉ dù với gam vàng bò cùng tông chiếc ví

Trong ví có tất cả 8 ngăn, bao gồm 6 ngăn thẻ đựng, 1 ngăn thẻ ngang và 1 ngăn chính. Là ngăn được thiết kế mở cạnh mở đáy, không gian chứa đựng lớn, là nơi đựng name card, tiền hay vật dụng thiết yếu tùy ý khách hàng.

Điểm cộng của chiếc ví da hàng hiệu:

 1. Giá rẻ:

Chiếc ví da đựng name card chỉ có giá 280.000 vnđ, với chất liệu da thật, thiết kế mới lạ, chú trọng nhu cầu của người dùng từ một thương hiệu đồ da có tiếng tại Việt Nam.

 1. Nhỏ gọn:

Kích thước tối ưu, chiếc ví nằm gọn trong lòng bàn tay của cánh mày râu. Để túi quần hay cầm tay đều đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng.

 1. Cực bền:

Cam kết sản phẩm có thể bền đẹp ít nhất từ 3 – 5 năm, nếu bạn sử dụng, bảo quản đúng cách và thường xuyên bảo dưỡng định kỳ sản phẩm thì chắc chắn tuổi thọ của chiếc ví da thật còn cao hơn nữa.

 1. Ưu đãi khi mua sản phẩm này tại Lody:

- MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN tất cả 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Với đơn hàng tại Hà Nội, sẽ được duyệt đơn và giao ngay trong ngày. Với những đơn tại các các tỉnh/ thành khác, thời gian khách hàng nhận được hàng cũng chỉ từu 2 -3 ngày.

- MIỄN PHÍ BẢO HÀNH TRONG 12 THÁNG với những lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

- MIỄN PHÍ LÀM SẠCH DA, DƯỠNG DA cho sản phẩm. Trong một tháng ít nhất một lần bạn nên bảo dưỡng phụ kiện đồ da của mình để chúng luôn có vẻ ngoài mới đẹp.

Sản phẩm đồ da có những nhược điểm, đặc biệt là da bò như dễ bị nấm mốc tấn công, dễ bị phá hủy khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hay khi đặt gần nguồn nhiệt lớn. Ngoài ra, da bò cũng dễ bị nứt, gãy nếu không được bảo dưỡng thường xuyên.

Chính vì vậy, bạn phải có những kiến thức cơ bản về cách bảo quản đồ da khi đang sở hữu những phụ kiện đồ da đắt tiền, sang trọng.

Một vài hướng dẫn bảo quản da đúng cách:

Không để sản phẩm ở những nơi ẩm ướt nhưng nhà tắm, sàn nhà….

Nếu có phơi sản phẩm thì bạn chỉ nên phơi gió chứ không được để đồ da tiếp xúc trực tiếp dưới nguồn ánh sáng mạnh như mặt trời.

Tận dụng những gói chống ẩm trong các gói bánh kẹo. Để chúng vào chúng ví của bạn để tránh tình trạng ẩm mốc trong những ngày thời tiết “ ẩm ương”, mưa gió thất thường nhé.

]]>
Thu, 27 Dec 2018 13:47:52 +0700 https://lody.vn/vi-da-that-v1b017v0 https://lody.vn/vi-da-that-v1b017v0 V1B017V0 VÍ DA THẬT V1B017V0

Ví da thật V1B017V0 là phụ kiện thể hiện phong cách của cánh mày râu, họ trở nên đĩnh đạc, chỉnh chu hơn khi ra đường cùng với phụ kiện thời trang này. Hơn nữa, ví da bò là món đồ không thể thiếu bởi nó là nơi chứa đựng những giấy tờ, vật dụng quan trọng và thiết yếu của chủ nhân.

Dòng ví da đựng name card nhỏ gọn ra đời với chức năng và kiểu dáng phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

Chi tiết sản phẩm của ví da nam hà nội:

Mã sản phẩm: ví da nam V1B017V0

Chất liệu: da bò tự nhiên nguyên miếng

Kích thước: 7,8 cm x 10,7 cm

Form: Đứng

Thiết kế: nhỏ gọn, mở đáy, mở cạnh.

Màu sắc: Vàng bò. Ngoài ra, còn có 3 màu khác như Nâu, Đen, Xanh Navy.

Mô tả đặc điểm chiếc ví da thật:

Ví đựng name card thiết kế nhỏ gọn được gia công từ miếng da bò thật nguyên miếng.

Nhà sản xuất sử dụng công nghệ cán mịn chắc chắn, mềm mại cho chiếc ví.

Những đường viền may bao xung quanh được sử dụng chất liệu chỉ dù với gam vàng bò cùng tông chiếc ví

Trong ví có tất cả 8 ngăn, bao gồm 6 ngăn thẻ đựng, 1 ngăn thẻ ngang và 1 ngăn chính. Là ngăn được thiết kế mở cạnh mở đáy, không gian chứa đựng lớn, là nơi đựng name card, tiền hay vật dụng thiết yếu tùy ý khách hàng.

Điểm cộng của chiếc ví da hàng hiệu:

 1. Giá rẻ:

Chiếc ví da đựng name card chỉ có giá 280.000 vnđ, với chất liệu da thật, thiết kế mới lạ, chú trọng nhu cầu của người dùng từ một thương hiệu đồ da có tiếng tại Việt Nam.

 1. Nhỏ gọn:

Kích thước tối ưu, chiếc ví nằm gọn trong lòng bàn tay của cánh mày râu. Để túi quần hay cầm tay đều đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng.

 1. Cực bền:

Cam kết sản phẩm có thể bền đẹp ít nhất từ 3 – 5 năm, nếu bạn sử dụng, bảo quản đúng cách và thường xuyên bảo dưỡng định kỳ sản phẩm thì chắc chắn tuổi thọ của chiếc ví da thật còn cao hơn nữa.

 1. Ưu đãi khi mua sản phẩm này tại Lody:

- MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN tất cả 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Với đơn hàng tại Hà Nội, sẽ được duyệt đơn và giao ngay trong ngày. Với những đơn tại các các tỉnh/ thành khác, thời gian khách hàng nhận được hàng cũng chỉ từu 2 -3 ngày.

- MIỄN PHÍ BẢO HÀNH TRONG 12 THÁNG với những lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

- MIỄN PHÍ LÀM SẠCH DA, DƯỠNG DA cho sản phẩm. Trong một tháng ít nhất một lần bạn nên bảo dưỡng phụ kiện đồ da của mình để chúng luôn có vẻ ngoài mới đẹp.

Sản phẩm đồ da có những nhược điểm, đặc biệt là da bò như dễ bị nấm mốc tấn công, dễ bị phá hủy khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hay khi đặt gần nguồn nhiệt lớn. Ngoài ra, da bò cũng dễ bị nứt, gãy nếu không được bảo dưỡng thường xuyên.

Chính vì vậy, bạn phải có những kiến thức cơ bản về cách bảo quản đồ da khi đang sở hữu những phụ kiện đồ da đắt tiền, sang trọng.

Một vài hướng dẫn bảo quản da đúng cách:

Không để sản phẩm ở những nơi ẩm ướt nhưng nhà tắm, sàn nhà….

Nếu có phơi sản phẩm thì bạn chỉ nên phơi gió chứ không được để đồ da tiếp xúc trực tiếp dưới nguồn ánh sáng mạnh như mặt trời.

Tận dụng những gói chống ẩm trong các gói bánh kẹo. Để chúng vào chúng ví của bạn để tránh tình trạng ẩm mốc trong những ngày thời tiết “ ẩm ương”, mưa gió thất thường nhé.

]]>
https://lody.vn/vi-da-that-v1b017v0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b017v0/vi-da-that-v1b017v0-1.jpg LODY new in stock 280000 VN Standard 280000 2668 VÍ DA THẬT V1B017V0
VÍ DA NAM ĐẸP V1B017B0

Ví da nam đẹp là là một trong những mẫu ví đựng name card ưa thích của phái mạnh. Mẫu ví này cực kì nhẹ, kích cỡ ví chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay và đặc biệt được gia công miếng da bò thật nguyên miếng.

Ví da nam mini được thiết kế tinh giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tính năng, quan trọng nhất đó là tính năng chứa đựng những loại thẻ thiết yếu, card visit và một ít tiền mặt.

Chi tiết sản phẩm ví nam:

Mã sản phẩm: ví da nam V1B017B0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Kích thước: 7.8 cm x 10.7 cm

Thiết kế: tinh giản, có ngăn chính mở đáy, mở cạnh.

Màu sắc: xanh navy

Thương hiệu: Lody

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Ưu đãi khi mua sản phẩm ví da nam đẹp:

 1. Miễn phí vận chuyển:

Tất cả đơn hàng online đặt tại fanpage và website www.lody.vn đều được miễn phí chi phí giao hàng.

 1. Ship COD và thanh toán khi nhận hàng
 2. Đổi mới trong 3 ngày:

Khi đã mua sản phẩm nhưng đột nhiên bạn lại thấy không ưng ý với món đồ này nữa, Lody hỗ trợ đổi mới một sản phẩm khác có giá trị tương đương trong vòng 3 ngày đầu kể từ khi mua sản phẩm.

 1. Bảo hành 12 tháng miễn phí:

Với các lỗi về da do lỗi từ nhà sản xuất chúng tôi để hoàn toàn chịu trách nhiệm và bảo hành miễn phí cho khách hàng. Khi sản phẩm hư hỏng do những tác động từ bên ngoài, khách hàng sẽ phải chịu một phần chi phí sửa chữa.

 1. Dịch vụ làm sạch da:

Miễn phí khi quý khách hàng mang sản phẩm đồ da mua tại Lody đến làm sạch, dưỡng da định kỳ.

 1. Bảo trì trọn đời:

 Là chương trình bảo hành có thu phí

 1. Hoàn tiền gấp 100 lần:

Khi khách hàng phát hiện sản phẩm làm từ chất liệu giả da chúng tôi sẽ đền trả bạn 100 lần giá trị sản phẩm.

Chúng tôi có thể cam kết 100% sản phẩm được bày bán tại các cửa hàng, hệ thống của Lody hoàn toàn đươc gia công từ da tự nhiên.

Ưu điểm của sản phẩm ví đựng name card nhỏ gọn:

Chiếc ví da nam hàng hiệu nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, thiết thực, đánh đúng vào nhu cầu quan trọng của người dùng. Ngăn chính được thiết kế mở cạnh, mở đáy nên có không gian chứa đựng lớn, khả năng đựng đến vài trăm chiếc name card.

Ví có 7 ngăn thẻ phụ để người dùng có thể luôn đem bên mình những chiếc thể thiết yếu.

Sản phẩm nằm gọn trong lòng bàn tay các cánh mày râu, khi cầm tay thật sự thoái mải, vừa tay.

Một ưu điểm góp phần để sản phẩm này bán chạy đến vậy, đó chính là giá thành. Chỉ với 280.000 vnđ bạn đã có một chiếc ví đựng name card sang trọng, thời thượng, giúp bạn tự tin, chỉnh chu hơn trước mặt đồng nghiệp và đối tác.

Màu sắc chiếc ví da nam giá rẻ:

Màu xanh navy của chiếc ví là màu hot nhất trong bộ sưu tập dòng ví đựng name card này. Màu sắc mang hơi hướng hiện đại, trang nhã. Ngoài màu xanh ra ví có thêm 3 màu sắc khác đó là nâu, đen và vàng bò.

Màu sắc cũng nói lên một phần nào đó tính cách con người bạn. Nếu bạn yêu thích chiếc ví da nam màu xanh navy này chắc hẳn bạn là người thường hành động dựa theo cảm tính của bản thân, khá nhạy cảm và thường dễ bị ảnh hưởng hay dao động bởi những ý kiến hay hành động của người khác.

Chiếc ví đựng card visit chẳng hề kén tuổi và lại vô cùng tiện lợi nên khách hàng rất nhanh chóng yêu thích và sắm cho mình một chiếc ví da nam đẹp để bổ sung vào bộ sưu tập phụ kiện đồ da của bản thân.

]]>
Wed, 26 Dec 2018 15:34:00 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-dep-v1b017b0 https://lody.vn/vi-da-nam-dep-v1b017b0 V1B017B0 VÍ DA NAM ĐẸP V1B017B0

Ví da nam đẹp là là một trong những mẫu ví đựng name card ưa thích của phái mạnh. Mẫu ví này cực kì nhẹ, kích cỡ ví chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay và đặc biệt được gia công miếng da bò thật nguyên miếng.

Ví da nam mini được thiết kế tinh giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tính năng, quan trọng nhất đó là tính năng chứa đựng những loại thẻ thiết yếu, card visit và một ít tiền mặt.

Chi tiết sản phẩm ví nam:

Mã sản phẩm: ví da nam V1B017B0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Kích thước: 7.8 cm x 10.7 cm

Thiết kế: tinh giản, có ngăn chính mở đáy, mở cạnh.

Màu sắc: xanh navy

Thương hiệu: Lody

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Ưu đãi khi mua sản phẩm ví da nam đẹp:

 1. Miễn phí vận chuyển:

Tất cả đơn hàng online đặt tại fanpage và website www.lody.vn đều được miễn phí chi phí giao hàng.

 1. Ship COD và thanh toán khi nhận hàng
 2. Đổi mới trong 3 ngày:

Khi đã mua sản phẩm nhưng đột nhiên bạn lại thấy không ưng ý với món đồ này nữa, Lody hỗ trợ đổi mới một sản phẩm khác có giá trị tương đương trong vòng 3 ngày đầu kể từ khi mua sản phẩm.

 1. Bảo hành 12 tháng miễn phí:

Với các lỗi về da do lỗi từ nhà sản xuất chúng tôi để hoàn toàn chịu trách nhiệm và bảo hành miễn phí cho khách hàng. Khi sản phẩm hư hỏng do những tác động từ bên ngoài, khách hàng sẽ phải chịu một phần chi phí sửa chữa.

 1. Dịch vụ làm sạch da:

Miễn phí khi quý khách hàng mang sản phẩm đồ da mua tại Lody đến làm sạch, dưỡng da định kỳ.

 1. Bảo trì trọn đời:

 Là chương trình bảo hành có thu phí

 1. Hoàn tiền gấp 100 lần:

Khi khách hàng phát hiện sản phẩm làm từ chất liệu giả da chúng tôi sẽ đền trả bạn 100 lần giá trị sản phẩm.

Chúng tôi có thể cam kết 100% sản phẩm được bày bán tại các cửa hàng, hệ thống của Lody hoàn toàn đươc gia công từ da tự nhiên.

Ưu điểm của sản phẩm ví đựng name card nhỏ gọn:

Chiếc ví da nam hàng hiệu nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, thiết thực, đánh đúng vào nhu cầu quan trọng của người dùng. Ngăn chính được thiết kế mở cạnh, mở đáy nên có không gian chứa đựng lớn, khả năng đựng đến vài trăm chiếc name card.

Ví có 7 ngăn thẻ phụ để người dùng có thể luôn đem bên mình những chiếc thể thiết yếu.

Sản phẩm nằm gọn trong lòng bàn tay các cánh mày râu, khi cầm tay thật sự thoái mải, vừa tay.

Một ưu điểm góp phần để sản phẩm này bán chạy đến vậy, đó chính là giá thành. Chỉ với 280.000 vnđ bạn đã có một chiếc ví đựng name card sang trọng, thời thượng, giúp bạn tự tin, chỉnh chu hơn trước mặt đồng nghiệp và đối tác.

Màu sắc chiếc ví da nam giá rẻ:

Màu xanh navy của chiếc ví là màu hot nhất trong bộ sưu tập dòng ví đựng name card này. Màu sắc mang hơi hướng hiện đại, trang nhã. Ngoài màu xanh ra ví có thêm 3 màu sắc khác đó là nâu, đen và vàng bò.

Màu sắc cũng nói lên một phần nào đó tính cách con người bạn. Nếu bạn yêu thích chiếc ví da nam màu xanh navy này chắc hẳn bạn là người thường hành động dựa theo cảm tính của bản thân, khá nhạy cảm và thường dễ bị ảnh hưởng hay dao động bởi những ý kiến hay hành động của người khác.

Chiếc ví đựng card visit chẳng hề kén tuổi và lại vô cùng tiện lợi nên khách hàng rất nhanh chóng yêu thích và sắm cho mình một chiếc ví da nam đẹp để bổ sung vào bộ sưu tập phụ kiện đồ da của bản thân.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-dep-v1b017b0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b017b0/vi-da-nam-dep-v1b017b0-1.jpg LODY new in stock 280000 VN Standard 280000 2668 VÍ DA NAM ĐẸP V1B017B0
VÍ DA NAM CAO CẤP V2B083N0

Ví da nam cao cấp hay còn gọi là bóp da nam đẹp, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu, chiếc ví có thể giúp bạn trở nên phong cách cá tính khi cùng phối hợp với các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng da, đôi giày, hay chiếc túi xách.

Mô tả cơ bản sản phẩm ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B083N0

Chất liệu: da bò thật 100%

Kiểu dáng: ví dáng ngang.

Kích thước: 11.5 cm x 9.5 cm

Màu sắc: màu nâu.

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn thẻ phụ

Thương hiệu: LODY

Thiết kế chi tiết ví da nam đẹp:

Ví da nam cao cấp V2B083N0 với thiết kế được cắt may từ miếng da bò tự nhiên, qua quá trình xử lý lớp da mềm mịn chiếc ví nổi bật với đặc thù riêng của nó.

Ví có 2 ngăn chính, mặt và mặt tron của ví đều được cắt mày từ miếng da bò nguyên miếng, ngoài ra ví còn có 5 ngăn đựng thẻ dọc, 2 ngăn đựng thẻ ngang, 1 ngăn đựng ảnh.

Khác với các loại ví khác, thì sản phẩm này không hề có đường chỉ may viền, thay vào đó là các mép ví được tỉ mỉ dán ép bằng những lớp keo chuyên dụng siêu chắc, người dùng có thể yên tâm sử dụng mà không hề sợ bị bong tuột trong quá trình sử dụng.

Phía mép phải ngoài của sản phẩm còn được dập vân lỗ vuông nhỏ họa tiết để tạo nên điểm nhấn cho chiếc ví thêm nổi bật.

Dưới  góc phải ví da nam có in dập logo LODY thể hiện đẳng cấp thương hiệu.

Sản phẩm bao gồm:

1 Sản phẩm ví da nam

1 Phiếu bảo hành

1 bộ túi hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Chính sách bảo hành ví da nam cao cấp:

Thời gian bảo hành: sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Bảo hành miễn phí với các lỗi do nhà sản xuất và khách hành còn giữ phiếu bảo hành.

Trong trường hợp sản phẩm đã qua thời gian bảo hành LODY vẫn nhận bảo trì sản phẩm trọn đời cho sản phẩm, nên quý khách hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm.

Dịch vụ kèm theo:

 1. Giao hàng tận nhà, trong khi đó chí phi vận chuyển hoàn toàn do Lody thanh toán.
 2. Đổi mới trong vòng 3 ngày, nếu khách hàng có nhu cầu đổi dang màu hoặc mẫu mới với giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm đang đổi.
 3. Làm sạch da miễn phí với sản phẩm được làm từ da thật
 4. Đền tiền cho khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng kém chất lượng, giả da.

Một chiếc ví làm từ chất liệu da thật không chỉ bền đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của người sử dụng. Số lượng sản phẩm này có hạn nhanh tay đặt hàng để không bỏ lỡ nhé!!!

]]>
Tue, 25 Dec 2018 14:09:56 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v2b083n0 https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v2b083n0 V2B083N0 VÍ DA NAM CAO CẤP V2B083N0

Ví da nam cao cấp hay còn gọi là bóp da nam đẹp, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu, chiếc ví có thể giúp bạn trở nên phong cách cá tính khi cùng phối hợp với các món phụ kiện thời trang khác như chiếc thắt lưng da, đôi giày, hay chiếc túi xách.

Mô tả cơ bản sản phẩm ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B083N0

Chất liệu: da bò thật 100%

Kiểu dáng: ví dáng ngang.

Kích thước: 11.5 cm x 9.5 cm

Màu sắc: màu nâu.

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn thẻ phụ

Thương hiệu: LODY

Thiết kế chi tiết ví da nam đẹp:

Ví da nam cao cấp V2B083N0 với thiết kế được cắt may từ miếng da bò tự nhiên, qua quá trình xử lý lớp da mềm mịn chiếc ví nổi bật với đặc thù riêng của nó.

Ví có 2 ngăn chính, mặt và mặt tron của ví đều được cắt mày từ miếng da bò nguyên miếng, ngoài ra ví còn có 5 ngăn đựng thẻ dọc, 2 ngăn đựng thẻ ngang, 1 ngăn đựng ảnh.

Khác với các loại ví khác, thì sản phẩm này không hề có đường chỉ may viền, thay vào đó là các mép ví được tỉ mỉ dán ép bằng những lớp keo chuyên dụng siêu chắc, người dùng có thể yên tâm sử dụng mà không hề sợ bị bong tuột trong quá trình sử dụng.

Phía mép phải ngoài của sản phẩm còn được dập vân lỗ vuông nhỏ họa tiết để tạo nên điểm nhấn cho chiếc ví thêm nổi bật.

Dưới  góc phải ví da nam có in dập logo LODY thể hiện đẳng cấp thương hiệu.

Sản phẩm bao gồm:

1 Sản phẩm ví da nam

1 Phiếu bảo hành

1 bộ túi hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Chính sách bảo hành ví da nam cao cấp:

Thời gian bảo hành: sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Bảo hành miễn phí với các lỗi do nhà sản xuất và khách hành còn giữ phiếu bảo hành.

Trong trường hợp sản phẩm đã qua thời gian bảo hành LODY vẫn nhận bảo trì sản phẩm trọn đời cho sản phẩm, nên quý khách hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm.

Dịch vụ kèm theo:

 1. Giao hàng tận nhà, trong khi đó chí phi vận chuyển hoàn toàn do Lody thanh toán.
 2. Đổi mới trong vòng 3 ngày, nếu khách hàng có nhu cầu đổi dang màu hoặc mẫu mới với giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm đang đổi.
 3. Làm sạch da miễn phí với sản phẩm được làm từ da thật
 4. Đền tiền cho khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng kém chất lượng, giả da.

Một chiếc ví làm từ chất liệu da thật không chỉ bền đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của người sử dụng. Số lượng sản phẩm này có hạn nhanh tay đặt hàng để không bỏ lỡ nhé!!!

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v2b083n0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b083n0/vi-da-nam-cao-cap-v2b083n0-1.jpg LODY new in stock 660000 VN Standard 660000 2668 VÍ DA NAM CAO CẤP V2B083N0
VÍ DA NAM ĐẸP V1B017N0

Ví da nam đẹp hay còn là bóp da nam cao cấp, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu, chiếc ví với công năng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ giúp người sử dụng thấy thuận tiện và thoải mái mỗi khi mang theo chiếc ví bên mình. Ví chuyên dùng để sử dụng đựng thẻ card.

Mô tả cơ bản sản phẩm ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V1B017N0

Chất liệu: da bò thật 100%

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Kích thước: 8 cm x 10.5 cm

Màu sắc: màu nâu.

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn thẻ phụ

Thiết kế chi tiết ví da nam đẹp:

Ví nhỏ gọn V1B017N0 với thiết kế được cắt may từ miếng da bò tự nhiên, qua quá trình xử lý lớp da mềm mịn chiếc ví nổi bật với đặc thù riêng của mình.

Ngăn chính đựng của ví làm theo kiểu dáng hộp mở đáy mở cạnh để người dùng có thể đựng được nhiều thẻ card cùng 1 lúc, hoặc đựng được tiền hay giấy tờ.

Ví có 6 ngăn đựng thẻ dọc, và thêm 1 ngăn đựng thẻ ngang.

Đường chỉ may biên viền ví cùng tông màu nâu với lớp da, tạo nên sự đồng điệu cho sản phẩm.

Phía góc phải ví da nam có in dập logo LODY thể hiện đẳng cấp thương hiệu.

Giá rẻ:

Với 280.000 bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một món sản phẩm từ da bò tự nhiên, thiết kế chắc chắn, kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ, đáp ứng được nhu cầu vừa đựng tiền vừa đựng được nhiều thẻ card cho người dùng..

Sản phẩm bao gồm:

1 Sản phẩm ví da nam

1 Phiếu bảo hành

1 bộ túi hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Chính sách bảo hành ví da:

Thời gian bảo hành: sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Bảo hành miễn phí với các lỗi do nhà sản xuất và khách hành còn giữ phiếu bảo hành.

Trong trường hợp sản phẩm đã qua thời gian bảo hành LODY vẫn nhận bảo trì sản phẩm trọn đời cho sản phẩm, nên quý khách hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm.

Dịch vụ kèm theo:

 1. Giao hàng tận nhà, trong khi đó chí phi vận chuyển hoàn toàn do Lody thanh toán.
 2. Đổi mới trong vòng 3 ngày, nếu khách hàng có nhu cầu đổi dang màu hoặc mẫu mới với giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm đang đổi.
 3. Làm sạch da miễn phí với sản phẩm được làm từ da thật
 4. Đền tiền cho khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng kém chất lượng, giả da.

Một chiếc ví làm từ chất liệu da thật không chỉ bền đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của người sử dụng. Số lượng sản phẩm này có hạn nhanh tay đặt hàng để không bỏ lỡ nhé!!!

]]>
Tue, 25 Dec 2018 11:19:41 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-dep-v1b017n0 https://lody.vn/vi-da-nam-dep-v1b017n0 V1B017N0 VÍ DA NAM ĐẸP V1B017N0

Ví da nam đẹp hay còn là bóp da nam cao cấp, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu, chiếc ví với công năng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ giúp người sử dụng thấy thuận tiện và thoải mái mỗi khi mang theo chiếc ví bên mình. Ví chuyên dùng để sử dụng đựng thẻ card.

Mô tả cơ bản sản phẩm ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V1B017N0

Chất liệu: da bò thật 100%

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Kích thước: 8 cm x 10.5 cm

Màu sắc: màu nâu.

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn thẻ phụ

Thiết kế chi tiết ví da nam đẹp:

Ví nhỏ gọn V1B017N0 với thiết kế được cắt may từ miếng da bò tự nhiên, qua quá trình xử lý lớp da mềm mịn chiếc ví nổi bật với đặc thù riêng của mình.

Ngăn chính đựng của ví làm theo kiểu dáng hộp mở đáy mở cạnh để người dùng có thể đựng được nhiều thẻ card cùng 1 lúc, hoặc đựng được tiền hay giấy tờ.

Ví có 6 ngăn đựng thẻ dọc, và thêm 1 ngăn đựng thẻ ngang.

Đường chỉ may biên viền ví cùng tông màu nâu với lớp da, tạo nên sự đồng điệu cho sản phẩm.

Phía góc phải ví da nam có in dập logo LODY thể hiện đẳng cấp thương hiệu.

Giá rẻ:

Với 280.000 bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một món sản phẩm từ da bò tự nhiên, thiết kế chắc chắn, kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ, đáp ứng được nhu cầu vừa đựng tiền vừa đựng được nhiều thẻ card cho người dùng..

Sản phẩm bao gồm:

1 Sản phẩm ví da nam

1 Phiếu bảo hành

1 bộ túi hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Chính sách bảo hành ví da:

Thời gian bảo hành: sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Bảo hành miễn phí với các lỗi do nhà sản xuất và khách hành còn giữ phiếu bảo hành.

Trong trường hợp sản phẩm đã qua thời gian bảo hành LODY vẫn nhận bảo trì sản phẩm trọn đời cho sản phẩm, nên quý khách hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm.

Dịch vụ kèm theo:

 1. Giao hàng tận nhà, trong khi đó chí phi vận chuyển hoàn toàn do Lody thanh toán.
 2. Đổi mới trong vòng 3 ngày, nếu khách hàng có nhu cầu đổi dang màu hoặc mẫu mới với giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm đang đổi.
 3. Làm sạch da miễn phí với sản phẩm được làm từ da thật
 4. Đền tiền cho khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng kém chất lượng, giả da.

Một chiếc ví làm từ chất liệu da thật không chỉ bền đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của người sử dụng. Số lượng sản phẩm này có hạn nhanh tay đặt hàng để không bỏ lỡ nhé!!!

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-dep-v1b017n0 https://lody.vn/uploads/v1b017n0/vi-da-nam-dep-v1b017n0-1.jpg LODY new in stock 280000 VN Standard 280000 2668 VÍ DA NAM ĐẸP V1B017N0
VÍ DA NAM CAO CẤP V1B017D0

Ví da nam cao cấp hay còn là bóp da nam đẹp, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu, chiếc ví với công năng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ giúp người sử dụng thấy thuận tiện và thoải mái mỗi khi mang theo chiếc ví bên mình. Ví chuyên dùng để sử dụng đựng thẻ card.

Mô tả cơ bản sản phẩm ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V1B017D0

Chất liệu: da bò thật 100%

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Kích thước: 8 cm x 10.5 cm

Màu sắc: màu đen.

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn thẻ phụ

Thương hiệu: LODY

Thiết kế chi tiết ví da nam đẹp:

Ví nhỏ gọn V1B017D0 với thiết kế được cắt may từ miếng da bò tự nhiên, thuộc da màu đen cổ điển, qua quá trình xử lý lớp da mềm mịn chiếc ví nổi bật với đặc thù riêng với kiểu dáng của mình.

Ngăn chính đựng của ví làm theo kiểu dáng hộp mở đáy mở cạnh để người dùng có thể đựng được nhiều thẻ card cùng 1 lúc, hoặc đựng được tiền hay giấy tờ.

Ví có 6 ngăn đựng thẻ dọc, và thêm 1 ngăn đựng thẻ ngang.

Đường chỉ may biên viền ví cùng tông màu nâu với lớp da, tạo nên sự đồng điệu cho sản phẩm.

Phía góc phải ví da nam có in dập logo LODY thể hiện đẳng cấp thương hiệu.

Giá rẻ:

Với 280.000 bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một món sản phẩm từ da bò tự nhiên, thiết kế chắc chắn, kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ, đáp ứng được nhu cầu vừa đựng tiền vừa đựng được nhiều thẻ card cho người dùng.

Màu sắc:

Ngoài gam màu đen cổ điển ra, thiết kế còn có thêm 3 màu sắc khác như nâu, vàng bò và xanh giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, để có thể chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất.

Ngoài ra với thiết kế gam màu sắc này, bạn hoàn toàn có thể cùng phối hợp với các món phụ kiện thời trang khác, để thêm nổi bật và phong cách hơn.

Kiểu dáng

Ví thiết kế kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ nhất, dòng sản phẩm chuyên sử dụng trong việc chứa đựng những thẻ card, giúp bạn hoàn toàn thấu thoải mái mà không hề cộm vướng khi cầm chiếc ví lái xe hay ngồi một nơi làm việc.

Chính sách bảo hành ví da nam cao cấp:

Thời gian bảo hành: sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Bảo hành miễn phí với các lỗi do nhà sản xuất và khách hành còn giữ phiếu bảo hành.

Trong trường hợp sản phẩm đã qua thời gian bảo hành LODY vẫn nhận bảo trì sản phẩm trọn đời cho sản phẩm, nên quý khách hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm.

Dịch vụ kèm theo:

 1. Giao hàng tận nhà, trong khi đó chí phi vận chuyển hoàn toàn do Lody thanh toán.
 2. Đổi mới trong vòng 3 ngày, nếu khách hàng có nhu cầu đổi dang màu hoặc mẫu mới với giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm đang đổi.
 3. Làm sạch da miễn phí với sản phẩm được làm từ da thật
 4. Đền tiền cho khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng kém chất lượng, giả da.

Một chiếc ví làm từ chất liệu da thật không chỉ bền đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của người sử dụng. Số lượng sản phẩm này có hạn nhanh tay đặt hàng để không bỏ lỡ nhé!!!

]]>
Tue, 25 Dec 2018 10:56:22 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v1b017d0 https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v1b017d0 V1B017D0 VÍ DA NAM CAO CẤP V1B017D0

Ví da nam cao cấp hay còn là bóp da nam đẹp, là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu, chiếc ví với công năng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ giúp người sử dụng thấy thuận tiện và thoải mái mỗi khi mang theo chiếc ví bên mình. Ví chuyên dùng để sử dụng đựng thẻ card.

Mô tả cơ bản sản phẩm ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V1B017D0

Chất liệu: da bò thật 100%

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Kích thước: 8 cm x 10.5 cm

Màu sắc: màu đen.

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn thẻ phụ

Thương hiệu: LODY

Thiết kế chi tiết ví da nam đẹp:

Ví nhỏ gọn V1B017D0 với thiết kế được cắt may từ miếng da bò tự nhiên, thuộc da màu đen cổ điển, qua quá trình xử lý lớp da mềm mịn chiếc ví nổi bật với đặc thù riêng với kiểu dáng của mình.

Ngăn chính đựng của ví làm theo kiểu dáng hộp mở đáy mở cạnh để người dùng có thể đựng được nhiều thẻ card cùng 1 lúc, hoặc đựng được tiền hay giấy tờ.

Ví có 6 ngăn đựng thẻ dọc, và thêm 1 ngăn đựng thẻ ngang.

Đường chỉ may biên viền ví cùng tông màu nâu với lớp da, tạo nên sự đồng điệu cho sản phẩm.

Phía góc phải ví da nam có in dập logo LODY thể hiện đẳng cấp thương hiệu.

Giá rẻ:

Với 280.000 bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một món sản phẩm từ da bò tự nhiên, thiết kế chắc chắn, kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ, đáp ứng được nhu cầu vừa đựng tiền vừa đựng được nhiều thẻ card cho người dùng.

Màu sắc:

Ngoài gam màu đen cổ điển ra, thiết kế còn có thêm 3 màu sắc khác như nâu, vàng bò và xanh giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, để có thể chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất.

Ngoài ra với thiết kế gam màu sắc này, bạn hoàn toàn có thể cùng phối hợp với các món phụ kiện thời trang khác, để thêm nổi bật và phong cách hơn.

Kiểu dáng

Ví thiết kế kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng và nhẹ nhất, dòng sản phẩm chuyên sử dụng trong việc chứa đựng những thẻ card, giúp bạn hoàn toàn thấu thoải mái mà không hề cộm vướng khi cầm chiếc ví lái xe hay ngồi một nơi làm việc.

Chính sách bảo hành ví da nam cao cấp:

Thời gian bảo hành: sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Bảo hành miễn phí với các lỗi do nhà sản xuất và khách hành còn giữ phiếu bảo hành.

Trong trường hợp sản phẩm đã qua thời gian bảo hành LODY vẫn nhận bảo trì sản phẩm trọn đời cho sản phẩm, nên quý khách hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm.

Dịch vụ kèm theo:

 1. Giao hàng tận nhà, trong khi đó chí phi vận chuyển hoàn toàn do Lody thanh toán.
 2. Đổi mới trong vòng 3 ngày, nếu khách hàng có nhu cầu đổi dang màu hoặc mẫu mới với giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm đang đổi.
 3. Làm sạch da miễn phí với sản phẩm được làm từ da thật
 4. Đền tiền cho khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng kém chất lượng, giả da.

Một chiếc ví làm từ chất liệu da thật không chỉ bền đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của người sử dụng. Số lượng sản phẩm này có hạn nhanh tay đặt hàng để không bỏ lỡ nhé!!!

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v1b017d0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v1b017d0/vi-da-nam-cao-cap-v1b017d0-1.jpg LODY new in stock 280000 VN Standard 280000 2668 VÍ DA NAM CAO CẤP V1B017D0
VÍ DA NAM CAO CẤP V5B083N0

Ví da nam cao cấp (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví được làm từ nhwunxg chất liệu hàng đầu, và được thiết kế tỉ mỉ cẩn thận để đáp ứng được tuyệt đối nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Mô tả sản phẩm ví da nam V5B083N0

- Mã SP: ví da nam V5B083N0

- Chất liệu: da bò thật

- Kích thước: 9 x 18.5 cm

- Kiểu dáng: ví dáng cầm tay

- Màu sắc: màu nâu

- Thương hiệu LODY

Thiết kế ví da nam đẹp

- Bên ngoài ví được làm bằng da bò tự nhiên nguyên miếng cao cấp, thiết kế kiểu da trơn lì mềm mịn, viền ví may bằng đường chỉ viền cùng tông màu nâu sang trọng lịch lãm.

- Bên trong ví gồm có 3 ngăn chính, 1 ngăn kéo khóa ẩn, 6 ngăn đựng thẻ dọc, 5 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh.

- Mép phải ví được cách điệu bằng những vân dập lỗ, để tạo nên điểm nhấn sang trọng cho chiếc ví.

- Phía dưới góc phải ví được in dập logo LODY sắc nét rõ ràng.

Giá rẻ

- So với chất liệu ví được làm từ da bò cao cấp nguyên miếng, tưởng chừng ví có giá khá cao như những thương hiệu đắt tiền khác, Nhưng LODY vẫn cho ra thị trường mức giá cạnh tranh giúp người tiêu dùng dễ dàng sắm cho mình một chiếc.

- Vì chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu, nên chúng tôi sẽ cam kết sản phẩm của mình, tuy giá rẻ nhưng chất lượng sản phẩm không hề rẻ.

Kiểu dáng

Dòng ví cùng thiết kế cấu tạo da này, LODY cho ra đời 3 kiểu dáng thiết kế, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho mình, như ví da nam cao cấp dáng đứng, dáng ngang và dáng cầm tay.

Ngược lại tuy kiểu dáng được đa dạng kiểu nhưng màu sắc thì chỉ có một. LODY chỉ cho ra đời duy nhất 1 màu nâu sang trọng lịch lãm này.

Chính sách ưu đãi khi mua sản phẩm

Với sản phẩm ví da khi quý khách hàng mua tại LODY luôn được bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời, và được đổi mới trong vòng 3 ngày.

Không còn ngại đường xa, không còn ngại chi phí vận chuyển đắt đỏ, chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ được điều đó cho quý khách hàng mà bạn không phải mất thêm chi phíu phát sinh nào, khi mua qua hệ thống online.

Vì chất lượng luôn đặt lên hàng đầu nên chúng tôi cam kết đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện bất kì sản phẩm nào là giả da.

Liên hệ đặt mua

Không còn khó khăn gì, để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm hay đặt mua sản phẩm bạn có thể liệ hệ trực tiếp với số hotline để được nhân viên LODY chăm sóc tận tình hơn: 02466529432

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng LODY. Chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời và hài lòng về sản phẩm. 

]]>
Sat, 22 Dec 2018 13:43:33 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v5b083n0 https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v5b083n0 V5B083N0 VÍ DA NAM CAO CẤP V5B083N0

Ví da nam cao cấp (hay còn gọi là bóp da nam) là chiếc ví được làm từ nhwunxg chất liệu hàng đầu, và được thiết kế tỉ mỉ cẩn thận để đáp ứng được tuyệt đối nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Mô tả sản phẩm ví da nam V5B083N0

- Mã SP: ví da nam V5B083N0

- Chất liệu: da bò thật

- Kích thước: 9 x 18.5 cm

- Kiểu dáng: ví dáng cầm tay

- Màu sắc: màu nâu

- Thương hiệu LODY

Thiết kế ví da nam đẹp

- Bên ngoài ví được làm bằng da bò tự nhiên nguyên miếng cao cấp, thiết kế kiểu da trơn lì mềm mịn, viền ví may bằng đường chỉ viền cùng tông màu nâu sang trọng lịch lãm.

- Bên trong ví gồm có 3 ngăn chính, 1 ngăn kéo khóa ẩn, 6 ngăn đựng thẻ dọc, 5 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh.

- Mép phải ví được cách điệu bằng những vân dập lỗ, để tạo nên điểm nhấn sang trọng cho chiếc ví.

- Phía dưới góc phải ví được in dập logo LODY sắc nét rõ ràng.

Giá rẻ

- So với chất liệu ví được làm từ da bò cao cấp nguyên miếng, tưởng chừng ví có giá khá cao như những thương hiệu đắt tiền khác, Nhưng LODY vẫn cho ra thị trường mức giá cạnh tranh giúp người tiêu dùng dễ dàng sắm cho mình một chiếc.

- Vì chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu, nên chúng tôi sẽ cam kết sản phẩm của mình, tuy giá rẻ nhưng chất lượng sản phẩm không hề rẻ.

Kiểu dáng

Dòng ví cùng thiết kế cấu tạo da này, LODY cho ra đời 3 kiểu dáng thiết kế, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho mình, như ví da nam cao cấp dáng đứng, dáng ngang và dáng cầm tay.

Ngược lại tuy kiểu dáng được đa dạng kiểu nhưng màu sắc thì chỉ có một. LODY chỉ cho ra đời duy nhất 1 màu nâu sang trọng lịch lãm này.

Chính sách ưu đãi khi mua sản phẩm

Với sản phẩm ví da khi quý khách hàng mua tại LODY luôn được bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời, và được đổi mới trong vòng 3 ngày.

Không còn ngại đường xa, không còn ngại chi phí vận chuyển đắt đỏ, chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ được điều đó cho quý khách hàng mà bạn không phải mất thêm chi phíu phát sinh nào, khi mua qua hệ thống online.

Vì chất lượng luôn đặt lên hàng đầu nên chúng tôi cam kết đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện bất kì sản phẩm nào là giả da.

Liên hệ đặt mua

Không còn khó khăn gì, để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm hay đặt mua sản phẩm bạn có thể liệ hệ trực tiếp với số hotline để được nhân viên LODY chăm sóc tận tình hơn: 02466529432

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng LODY. Chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời và hài lòng về sản phẩm. 

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v5b083n0 https://lody.vn/uploads/vidacasau/v5b083n0/vi-da-nam-cao-cap-v5b083n0-1.jpg LODY new in stock 720000 VN Standard 720000 2668 VÍ DA NAM CAO CẤP V5B083N0
VÍ NAM DA BÒ V3B083N0

Ví nam da bò luôn là vật dụng không thể thiếu đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với cánh mày râu. Ví không chỉ là phụ kiện mà nó còn thể hiện cá tính và phong cách của chúng ta. Chính vì lẽ đó để chọn lựa một chiếc ví da nam vừa ý, sẽ góp phần quan trọng làm nên phong cách, cá tính và đẳng cấp của bạn.

 

Mô tả sản phẩm ví nam da bò

- Mã SP: ví da nam V3B083N0

- Chất liệu: da bò thật

- Kích thước: 10.5 x 12 cm

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: màu nâu trầm

- Hãng sản xuất: LODY

Chi tiết sản phẩm ví da nam V3B083N0

- Sản phẩm ví da nam được gia công từ da bò tự nhiên 100% bởi những người thợ lành nghề. Đường chỉ may chỉnh chu, tỉ mỉ tạo nên sản phẩm ví da sang trọng, lịch lãm.

- Chiếc ví làm từ miếng da bò nguyên miếng, thiết kế kiểu da trơn lì mềm mịn, không chắp vá hay ghép nối, sử dụng đúng cách sản phẩm sẽ càng bền đẹp theo thời gian.

- Bên trong gồm 2 ngăn chính lớn, 4 ngăn đựng thẻ dọc, 4 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh.

Giá cả phù hợp

Là chiếc ví được nghiên cứu thiết kế cầu kỳ tỉ mỉ, chất lượng mềm mịn khi chạm tay, với lớp da cao cấp, cùng với đó dòng sản phẩm có giá cả hầu như được người dùng ủng hộ khá nhiều.

Cùng là chất lượng da bò, nhưng làm sao để có thể thiết kế được chiếc ví chất lượng phù hợp với giá tiền người tiêu dùng, cũng là điều được chúng tôi dành thời gian để nghiên cứu tìm hiểu khá nhiều.

Chất lượng hàng đầu

Ví được cắt may từ miếng da bò nguyên miếng, không chắp nối hay cắt ghép, dòng sản phẩm được xử lý cẩn thận, từ màu sắc đến chất lượng đường chỉ may. Bởi chúng tôi muốn đưa một sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng hơn là chỉ đơn thuần là chiếc ví da không được chỉnh chu.

Liên hệ đặt mua:

Để được tư vấn đặt mua sản phẩm bạn có thể liên hệ qua số hotline : 02466529432 gặp nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng về sản phẩm chu đáo và chi tiết hơn.

Chính sách bảo hành:

Ví được bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời, và được đổi mới trong vòng 3 ngày.

Trong quá trình sử dụng chiếc ví, khách hàng hoàn toàn có thể được chăm sóc làm mới miễn phí sản phẩm tại mọi điểm bán của LODY

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện bất kỳ sản phẩm nào của LODY là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online, khi khách hàng đặt mua sản phẩm ví da thắt lưng nam qua hệ thống online của chúng tôi.

]]>
Thu, 20 Dec 2018 14:37:46 +0700 https://lody.vn/vi-nam-da-bo-v3b083n0 https://lody.vn/vi-nam-da-bo-v3b083n0 V3B083N0 VÍ NAM DA BÒ V3B083N0

Ví nam da bò luôn là vật dụng không thể thiếu đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với cánh mày râu. Ví không chỉ là phụ kiện mà nó còn thể hiện cá tính và phong cách của chúng ta. Chính vì lẽ đó để chọn lựa một chiếc ví da nam vừa ý, sẽ góp phần quan trọng làm nên phong cách, cá tính và đẳng cấp của bạn.

 

Mô tả sản phẩm ví nam da bò

- Mã SP: ví da nam V3B083N0

- Chất liệu: da bò thật

- Kích thước: 10.5 x 12 cm

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Màu sắc: màu nâu trầm

- Hãng sản xuất: LODY

Chi tiết sản phẩm ví da nam V3B083N0

- Sản phẩm ví da nam được gia công từ da bò tự nhiên 100% bởi những người thợ lành nghề. Đường chỉ may chỉnh chu, tỉ mỉ tạo nên sản phẩm ví da sang trọng, lịch lãm.

- Chiếc ví làm từ miếng da bò nguyên miếng, thiết kế kiểu da trơn lì mềm mịn, không chắp vá hay ghép nối, sử dụng đúng cách sản phẩm sẽ càng bền đẹp theo thời gian.

- Bên trong gồm 2 ngăn chính lớn, 4 ngăn đựng thẻ dọc, 4 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh.

Giá cả phù hợp

Là chiếc ví được nghiên cứu thiết kế cầu kỳ tỉ mỉ, chất lượng mềm mịn khi chạm tay, với lớp da cao cấp, cùng với đó dòng sản phẩm có giá cả hầu như được người dùng ủng hộ khá nhiều.

Cùng là chất lượng da bò, nhưng làm sao để có thể thiết kế được chiếc ví chất lượng phù hợp với giá tiền người tiêu dùng, cũng là điều được chúng tôi dành thời gian để nghiên cứu tìm hiểu khá nhiều.

Chất lượng hàng đầu

Ví được cắt may từ miếng da bò nguyên miếng, không chắp nối hay cắt ghép, dòng sản phẩm được xử lý cẩn thận, từ màu sắc đến chất lượng đường chỉ may. Bởi chúng tôi muốn đưa một sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng hơn là chỉ đơn thuần là chiếc ví da không được chỉnh chu.

Liên hệ đặt mua:

Để được tư vấn đặt mua sản phẩm bạn có thể liên hệ qua số hotline : 02466529432 gặp nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng về sản phẩm chu đáo và chi tiết hơn.

Chính sách bảo hành:

Ví được bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời, và được đổi mới trong vòng 3 ngày.

Trong quá trình sử dụng chiếc ví, khách hàng hoàn toàn có thể được chăm sóc làm mới miễn phí sản phẩm tại mọi điểm bán của LODY

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện bất kỳ sản phẩm nào của LODY là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online, khi khách hàng đặt mua sản phẩm ví da thắt lưng nam qua hệ thống online của chúng tôi.

]]>
https://lody.vn/vi-nam-da-bo-v3b083n0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v3b083n0/vi-nam-da-bo-v3b083n0-lody-1.jpg LODY new in stock 660000 VN Standard 660000 2668 VÍ NAM DA BÒ V3B083N0
BÓP DA NAM HÀNG HIỆU V2B082B0

Bóp da nam hàng hiệu hay còn gọi là ví da nam cao cấp, luôn là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu. Bởi chiếc ví chính là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường mọi nơi của người sử dụng vậy.

Chi tiết sản phẩm bóp da nam hàng hiệu chính hãng:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B082B0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 9.8cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc:  màu xanh 

Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế chiếc ví nam da bò:

Ví được thiết kế cắt may từ miếng da bò nguyên miếng, đường chri may viền cùng màu bền chắc, không lo bong tuột trong quá trình sử dụng.

Ví có 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa, Ví thiết kế có 1 ngăn lật trên đó có 4 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang, 1 ngăn đựng ảnh, và ví có thêm 6 ngăn đựng thẻ dọc trên thân ví, hiện diện ngay khi chiếc ví được mở ra.

Thiết kế các ngăn thẻ này đặc biệt dành cho những người có nhu cầu hay sử dụng thẻ card.

Khách hàng được gì khi sử dụng chiếc ví da:

Giá rẻ:

Sản phẩm này thuộc dòng tầm trung, đáp ứng được nhu cầu người sử dụng, giá rẻ hàng chất lượng, kiểu dáng thiết kế đơn giản.

Ví da giá rẻ giúp người dùng dễ dàng tân trang cho mình một chiếc ví hàng hiệu, mà không hề lo tốn kém.

Dễ dàng dử dụng:

Chiếc ví mang phong cách mới lạ, không những về màu sắc, mà kiểu dáng thiết kế cũng không hề kém cạnh. Thiết kế có thêm ngăn lật để người dùng thấy thuận tiện thoải mái hơn, nếu như chiếc ví mang trên mình nhiều thẻ card.

Ví thiết kế dễ cầm trên tay, hay nhét túi vì độ gọn, nhẹ và mỏng.

Chính sách bảo hành:

Sản phẩm luôn kèm theo thẻ bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời, và được đổi mới trong vòng 3 ngày.

Hơn nữa mọi sản phẩm đồ da đã và đang sử dụng, khách hàng hoàn toàn có thể được chăm sóc làm mới miễn phí tại mọi điểm bán của LODY

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện bất kỳ sản phẩm nào của LODY là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online, khi khách hàng đặt mua sản phẩm ví da thắt lưng nam qua hệ thống online của chúng tôi.

Màu sắc chiếc bóp da hàng hiệu:

Ngoài gam màu xanh sang trọng ra, bóp da còn có thêm màu nâu cánh gián, màu đen cổ điển và màu vàng bò nổi bật cá tính.

Với gam màu xanh sang trọng này, chiếc bóp da dễ dàng mix cùng với các món phụ kiện thời trang khác như chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc thắt lưng da, những bộ trang phục quần áo, đôi giày, chiếc túi xách có cùng tông màu để giúp người dùng thêm phong cách nổi bật hơn, cá tính hơn.

]]>
Thu, 20 Dec 2018 11:02:44 +0700 https://lody.vn/bop-da-nam-hang-hieu-v2b082b0 https://lody.vn/bop-da-nam-hang-hieu-v2b082b0 V2B082B0 BÓP DA NAM HÀNG HIỆU V2B082B0

Bóp da nam hàng hiệu hay còn gọi là ví da nam cao cấp, luôn là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cánh mày râu. Bởi chiếc ví chính là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường mọi nơi của người sử dụng vậy.

Chi tiết sản phẩm bóp da nam hàng hiệu chính hãng:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B082B0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 9.8cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc:  màu xanh 

Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế chiếc ví nam da bò:

Ví được thiết kế cắt may từ miếng da bò nguyên miếng, đường chri may viền cùng màu bền chắc, không lo bong tuột trong quá trình sử dụng.

Ví có 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa, Ví thiết kế có 1 ngăn lật trên đó có 4 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang, 1 ngăn đựng ảnh, và ví có thêm 6 ngăn đựng thẻ dọc trên thân ví, hiện diện ngay khi chiếc ví được mở ra.

Thiết kế các ngăn thẻ này đặc biệt dành cho những người có nhu cầu hay sử dụng thẻ card.

Khách hàng được gì khi sử dụng chiếc ví da:

Giá rẻ:

Sản phẩm này thuộc dòng tầm trung, đáp ứng được nhu cầu người sử dụng, giá rẻ hàng chất lượng, kiểu dáng thiết kế đơn giản.

Ví da giá rẻ giúp người dùng dễ dàng tân trang cho mình một chiếc ví hàng hiệu, mà không hề lo tốn kém.

Dễ dàng dử dụng:

Chiếc ví mang phong cách mới lạ, không những về màu sắc, mà kiểu dáng thiết kế cũng không hề kém cạnh. Thiết kế có thêm ngăn lật để người dùng thấy thuận tiện thoải mái hơn, nếu như chiếc ví mang trên mình nhiều thẻ card.

Ví thiết kế dễ cầm trên tay, hay nhét túi vì độ gọn, nhẹ và mỏng.

Chính sách bảo hành:

Sản phẩm luôn kèm theo thẻ bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời, và được đổi mới trong vòng 3 ngày.

Hơn nữa mọi sản phẩm đồ da đã và đang sử dụng, khách hàng hoàn toàn có thể được chăm sóc làm mới miễn phí tại mọi điểm bán của LODY

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện bất kỳ sản phẩm nào của LODY là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online, khi khách hàng đặt mua sản phẩm ví da thắt lưng nam qua hệ thống online của chúng tôi.

Màu sắc chiếc bóp da hàng hiệu:

Ngoài gam màu xanh sang trọng ra, bóp da còn có thêm màu nâu cánh gián, màu đen cổ điển và màu vàng bò nổi bật cá tính.

Với gam màu xanh sang trọng này, chiếc bóp da dễ dàng mix cùng với các món phụ kiện thời trang khác như chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc thắt lưng da, những bộ trang phục quần áo, đôi giày, chiếc túi xách có cùng tông màu để giúp người dùng thêm phong cách nổi bật hơn, cá tính hơn.

]]>
https://lody.vn/bop-da-nam-hang-hieu-v2b082b0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b082v0/bop-da-nam-hang-hieu-v2b082b0-lody-1.jpg LODY new in stock 440000 VN Standard 440000 2668 BÓP DA NAM HÀNG HIỆU V2B082B0
VÍ NAM DA THẬT V2B082D0 LODY

Ví nam da thật V2B082D0

Ví nam da thật (hay còn gọi là bóp nam da bò tự nhiên) là chiếc ví nhỏ gọn, mỏng và nhẹ, mang trên mình nhiều lợi ích giúp người dùng cảm thấy thuận tiện và dễ dàng sử dụng hơn khi đem theo trên mình mọi lúc mọi nơi.

Chi tiết sản phẩm bóp da nam hàng hiệu chính hãng:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B082D0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 9.8cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc:  màu đen

Hãng sản xuất: LODY

Đặc điểm chiếc ví nam da thật:

Ví có 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa, Ví thiết kế có 1 ngăn lật trên đó có 4 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang, 1 ngăn đựng ảnh, và ví có thêm 6 ngăn đựng thẻ dọc trên thân ví, hiện diện ngay khi chiếc ví được mở ra.

Chiếc ví nam này dành cho những ai có thói quen hay sử dụng thẻ card, và luôn mang theo trên người nhiều tấm thẻ, thì chiếc ví sẽ giúp bạn thêm ngọn gàng tiện lợi hơn, vì ví có khả năng chứa lượng thẻ khá lớn.

Ưu điểm hàng đầu chiếc ví da:

Giá rẻ:

Chiếc ví giá rẻ phải chăng cũng đang là lựa chọn hàng đầu cho người sử dụng, thế nhưng với LODY giá rẻ không đồng nghĩa với việc chất lượng cũng rẻ, mà ngược lại chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu.

Một chiếc ví da bò thật có nhiều mức giá khác nhau, nhưng làm sao để có thể cho ra đời được chiếc ví chất lượng nhưng giá cũng phải chăng. Và đó chính là điều chúng tôi LODY muốn hướng tới và cũng cho ra đời nhiều dòng sản phẩm ưng ý đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Chính sách bảo hành:

Ví được bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời, và được đổi mới trong vòng 3 ngày.

Trong quá trình sử dụng chiếc ví, khách hàng hoàn toàn có thể được chăm sóc làm mới miễn phí sản phẩm tại mọi điểm bán của LODY

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện bất kỳ sản phẩm nào của LODY là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online, khi khách hàng đặt mua sản phẩm ví da thắt lưng nam qua hệ thống online của chúng tôi.

Dễ dàng dử dụng:

Chiếc ví mang phong cách mới lạ, không những về màu sắc, mà kiểu dáng thiết kế cũng không hề kém cạnh. Thiết kế có thêm ngăn lật để người dùng thấy thuận tiện thoải mái hơn, nếu như chiếc ví mang trên mình nhiều thẻ card.

Ví thiết kế dễ cầm trên tay, hay nhét túi vì độ gọn, nhẹ và mỏng.

Dễ dàng liên hệ đặt mua hàng:

Để được tư vấn thêm về sản phẩm bạn chỉ cần liên hệ : 02466529432 sẽ được nhân viên tư vấn chăm sóc nhiệt tình và chu đáo.

Hoặc có thể nhấc máy đặt mua ngay sản phẩm để được ưu tiên đơn hàng nhất.

]]>
Thu, 20 Dec 2018 10:57:53 +0700 https://lody.vn/vi-nam-da-that-v2b082d0-lody https://lody.vn/vi-nam-da-that-v2b082d0-lody V2B082D0 VÍ NAM DA THẬT V2B082D0 LODY

Ví nam da thật V2B082D0

Ví nam da thật (hay còn gọi là bóp nam da bò tự nhiên) là chiếc ví nhỏ gọn, mỏng và nhẹ, mang trên mình nhiều lợi ích giúp người dùng cảm thấy thuận tiện và dễ dàng sử dụng hơn khi đem theo trên mình mọi lúc mọi nơi.

Chi tiết sản phẩm bóp da nam hàng hiệu chính hãng:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B082D0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 9.8cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc:  màu đen

Hãng sản xuất: LODY

Đặc điểm chiếc ví nam da thật:

Ví có 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa, Ví thiết kế có 1 ngăn lật trên đó có 4 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang, 1 ngăn đựng ảnh, và ví có thêm 6 ngăn đựng thẻ dọc trên thân ví, hiện diện ngay khi chiếc ví được mở ra.

Chiếc ví nam này dành cho những ai có thói quen hay sử dụng thẻ card, và luôn mang theo trên người nhiều tấm thẻ, thì chiếc ví sẽ giúp bạn thêm ngọn gàng tiện lợi hơn, vì ví có khả năng chứa lượng thẻ khá lớn.

Ưu điểm hàng đầu chiếc ví da:

Giá rẻ:

Chiếc ví giá rẻ phải chăng cũng đang là lựa chọn hàng đầu cho người sử dụng, thế nhưng với LODY giá rẻ không đồng nghĩa với việc chất lượng cũng rẻ, mà ngược lại chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu.

Một chiếc ví da bò thật có nhiều mức giá khác nhau, nhưng làm sao để có thể cho ra đời được chiếc ví chất lượng nhưng giá cũng phải chăng. Và đó chính là điều chúng tôi LODY muốn hướng tới và cũng cho ra đời nhiều dòng sản phẩm ưng ý đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Chính sách bảo hành:

Ví được bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời, và được đổi mới trong vòng 3 ngày.

Trong quá trình sử dụng chiếc ví, khách hàng hoàn toàn có thể được chăm sóc làm mới miễn phí sản phẩm tại mọi điểm bán của LODY

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu khách hàng phát hiện bất kỳ sản phẩm nào của LODY là giả da

Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng online, khi khách hàng đặt mua sản phẩm ví da thắt lưng nam qua hệ thống online của chúng tôi.

Dễ dàng dử dụng:

Chiếc ví mang phong cách mới lạ, không những về màu sắc, mà kiểu dáng thiết kế cũng không hề kém cạnh. Thiết kế có thêm ngăn lật để người dùng thấy thuận tiện thoải mái hơn, nếu như chiếc ví mang trên mình nhiều thẻ card.

Ví thiết kế dễ cầm trên tay, hay nhét túi vì độ gọn, nhẹ và mỏng.

Dễ dàng liên hệ đặt mua hàng:

Để được tư vấn thêm về sản phẩm bạn chỉ cần liên hệ : 02466529432 sẽ được nhân viên tư vấn chăm sóc nhiệt tình và chu đáo.

Hoặc có thể nhấc máy đặt mua ngay sản phẩm để được ưu tiên đơn hàng nhất.

]]>
https://lody.vn/vi-nam-da-that-v2b082d0-lody https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b082d0/vi-nam-da-that-v2b082d0-lody-1.jpg LODY new in stock 440000 VN Standard 440000 2668 VÍ NAM DA THẬT V2B082D0 LODY
VÍ NAM HÀNG HIỆU V2B080D0 LODY

Ví nam hàng hiệu V2B080D0 là một vật thiết yếu đối với mọi người đàn ông, giúp họ không quên mang theo những món đồ quan trọng như giấy tờ tùy thân, tiền bạc hay thẻ ngân hàng…

Chiếc ví nam hàng hiệu chính hãng khiến cánh mày râu trông chỉn chu và chuyên nghiệp hơn.

Thông tin chi tiết

Mã sản phẩm: ví da nam V2B080D0

Chất liệu: da bò tự nhiên nguyên miếng

Kiểu dáng: Ví ngang

Kích thước:  12 cm x 9.5 cm

Màu: Đen truyền thống

Thiết kế: 2 ngăn chính cùng nhiều ngăn phụ

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Chất liệu

Chiếc ví da nam hàng hiệu tại hà nội được làm từ chất lượng da tự nhiên, được xử lý theo đúng quy trình xuất khẩu châu Âu nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm.

Thiết kế:

Ngày nay, phong cách tối giản ngày càng được quan tâm bởi sự tiện dụng và tinh tế của nó. Một người đơn giản và không thích những gì hoa mỹ sẽ dễ dàng tìm được sự đồng điệu với sản phẩm ví da nam đẹp có tone màu đen truyền thống này.

Trong ví là 2 ngăn chính lớn để đựng tiền mặt với lớp ngăn cách cũng là da bò thật.

Ví còn có 6 ngăn phụ tiện dụng, bao gồm 3 ngăn thẻ dọc, 2 ngăn thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh.

Logo thương hiệu đồ da Lody được in dập chìm ở mặt ngoài chiếc ví.

Dịch vụ ưu đãi kèm theo:

 1. Vận chuyển:

Lody sẽ thanh toán hoàn toàn chi phí vận chuyển với mọi đơn hàng online trên toàn Việt Nam.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày từ khi nhận hàng, nếu khách hàng không hài lòng đối với sản phẩm có thể đổi sang một sản phẩm khác cùng giá trị hoặc có giá trị lớn hơn.

Điều kiện:

Sản phẩm còn nguyên ngoại hình và tem mác như lúc quý khách mua

Sản phẩm trả lại còn phiếu bảo hành.

 1. Chính sách bảo hành miễn phí:

Thời gian: trong vòng 12 tháng

Điều kiện:

Sản phẩm gặp lỗi do nhà sản xuất như nổ da, bong tróc, bung keo, sứt chỉ.

Chiếc ví da nam cao cấp còn trong thời hạn bảo hành

Xuất trình phiếu bảo hành

Không bảo hành với các lỗi sau:

Sản phẩm hỏng hóc do chịu tác động từ bên ngoài

Khách hàng không có phiếu bảo hành hay phiếu bảo hành bị mờ, rách

 1. Bảo trì trọn đời:

Đây là chương trình có tính phí với những sản phẩm gặp vấn đề nhưng đã hết thời hạn bảo hành.

Chiếc ví nam hàng hiệu V2B058V0 với thiết kế đơn giản phù hợp với hầu hết những người đàn ông châu Á cùng với các dịch vụ ưu đãi mà Lody hỗ trợ hứa hẹn sẽ trở thành món phụ kiện thời trang được săn đón trong thời gian tới.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm nhé.

]]>
Wed, 19 Dec 2018 14:52:30 +0700 https://lody.vn/vi-nam-hang-hieu-v2b080d0-lody https://lody.vn/vi-nam-hang-hieu-v2b080d0-lody V2B080D0 VÍ NAM HÀNG HIỆU V2B080D0 LODY

Ví nam hàng hiệu V2B080D0 là một vật thiết yếu đối với mọi người đàn ông, giúp họ không quên mang theo những món đồ quan trọng như giấy tờ tùy thân, tiền bạc hay thẻ ngân hàng…

Chiếc ví nam hàng hiệu chính hãng khiến cánh mày râu trông chỉn chu và chuyên nghiệp hơn.

Thông tin chi tiết

Mã sản phẩm: ví da nam V2B080D0

Chất liệu: da bò tự nhiên nguyên miếng

Kiểu dáng: Ví ngang

Kích thước:  12 cm x 9.5 cm

Màu: Đen truyền thống

Thiết kế: 2 ngăn chính cùng nhiều ngăn phụ

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Chất liệu

Chiếc ví da nam hàng hiệu tại hà nội được làm từ chất lượng da tự nhiên, được xử lý theo đúng quy trình xuất khẩu châu Âu nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm.

Thiết kế:

Ngày nay, phong cách tối giản ngày càng được quan tâm bởi sự tiện dụng và tinh tế của nó. Một người đơn giản và không thích những gì hoa mỹ sẽ dễ dàng tìm được sự đồng điệu với sản phẩm ví da nam đẹp có tone màu đen truyền thống này.

Trong ví là 2 ngăn chính lớn để đựng tiền mặt với lớp ngăn cách cũng là da bò thật.

Ví còn có 6 ngăn phụ tiện dụng, bao gồm 3 ngăn thẻ dọc, 2 ngăn thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh.

Logo thương hiệu đồ da Lody được in dập chìm ở mặt ngoài chiếc ví.

Dịch vụ ưu đãi kèm theo:

 1. Vận chuyển:

Lody sẽ thanh toán hoàn toàn chi phí vận chuyển với mọi đơn hàng online trên toàn Việt Nam.

 1. Đổi mới sản phẩm:

Trong vòng 3 ngày từ khi nhận hàng, nếu khách hàng không hài lòng đối với sản phẩm có thể đổi sang một sản phẩm khác cùng giá trị hoặc có giá trị lớn hơn.

Điều kiện:

Sản phẩm còn nguyên ngoại hình và tem mác như lúc quý khách mua

Sản phẩm trả lại còn phiếu bảo hành.

 1. Chính sách bảo hành miễn phí:

Thời gian: trong vòng 12 tháng

Điều kiện:

Sản phẩm gặp lỗi do nhà sản xuất như nổ da, bong tróc, bung keo, sứt chỉ.

Chiếc ví da nam cao cấp còn trong thời hạn bảo hành

Xuất trình phiếu bảo hành

Không bảo hành với các lỗi sau:

Sản phẩm hỏng hóc do chịu tác động từ bên ngoài

Khách hàng không có phiếu bảo hành hay phiếu bảo hành bị mờ, rách

 1. Bảo trì trọn đời:

Đây là chương trình có tính phí với những sản phẩm gặp vấn đề nhưng đã hết thời hạn bảo hành.

Chiếc ví nam hàng hiệu V2B058V0 với thiết kế đơn giản phù hợp với hầu hết những người đàn ông châu Á cùng với các dịch vụ ưu đãi mà Lody hỗ trợ hứa hẹn sẽ trở thành món phụ kiện thời trang được săn đón trong thời gian tới.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm nhé.

]]>
https://lody.vn/vi-nam-hang-hieu-v2b080d0-lody https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b080d0/vi-nam-hang-hieu-v2b080d0-lody-1.jpg LODY new in stock 360000 VN Standard 360000 2668 VÍ NAM HÀNG HIỆU V2B080D0 LODY
VÍ NAM DA BÒ V2B080N0

Ví nam da bò V2B080N0 là chiếc ví được các cánh mày râu săn lùng trong suốt thời gian qua bởi vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn cùng thiết kế quen thuộc. Chiếc ví sử dụng chất liệu da bò tự nhiên nguyên miếng nên bề mặt da vô cùng mềm mại, láng mịn.

Bóp da nam hàng hiệu là phụ kiện thời trang không thể với hầu hết các bộ trang phục của phái mạnh, người đàn ông sẽ không thể tự tin ra đường khi thiếu một chiếc ví da.

Mô tả cơ bản sản phẩm ví da nam hà nội:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B080N0

Chất liệu: da bò thật 100%

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Kích thước: 12 cm x 9,5 cm

Màu sắc: màu nâu trầm

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn thẻ phụ

Thiết kế chi tiết:

Mặt ngoài ví láng mịn cùng logo thương hiệu được in dập ở góc phải bên dưới chiếc ví.

Đường viền ngoài của chiếc ví da nam đẹp là đường chỉ may tinh sảo, tỉ mỉ, chắc chắn.

Bên trong ví, các ngăn ví được ngăn cách bởi lớp da bò tự nhiên.

Mẫu ví này có 2 ngăn lớn chính, không có thiết kế ngăn khóa.

Ví có 6 ngăn phụ tiện dụng, đây là nơi để ảnh lưu niệm, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân…

Sản phẩm với màu nâu trầm truyền thống giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn khi phối trang phục.

Chiếc bóp da bò nguyên miếng mang phong cách tinh tế, sang trọng phù hợp với người đàn ông ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Ý nghĩa món quà ví da nam:

Đây là một món quà tặng thiết thực đối với người được tặng. Bạn có thể tặng một chiếc ví da cho bố, cho sếp hay cho người yêu…

Thông điệp mà chúng ta muốn gửi gắm qua chiếc ví đó là: “Chúc người nhận món quà này sẽ luôn làm ăn phát đạt, thành công, gặp nhiều may mắn và tiền bạc luôn rủng rỉnh”.

Vì vậy, một chiếc ví da hàng hiệu sẽ là một món quà hoàn hảo khiến người nhận vô cùng hài lòng và yêu thích.

Sản phẩm bao gồm:

1 x Sản phẩm ví nam da bò

1 x Phiếu bảo hành

1 x Hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Chính sách bảo hành:

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Bảo hành miễn phí với các lỗi do nhà sản xuất và khách hành còn giữ phiếu bảo hành.

Dịch vụ kèm theo:

 1. Giao hàng tận nhà, trong khi đó chí phi vận chuyển hoàn toàn do Lody thanh toán.
 2. Làm sạch da miễn phí với sản phẩm ví nam da bò
 3. Bảo trì trọn đời
 4. Đền tiền cho khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng kém chất lượng, giả da.

Một chiếc ví làm từ chất liệu da thật không chỉ bền đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của người sử dụng.

]]>
Wed, 19 Dec 2018 14:52:29 +0700 https://lody.vn/vi-nam-da-bo-v2b080n0 https://lody.vn/vi-nam-da-bo-v2b080n0 V2B080N0 VÍ NAM DA BÒ V2B080N0

Ví nam da bò V2B080N0 là chiếc ví được các cánh mày râu săn lùng trong suốt thời gian qua bởi vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn cùng thiết kế quen thuộc. Chiếc ví sử dụng chất liệu da bò tự nhiên nguyên miếng nên bề mặt da vô cùng mềm mại, láng mịn.

Bóp da nam hàng hiệu là phụ kiện thời trang không thể với hầu hết các bộ trang phục của phái mạnh, người đàn ông sẽ không thể tự tin ra đường khi thiếu một chiếc ví da.

Mô tả cơ bản sản phẩm ví da nam hà nội:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B080N0

Chất liệu: da bò thật 100%

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Kích thước: 12 cm x 9,5 cm

Màu sắc: màu nâu trầm

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn thẻ phụ

Thiết kế chi tiết:

Mặt ngoài ví láng mịn cùng logo thương hiệu được in dập ở góc phải bên dưới chiếc ví.

Đường viền ngoài của chiếc ví da nam đẹp là đường chỉ may tinh sảo, tỉ mỉ, chắc chắn.

Bên trong ví, các ngăn ví được ngăn cách bởi lớp da bò tự nhiên.

Mẫu ví này có 2 ngăn lớn chính, không có thiết kế ngăn khóa.

Ví có 6 ngăn phụ tiện dụng, đây là nơi để ảnh lưu niệm, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân…

Sản phẩm với màu nâu trầm truyền thống giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn khi phối trang phục.

Chiếc bóp da bò nguyên miếng mang phong cách tinh tế, sang trọng phù hợp với người đàn ông ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Ý nghĩa món quà ví da nam:

Đây là một món quà tặng thiết thực đối với người được tặng. Bạn có thể tặng một chiếc ví da cho bố, cho sếp hay cho người yêu…

Thông điệp mà chúng ta muốn gửi gắm qua chiếc ví đó là: “Chúc người nhận món quà này sẽ luôn làm ăn phát đạt, thành công, gặp nhiều may mắn và tiền bạc luôn rủng rỉnh”.

Vì vậy, một chiếc ví da hàng hiệu sẽ là một món quà hoàn hảo khiến người nhận vô cùng hài lòng và yêu thích.

Sản phẩm bao gồm:

1 x Sản phẩm ví nam da bò

1 x Phiếu bảo hành

1 x Hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Chính sách bảo hành:

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Bảo hành miễn phí với các lỗi do nhà sản xuất và khách hành còn giữ phiếu bảo hành.

Dịch vụ kèm theo:

 1. Giao hàng tận nhà, trong khi đó chí phi vận chuyển hoàn toàn do Lody thanh toán.
 2. Làm sạch da miễn phí với sản phẩm ví nam da bò
 3. Bảo trì trọn đời
 4. Đền tiền cho khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng kém chất lượng, giả da.

Một chiếc ví làm từ chất liệu da thật không chỉ bền đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của người sử dụng.

]]>
https://lody.vn/vi-nam-da-bo-v2b080n0 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/v2b080n0/vi-nam-da-bo-v2b080n0-lody-1.jpg LODY new in stock 360000 VN Standard 360000 2668 VÍ NAM DA BÒ V2B080N0
VÍ DA NAM CAO CẤP V2B080V0

Ví da nam cao cấp V2B080V0 là thiết kế mang lại đẳng cấp cho người sử dụng. Bởi chiếc ví được làm từ da bò tự nhiên nguyên miếng, không hề có sự ghép nối hay chắp vá. Đây là món phụ kiện thời trang đầy nổi bật giúp set đồ của bạn thêm chỉnh chu, phong cách.

Ví da nam đẹp màu vàng bò sang trọng, lịch lãm hứa hẹn sẽ là món phụ kiện đi kèm không thể thiếu của các quý ông.

Thông tin chi tiết chiếc ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B080V0

Chất liệu: da bò thật nguyên miếng

Kiểu dáng: dáng ví ngang

Kích thước:  12 cm x 9.5 cm

Màu: Vàng bò

Thương hiệu: Lody

Thiết kế:

Thiết kế nhiều ngăn đựng tiện dụng với đường chỉ may tỉ mỉ, tinh sảo của những người thợ lành nghề.

Góc bên phải phía dưới mặt ngoài ví được nhà sản xuất in chìm tên thương hiệu Lody. Đây là một điểm nhấn của chiếc ví da nam cao cấp hà nội.

Mở ví ra, người dùng sẽ thấy ngay 6 ngăn phụ bao gồm 1 ngăn đựng ảnh, 2 ngăn thẻ ngang và 3 ngăn thẻ dọc.

Trong ví là 2 ngăn lớn. Ngăn cách ở giữa là lớp da bò thật mềm mại.

Chất liệu

Bởi thiết kế da bò nguyên miếng nên độ bền của chiếc ví thách thức với thời gian. Bạn có thể sử dụng ví trong khoảng thời gian dài mà hoàn toàn không cần lo về vấn đề bong tróc, nổ da.

Chiếc ví nam hàng hiệu được gia công từ chất lượng da tự nhiên với quy trình xử lý theo đúng tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu nên vô cùng bền đẹp. Càng sử dụng thì chiếc ví sẽ càng mềm mại và tăng độ bóng mịn.

Màu sắc:

Sản phẩm ví tiền siêu nhỏ này được thuộc màu vàng bò, đây là một màu sắc vô cùng nổi bật, đã trở thành xu hướng thời trang trong những năm gần đây.

Gam màu vàng bò còn là màu hợp mệnh Thổ và Kim, gam màu này là được quan niệm rất có ích trong việc mang lại sự giàu có cho chủ nhân.

Chương trình ưu đãi khi mua ví da nam:

Miễn phí vận chuyển với tất cả đơn hàng online trên toàn quốc.

Nếu khách hàng không ưng ý với sản phẩm đã mua, bạn sẽ được đổi mới ngay trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng.

Làm sạch da miễn phí vĩnh viễn.

Bảo hành sản phẩm lên tới 12 tháng và bảo trì trọn đời.

Cam kết sản phẩm làm từ chất liệu da tự nhiên và sẽ hoàn trả khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện có giả da, da tổng hợp.

Hãy tận hưởng màu sắc cực kỳ thu hút này với hàng loạt sản phẩm ví da nam cao cấp vừa mới ra mắt tại Lody.

]]>
Wed, 19 Dec 2018 14:52:27 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v2b080v0 https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v2b080v0 V2B080V0 VÍ DA NAM CAO CẤP V2B080V0

Ví da nam cao cấp V2B080V0 là thiết kế mang lại đẳng cấp cho người sử dụng. Bởi chiếc ví được làm từ da bò tự nhiên nguyên miếng, không hề có sự ghép nối hay chắp vá. Đây là món phụ kiện thời trang đầy nổi bật giúp set đồ của bạn thêm chỉnh chu, phong cách.

Ví da nam đẹp màu vàng bò sang trọng, lịch lãm hứa hẹn sẽ là món phụ kiện đi kèm không thể thiếu của các quý ông.

Thông tin chi tiết chiếc ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B080V0

Chất liệu: da bò thật nguyên miếng

Kiểu dáng: dáng ví ngang

Kích thước:  12 cm x 9.5 cm

Màu: Vàng bò

Thương hiệu: Lody

Thiết kế:

Thiết kế nhiều ngăn đựng tiện dụng với đường chỉ may tỉ mỉ, tinh sảo của những người thợ lành nghề.

Góc bên phải phía dưới mặt ngoài ví được nhà sản xuất in chìm tên thương hiệu Lody. Đây là một điểm nhấn của chiếc ví da nam cao cấp hà nội.

Mở ví ra, người dùng sẽ thấy ngay 6 ngăn phụ bao gồm 1 ngăn đựng ảnh, 2 ngăn thẻ ngang và 3 ngăn thẻ dọc.

Trong ví là 2 ngăn lớn. Ngăn cách ở giữa là lớp da bò thật mềm mại.

Chất liệu

Bởi thiết kế da bò nguyên miếng nên độ bền của chiếc ví thách thức với thời gian. Bạn có thể sử dụng ví trong khoảng thời gian dài mà hoàn toàn không cần lo về vấn đề bong tróc, nổ da.

Chiếc ví nam hàng hiệu được gia công từ chất lượng da tự nhiên với quy trình xử lý theo đúng tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu nên vô cùng bền đẹp. Càng sử dụng thì chiếc ví sẽ càng mềm mại và tăng độ bóng mịn.

Màu sắc:

Sản phẩm ví tiền siêu nhỏ này được thuộc màu vàng bò, đây là một màu sắc vô cùng nổi bật, đã trở thành xu hướng thời trang trong những năm gần đây.

Gam màu vàng bò còn là màu hợp mệnh Thổ và Kim, gam màu này là được quan niệm rất có ích trong việc mang lại sự giàu có cho chủ nhân.

Chương trình ưu đãi khi mua ví da nam:

Miễn phí vận chuyển với tất cả đơn hàng online trên toàn quốc.

Nếu khách hàng không ưng ý với sản phẩm đã mua, bạn sẽ được đổi mới ngay trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng.

Làm sạch da miễn phí vĩnh viễn.

Bảo hành sản phẩm lên tới 12 tháng và bảo trì trọn đời.

Cam kết sản phẩm làm từ chất liệu da tự nhiên và sẽ hoàn trả khách hàng gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện có giả da, da tổng hợp.

Hãy tận hưởng màu sắc cực kỳ thu hút này với hàng loạt sản phẩm ví da nam cao cấp vừa mới ra mắt tại Lody.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v2b080v0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b080v0/vi-da-nam-cao-cap-v2b080v0-lody-1.jpg LODY new in stock 360000 VN Standard 360000 2668 VÍ DA NAM CAO CẤP V2B080V0
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V2B081V0 LODY

Ví da nam nhỏ gọn V2B081V0

Ví da nam hay còn gọi là bóp da nam nhỏ mỏng, là món phụ kiện thời trang hầu như mỗi cánh mày râu ai cũng phải sắm cho mình một chiếc bên mình.

Chiếc ví ngoài việc đựng tiền hay những giấy tờ quan trọng ra ví còn là món phụ kiện giúp cánh mày râu cùng phối hợp với một vài phụ kiện thời trang khác để giúp mình trở nên phong cách và cá tính hơn.

Chi tiết sản phẩm ví da nam cỡ nhỏ:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B081V0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 10cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu vàng bò

Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế ví nam nhỏ gọn đẹp:

 1. Bên ngoài:

Lớp da mặt ngoài của ví được cắt may từ da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, mề mặt ví thiết kế trơn nhẵn mềm mịn khi cầm trên tay.

Đường viền ví được may bằng đường chỉ viền bền chắc khó có thể bị bong tuột trong quá trình sử dụng.

Màu ví được thuộc da với gam màu vàng bò nổi bật sang trọng. Phía góc dưới phải của ví được in dập chìm logo LODY giúp chiếc ví nổi bật lên được giá trị thương hiệu sản phẩm.

 1. Bên trong:

Ví da nam nhỏ gọn thiết kế đơn thuần với 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa đựng tiền, và các ngăn được ngăn cách bởi những lớp vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này với công dụng cải thiện độ dày cộm cho ví giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng và nhẹ hơn.

Ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Các lớp ngăn thẻ cũng được cắt may tỉ mỉ bằng những miếng da nguyên miếng. và được thuộc cùng tông màu mặt ngoài của ví là màu vàng bò nổi bật nhưng sang trọng.

Màu sắc ví tiền siêu nhỏ:

Với chiếc ví này LODY cho ra mắt với bốn gam màu chính, người dùng dễ dàng lựa chọn cho mình màu sắc phù hợp với tính cách sở thích của mình hơn.

Màu đen và nâu là hai gam màu không thể thiếu ở mỗi mẫu thiết kế ví, ví có thêm hai màu xanh navy và màu vàng bò, để dòng ví đa dạng hơn về màu sắc.

Với gam màu vàng bò nổi bật nhưng sang trọng người dùng sẽ trở nên sang trọng hơn, cá tính hơn nếu biết kết hợp với những món phụ kiện khác cùng tông màu như chiếc thắt lưng, chiếc cặp xách hay với chiếc đồng hồ đeo tay.

Chính sách bảo hành:

Mỗi sản phẩm LODY đều được bảo hành 12 tháng – Bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày nếu bạn muốn đổi sang màu hay mẫu khác.

Miễn phí ship trên mọi miền tổ quốc dành cho những bạn có nhu cầu đặt mua hàng online làm quà tặng, hay muốn di chuyển chiếc ví đến nơi bạn muốn.

Làm sạch miễn phí mọi đồ da bạn đã và đang sử dụng, giúp sản phẩm trở nên mới và đẹp hơn

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện bất kì sản phẩm nào là giả da.

]]>
Tue, 18 Dec 2018 14:53:32 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v2b081v0-lody https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v2b081v0-lody V2B081V0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V2B081V0 LODY

Ví da nam nhỏ gọn V2B081V0

Ví da nam hay còn gọi là bóp da nam nhỏ mỏng, là món phụ kiện thời trang hầu như mỗi cánh mày râu ai cũng phải sắm cho mình một chiếc bên mình.

Chiếc ví ngoài việc đựng tiền hay những giấy tờ quan trọng ra ví còn là món phụ kiện giúp cánh mày râu cùng phối hợp với một vài phụ kiện thời trang khác để giúp mình trở nên phong cách và cá tính hơn.

Chi tiết sản phẩm ví da nam cỡ nhỏ:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B081V0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 10cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu vàng bò

Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế ví nam nhỏ gọn đẹp:

 1. Bên ngoài:

Lớp da mặt ngoài của ví được cắt may từ da bò nguyên miếng không chắp nối hay cắt ghép, mề mặt ví thiết kế trơn nhẵn mềm mịn khi cầm trên tay.

Đường viền ví được may bằng đường chỉ viền bền chắc khó có thể bị bong tuột trong quá trình sử dụng.

Màu ví được thuộc da với gam màu vàng bò nổi bật sang trọng. Phía góc dưới phải của ví được in dập chìm logo LODY giúp chiếc ví nổi bật lên được giá trị thương hiệu sản phẩm.

 1. Bên trong:

Ví da nam nhỏ gọn thiết kế đơn thuần với 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa đựng tiền, và các ngăn được ngăn cách bởi những lớp vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này với công dụng cải thiện độ dày cộm cho ví giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng và nhẹ hơn.

Ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Các lớp ngăn thẻ cũng được cắt may tỉ mỉ bằng những miếng da nguyên miếng. và được thuộc cùng tông màu mặt ngoài của ví là màu vàng bò nổi bật nhưng sang trọng.

Màu sắc ví tiền siêu nhỏ:

Với chiếc ví này LODY cho ra mắt với bốn gam màu chính, người dùng dễ dàng lựa chọn cho mình màu sắc phù hợp với tính cách sở thích của mình hơn.

Màu đen và nâu là hai gam màu không thể thiếu ở mỗi mẫu thiết kế ví, ví có thêm hai màu xanh navy và màu vàng bò, để dòng ví đa dạng hơn về màu sắc.

Với gam màu vàng bò nổi bật nhưng sang trọng người dùng sẽ trở nên sang trọng hơn, cá tính hơn nếu biết kết hợp với những món phụ kiện khác cùng tông màu như chiếc thắt lưng, chiếc cặp xách hay với chiếc đồng hồ đeo tay.

Chính sách bảo hành:

Mỗi sản phẩm LODY đều được bảo hành 12 tháng – Bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày nếu bạn muốn đổi sang màu hay mẫu khác.

Miễn phí ship trên mọi miền tổ quốc dành cho những bạn có nhu cầu đặt mua hàng online làm quà tặng, hay muốn di chuyển chiếc ví đến nơi bạn muốn.

Làm sạch miễn phí mọi đồ da bạn đã và đang sử dụng, giúp sản phẩm trở nên mới và đẹp hơn

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện bất kì sản phẩm nào là giả da.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v2b081v0-lody https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b081v0/vi-da-nam-nho-gon-v2b081v0-lody-1.jpg LODY new in stock 380000 VN Standard 380000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V2B081V0 LODY
VÍ DA NAM NHỎ GỌN V2B081B0 LODY

Ví da nam nhỏ gọn V2B081B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nhỏ gọn) là món phụ kiện thời trang hầu như cánh mày râu nào cũng muốn có trong nhóm phụ kiện của mình.

Ngoài ra chiếc ví còn là chiếc hộp nhỏ đa năng có thể cất giữ được đủ tiền, thẻ card, ảnh, giấy tờ quan trọng, hay những vật dụng nhỏ như chiếc ví hay dây chuyền…một cách cẩn thận và gọn gàng.

Chi tiết ví da nam siêu nhỏ gọn:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B081B0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 9.5cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu xanh Navy

Hãng sản xuất: LODY

Chi tiết thiết kế chiếc ví tiền siêu nhỏ:

 1. Bên ngoài:

Ví được cắt may từ miếng da nguyến miếng, kiểu vân da trơn mềm mịn khi cầm trên tay. Da được thuộc gam màu xang navy sang trọng lịch lãm.

Ví được may viền bằng đường chỉ viền cùng tông màu xanh navy càng tôn thêm tông màu sang trọng cho chiếc ví.

Ngoài ra nổi bật nhất chính là dòng logo LODY được in chìm, làm chiếc ví càng thể hiện lên được phong cách hàng hiệu của mình.

 1. Bên trong:

Ví có 2 ngăn chính lớn, và 1 ngăn kéo khóa, cùng với đó là các lớp ngăn cách được cắt may bằng lớp vải dù pha lụa chuyên dụng, bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này với công dụng giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng hơn.

Ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Mua ví da nam nhỏ gọn ở đâu:

Để trả lời cho câu hỏi này LODY đã tự tin khẳng định thương hiệu của mình bằng một chuỗi của hàng có mặt trên mọi miền tổ quốc, trải dài từ bắc ra nam.

Tại khu vực Miền Nam - TPHCM có mặt trong chuỗi siêu thị HOÀNG GIA

Tại các điểm ở khu vực Miền Bắc chúng tôi có :

1.Địa chỉ: 20 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 1. Địa chỉ: 326 Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP. Hà Nội
 2. Địa chỉ: 420 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 3. Địa chỉ: 64 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 4. Địa chỉ: 141 Biên hòa, TP Phủ Lý Hà Nam

Tại khu vực Miền Trung chúng tôi có cơ sở tại :Thanh Phú, Thạch Trung, Hà Tĩnh.

Chính sách bảo hành ví da LODY :

Với các dòng sản phẩm của LODY chúng tôi luôn mang tới cho khách hàng những ưu đãi tốt nhất và hài lòng nhất về sản phẩm.

 1. Chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm.
 2. Chính sách hậu mãi sau bán hàng chu đáo
 3. Miễn phí giao hàng toàn quốc
 4. Làm sạch miễn phí các sản phẩm bằng da đã và đang sử dụng.
 5. Bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời
 6. Được xem và đổi mới khi mua hàng.
]]>
Tue, 18 Dec 2018 14:40:57 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v2b081b0-lody https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v2b081b0-lody V2B081B0 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V2B081B0 LODY

Ví da nam nhỏ gọn V2B081B0

Ví da nam nhỏ gọn (hay còn gọi là bóp da nhỏ gọn) là món phụ kiện thời trang hầu như cánh mày râu nào cũng muốn có trong nhóm phụ kiện của mình.

Ngoài ra chiếc ví còn là chiếc hộp nhỏ đa năng có thể cất giữ được đủ tiền, thẻ card, ảnh, giấy tờ quan trọng, hay những vật dụng nhỏ như chiếc ví hay dây chuyền…một cách cẩn thận và gọn gàng.

Chi tiết ví da nam siêu nhỏ gọn:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B081B0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 9.5cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu xanh Navy

Hãng sản xuất: LODY

Chi tiết thiết kế chiếc ví tiền siêu nhỏ:

 1. Bên ngoài:

Ví được cắt may từ miếng da nguyến miếng, kiểu vân da trơn mềm mịn khi cầm trên tay. Da được thuộc gam màu xang navy sang trọng lịch lãm.

Ví được may viền bằng đường chỉ viền cùng tông màu xanh navy càng tôn thêm tông màu sang trọng cho chiếc ví.

Ngoài ra nổi bật nhất chính là dòng logo LODY được in chìm, làm chiếc ví càng thể hiện lên được phong cách hàng hiệu của mình.

 1. Bên trong:

Ví có 2 ngăn chính lớn, và 1 ngăn kéo khóa, cùng với đó là các lớp ngăn cách được cắt may bằng lớp vải dù pha lụa chuyên dụng, bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này với công dụng giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng hơn.

Ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Mua ví da nam nhỏ gọn ở đâu:

Để trả lời cho câu hỏi này LODY đã tự tin khẳng định thương hiệu của mình bằng một chuỗi của hàng có mặt trên mọi miền tổ quốc, trải dài từ bắc ra nam.

Tại khu vực Miền Nam - TPHCM có mặt trong chuỗi siêu thị HOÀNG GIA

Tại các điểm ở khu vực Miền Bắc chúng tôi có :

1.Địa chỉ: 20 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 1. Địa chỉ: 326 Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP. Hà Nội
 2. Địa chỉ: 420 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 3. Địa chỉ: 64 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 4. Địa chỉ: 141 Biên hòa, TP Phủ Lý Hà Nam

Tại khu vực Miền Trung chúng tôi có cơ sở tại :Thanh Phú, Thạch Trung, Hà Tĩnh.

Chính sách bảo hành ví da LODY :

Với các dòng sản phẩm của LODY chúng tôi luôn mang tới cho khách hàng những ưu đãi tốt nhất và hài lòng nhất về sản phẩm.

 1. Chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm.
 2. Chính sách hậu mãi sau bán hàng chu đáo
 3. Miễn phí giao hàng toàn quốc
 4. Làm sạch miễn phí các sản phẩm bằng da đã và đang sử dụng.
 5. Bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời
 6. Được xem và đổi mới khi mua hàng.
]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-nho-gon-v2b081b0-lody https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b081b0/vi-da-nam-nho-gon-v2b081b0-lody-1.jpg LODY new in stock 380000 VN Standard 380000 2668 VÍ DA NAM NHỎ GỌN V2B081B0 LODY
VÍ DA NAM CAO CẤP V2B081N0 LODY

Ví da nam cao cấp V2B081N0

Ví da nam cao cấp nhỏ gọn, mỏng và nhẹ là chiếc ví LODY muốn đưa tới tay người sử dụng, bởi vì chất lượng, kiểu dáng và giá cả đều được LODY cải tiến hơn.

Ví mỏng gọn, màu sắc đa dạng, thiết kế đơn giản giá cả phải chăng đủ tiêu chí ngon bổ và rẻ cho khách hàng tin tưởng và sử dụng hơn.

Chi tiết sản phẩm bóp da nam hàng hiệu chính hãng:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B081N0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 10cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu nâu

Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế chiếc ví nam da bò:

 1. Bên ngoài:

Ví được cắt may từ miếng da nguyến miếng, da không phải chắp nối hay cắt ghép, bề mặt da được làm trơn mịn mềm khi chạm tay, màu da được thuộc gam màu nâu nhẹ nhàng sang trọng.

Đường viền ví được may bằng đường chỉ viền cùng tông màu nầu bền chắc không sợ bị đứt tuột trong quá trình sử dụng.

Phía góc phải ví có in dập chìm logo LODY tạo nên đẳng cấp thương hiệu ví da.

 1. Bên trong:

Ví thiết kế đơn thuần với 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa đựng tiền, và các ngăn được ngăn cách bởi những lớp vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này với công dụng cải thiện độ dày cộm cho ví giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng và nhẹ hơn.

Ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Các lớp ngăn thẻ cũng được cắt may tỉ mỉ bằng những miếng da nguyên miếng.

Phong cách kết hợp cùng chiếc ví nam hàng hiệu:

Bởi chiếc ví da nam cao cấp là món phụ kiện thời trang mang lại cho người sử dụng nhiều lợi ích. Nên chiếc ví nam da bò càng thể hiện lên được giá trị của mình với người dùng.

Ngoài công dụng chỉ để đựng tiền hay những giấy tờ quan trọng ra ví còn là món phụ kiện có thể kết hợp hoàn hảo với các món phụ kiện khác như chiếc thắt lưng da, chiếc đồng hồ đeo tay, những bộ trang phục công sở hay đi chơi, chiếc cặp xách hay thậm chí với cả đôi giày, chiếc ví da cũng thể hiện được sự kết hợp hài hòa giúp người sử dụng trở nên nổi bật và phong cách hơn.

Chính sách bảo hành:

Mỗi sản phẩm LODY đều được bảo hành 12 tháng – Bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày nếu bạn muốn đổi sang màu hay mẫu khác.

Miễn phí ship trên mọi miền tổ quốc dành cho những bạn có nhu cầu đặt mua hàng online làm quà tặng, hay muốn di chuyển chiếc ví đến nơi bạn muốn.

Làm sạch miễn phí mọi đồ da bạn đã và đang sử dụng, giúp sản phẩm trở nên mới và đẹp hơn

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện bất kì sản phẩm nào là giả da.

]]>
Tue, 18 Dec 2018 14:33:15 +0700 https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v2b081n0-lody https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v2b081n0-lody V2B081N0 VÍ DA NAM CAO CẤP V2B081N0 LODY

Ví da nam cao cấp V2B081N0

Ví da nam cao cấp nhỏ gọn, mỏng và nhẹ là chiếc ví LODY muốn đưa tới tay người sử dụng, bởi vì chất lượng, kiểu dáng và giá cả đều được LODY cải tiến hơn.

Ví mỏng gọn, màu sắc đa dạng, thiết kế đơn giản giá cả phải chăng đủ tiêu chí ngon bổ và rẻ cho khách hàng tin tưởng và sử dụng hơn.

Chi tiết sản phẩm bóp da nam hàng hiệu chính hãng:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B081N0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 10cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu nâu

Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế chiếc ví nam da bò:

 1. Bên ngoài:

Ví được cắt may từ miếng da nguyến miếng, da không phải chắp nối hay cắt ghép, bề mặt da được làm trơn mịn mềm khi chạm tay, màu da được thuộc gam màu nâu nhẹ nhàng sang trọng.

Đường viền ví được may bằng đường chỉ viền cùng tông màu nầu bền chắc không sợ bị đứt tuột trong quá trình sử dụng.

Phía góc phải ví có in dập chìm logo LODY tạo nên đẳng cấp thương hiệu ví da.

 1. Bên trong:

Ví thiết kế đơn thuần với 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa đựng tiền, và các ngăn được ngăn cách bởi những lớp vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này với công dụng cải thiện độ dày cộm cho ví giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng và nhẹ hơn.

Ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Các lớp ngăn thẻ cũng được cắt may tỉ mỉ bằng những miếng da nguyên miếng.

Phong cách kết hợp cùng chiếc ví nam hàng hiệu:

Bởi chiếc ví da nam cao cấp là món phụ kiện thời trang mang lại cho người sử dụng nhiều lợi ích. Nên chiếc ví nam da bò càng thể hiện lên được giá trị của mình với người dùng.

Ngoài công dụng chỉ để đựng tiền hay những giấy tờ quan trọng ra ví còn là món phụ kiện có thể kết hợp hoàn hảo với các món phụ kiện khác như chiếc thắt lưng da, chiếc đồng hồ đeo tay, những bộ trang phục công sở hay đi chơi, chiếc cặp xách hay thậm chí với cả đôi giày, chiếc ví da cũng thể hiện được sự kết hợp hài hòa giúp người sử dụng trở nên nổi bật và phong cách hơn.

Chính sách bảo hành:

Mỗi sản phẩm LODY đều được bảo hành 12 tháng – Bảo trì trọn đời và được đổi mới trong vòng 3 ngày nếu bạn muốn đổi sang màu hay mẫu khác.

Miễn phí ship trên mọi miền tổ quốc dành cho những bạn có nhu cầu đặt mua hàng online làm quà tặng, hay muốn di chuyển chiếc ví đến nơi bạn muốn.

Làm sạch miễn phí mọi đồ da bạn đã và đang sử dụng, giúp sản phẩm trở nên mới và đẹp hơn

Đền gấp 100 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện bất kì sản phẩm nào là giả da.

]]>
https://lody.vn/vi-da-nam-cao-cap-v2b081n0-lody https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b081n0/vi-da-nam-cao-cap-v2b081n0-lody-1.jpg LODY new in stock 380000 VN Standard 380000 2668 VÍ DA NAM CAO CẤP V2B081N0 LODY
BÓP DA NAM HÀNG HIỆU V2B081D0 LODY

Bóp da nam hàng hiệu V2B081D0

Bóp da hay còn gọi là ví da nam nhỏ gọn  là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của mỗi cánh mày râu. Bởi chiếc ví chính  như người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường mọi nơi của người sử dụng vậy.

Chiếc bóp da mang lại cho bạn nhiều ý nghĩa công dụng quan trọng, bởi bóp giúp bạn đựng chứa những vận dụng nhỏ gọn mà không làm bạn thấy cộm hay vướng víu.

Chi tiết sản phẩm bóp da nam hàng hiệu chính hãng:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B081D0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 10cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu đen

Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế chiếc ví nam da bò:

 1. Bên ngoài:

Ví được cắt may từ miếng da nguyến miếng, miếng da không phải chắp nối hay căt ghép, bề mặt da được làm trơn mịn mềm khi chạm tay, được thuộc da với gam màu đen sang trọng lịch lãm

Đường viền ví được may bằng đường chỉ viền cùng tông màu đen chắc chắn không sợ bong tuột trong quá trình sử dụng.

Phía góc phải ví có in dập chìm logo LODY tạo nên đẳng cấp thương hiệu.

 1. Bên trong:

Ví có 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa đựng tiền, và được ngăn cách bởi những lớp vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này với công dụng cả thiện độ dày cứng cho ví giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng hơn.

Ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Các lớp ngăn thẻ cũng được cắt may tỉ mỉ bằng những miếng da nguyên miếng.

Màu sắc chiếc bóp da hàng hiệu:

Ngoài gam màu đen sang trọng lịch lãm ra bóp da còn có thêm màu nâu cánh gián, màu vàng bò nổi bật và màu xanh navy cá tính nhẹ nhàng.

Với gam màu đen truyền thống cổ điển chiếc bóp da dễ dàng mix cùng với các món phụ kiện thời trang khác như chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc thắt lưng da, những bộ trang phục quần áo, đôi giày, chiếc túi xách.

Sự phối hợp hoàn hảo giữa các món phụ kiện giúp bạn sẽ trở nên sang trọng hoàn hảo và nổi bật hơn trong mắt người đối diện.

Địa điểm bán bóp da hàng hiệu tphcm:

Ví da nam đẹp V2B081D0 đã có mặt đầy đủ tại các hệ thống trên toàn quốc của LODY.

Ngoài khu vực Hà Nội ví đã có mặt trong các hệ thông siêu thị Hoàng Gia tại cơ sở TPHCM .

Chính vì thế những khách hàng nào có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm trước, muốn tận tay cảm nhận thì có thể qua điểm bán để tìm hiểu sản phẩm và thêm nhiều dòng sản phẩm khác của LODY

]]>
Tue, 18 Dec 2018 14:24:17 +0700 https://lody.vn/bop-da-nam-hang-hieu-v2b081d0-lody https://lody.vn/bop-da-nam-hang-hieu-v2b081d0-lody V2B081D0 BÓP DA NAM HÀNG HIỆU V2B081D0 LODY

Bóp da nam hàng hiệu V2B081D0

Bóp da hay còn gọi là ví da nam nhỏ gọn  là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của mỗi cánh mày râu. Bởi chiếc ví chính  như người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường mọi nơi của người sử dụng vậy.

Chiếc bóp da mang lại cho bạn nhiều ý nghĩa công dụng quan trọng, bởi bóp giúp bạn đựng chứa những vận dụng nhỏ gọn mà không làm bạn thấy cộm hay vướng víu.

Chi tiết sản phẩm bóp da nam hàng hiệu chính hãng:

Mã sản phẩm: ví da nam V2B081D0

Chất liệu: da bò thật

Kích thước: 12cm x 10cm

Kiểu dáng: ví dáng ngang

Màu sắc: Màu đen

Hãng sản xuất: LODY

Thiết kế chiếc ví nam da bò:

 1. Bên ngoài:

Ví được cắt may từ miếng da nguyến miếng, miếng da không phải chắp nối hay căt ghép, bề mặt da được làm trơn mịn mềm khi chạm tay, được thuộc da với gam màu đen sang trọng lịch lãm

Đường viền ví được may bằng đường chỉ viền cùng tông màu đen chắc chắn không sợ bong tuột trong quá trình sử dụng.

Phía góc phải ví có in dập chìm logo LODY tạo nên đẳng cấp thương hiệu.

 1. Bên trong:

Ví có 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa đựng tiền, và được ngăn cách bởi những lớp vải dù pha lụa bền đẹp và chắc chắn, các lớp lót này với công dụng cả thiện độ dày cứng cho ví giúp chiếc ví sẽ trở nên gọn mỏng hơn.

Ví có 3 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và có thêm 1 ngăn đựng ảnh.

Các lớp ngăn thẻ cũng được cắt may tỉ mỉ bằng những miếng da nguyên miếng.

Màu sắc chiếc bóp da hàng hiệu:

Ngoài gam màu đen sang trọng lịch lãm ra bóp da còn có thêm màu nâu cánh gián, màu vàng bò nổi bật và màu xanh navy cá tính nhẹ nhàng.

Với gam màu đen truyền thống cổ điển chiếc bóp da dễ dàng mix cùng với các món phụ kiện thời trang khác như chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc thắt lưng da, những bộ trang phục quần áo, đôi giày, chiếc túi xách.

Sự phối hợp hoàn hảo giữa các món phụ kiện giúp bạn sẽ trở nên sang trọng hoàn hảo và nổi bật hơn trong mắt người đối diện.

Địa điểm bán bóp da hàng hiệu tphcm:

Ví da nam đẹp V2B081D0 đã có mặt đầy đủ tại các hệ thống trên toàn quốc của LODY.

Ngoài khu vực Hà Nội ví đã có mặt trong các hệ thông siêu thị Hoàng Gia tại cơ sở TPHCM .

Chính vì thế những khách hàng nào có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm trước, muốn tận tay cảm nhận thì có thể qua điểm bán để tìm hiểu sản phẩm và thêm nhiều dòng sản phẩm khác của LODY

]]>
https://lody.vn/bop-da-nam-hang-hieu-v2b081d0-lody https://lody.vn/uploads/vidanam/v2b081d0/bop-da-nam-hang-hieu-v2b081d0-lody-1.jpg LODY new in stock 380000 VN Standard 380000 2668 BÓP DA NAM HÀNG HIỆU V2B081D0 LODY
VÍ DA BÒ THẬT V3B080V0

Ví da bò thật V3B080V0 là một phụ kiện vô cùng quen thuộc, cánh mày râu cần sử dụng với tần suất cao. Chiếc ví với chất liệu da tự nhiên mềm mại, đường chỉ viền tỉ mỉ, tinh tế mang lại sự sang trọng cho người dùng.

So với bất kỳ phụ kiện nào, ví da nam đẹp khẳng định chính là người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp các quý ông chứa đựng những vật dụng thiết yếu và giúp họ thể hiện phong cách, đẳng cấp của bản thân.

Thông số cơ bản:

Mã sản phẩm: ví da nam V3B080V0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Kích thước: 9.5 cm x 12 cm

Màu sắc: màu vàng bò

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn phụ

Mô tả chi tiết sản phẩm ví da nam hà nội:

Chiếc ví nam da này được sản xuất từ miếng da bò nguyên miếng. Cảm giác đầu tiên khi cầm chiếc ví đó là vô cùng mềm mại.

Những người thợ lành nghề đã chăm chút tới từng đường kim mũi chỉ để tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất.

Ở mặt ngoài ví, tên thương hiệu Lody được in dập chìm tạo điểm nhấn nổi bật cho chiếc ví nam da bò thật cũng như khẳng định thương hiệu của mình.

Ví có 6 ngăn phụ, trong đó là 2 ngăn thẻ ngang, 3 ngăn thẻ dọc và 1 ngăn để ảnh. Các ngăn được tính toán kích thước tỉ mỉ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.

Hai ngăn chính của mẫu ví này được ngăn cách nhau bởi lớp da bò thật không lo bong tróc, nổ da.

Màu sắc:

Chiếc ví được thuộc da màu vàng bò giúp người dùng nổi bật, cá tính khi kết hợp trang phục cũng như phối cùng những phụ kiện thời trang khác. Bởi vậy, người ta gọi đây là “màu sắc bắt mắt”.

Lớp da ngăn giữa ngăn chính được thuộc màu đen, thậm chí lớp da ở mặt trong của chiếc ví vẫn là lớp da sần, nhà sản xuất không hề phủ thêm một lớp sáp nào.

Dịch vụ, chính sách kèm theo:

 1. MIỄN PHÍ chi phí vận chuyển với tất cả đơn hàng online
 2. Khách hàng được quyền KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC khi trả tiền
 3. Nếu không ưng ý, hài lòng, được ĐỔI MỚI một sản phẩm khác trong vòng 3 ngày
 4. Bảo hành trong 12 THÁNG và bảo trì, sửa chữa TRỌN ĐỜI
 5. Làm sạch da hoàn toàn MIỄN PHÍ
 6. HOÀN TRẢ GẤP 100 LẦN giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng không phải da tự nhiên

Sản phẩm ví da bò thật là phụ kiện được phái mạnh lựa chọn hàng đầu không chỉ bởi sự bền đẹp của chúng mà còn bởi giá của chiếc ví này phải chăng, phù hợp với túi tiền của hầu hết người dùng.

]]>
Mon, 17 Dec 2018 11:29:48 +0700 https://lody.vn/vi-da-bo-that-v3b080v0 https://lody.vn/vi-da-bo-that-v3b080v0 V3B080V0 VÍ DA BÒ THẬT V3B080V0

Ví da bò thật V3B080V0 là một phụ kiện vô cùng quen thuộc, cánh mày râu cần sử dụng với tần suất cao. Chiếc ví với chất liệu da tự nhiên mềm mại, đường chỉ viền tỉ mỉ, tinh tế mang lại sự sang trọng cho người dùng.

So với bất kỳ phụ kiện nào, ví da nam đẹp khẳng định chính là người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp các quý ông chứa đựng những vật dụng thiết yếu và giúp họ thể hiện phong cách, đẳng cấp của bản thân.

Thông số cơ bản:

Mã sản phẩm: ví da nam V3B080V0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Kích thước: 9.5 cm x 12 cm

Màu sắc: màu vàng bò

Thiết kế: 2 ngăn chính và nhiều ngăn phụ

Mô tả chi tiết sản phẩm ví da nam hà nội:

Chiếc ví nam da này được sản xuất từ miếng da bò nguyên miếng. Cảm giác đầu tiên khi cầm chiếc ví đó là vô cùng mềm mại.

Những người thợ lành nghề đã chăm chút tới từng đường kim mũi chỉ để tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất.

Ở mặt ngoài ví, tên thương hiệu Lody được in dập chìm tạo điểm nhấn nổi bật cho chiếc ví nam da bò thật cũng như khẳng định thương hiệu của mình.

Ví có 6 ngăn phụ, trong đó là 2 ngăn thẻ ngang, 3 ngăn thẻ dọc và 1 ngăn để ảnh. Các ngăn được tính toán kích thước tỉ mỉ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.

Hai ngăn chính của mẫu ví này được ngăn cách nhau bởi lớp da bò thật không lo bong tróc, nổ da.

Màu sắc:

Chiếc ví được thuộc da màu vàng bò giúp người dùng nổi bật, cá tính khi kết hợp trang phục cũng như phối cùng những phụ kiện thời trang khác. Bởi vậy, người ta gọi đây là “màu sắc bắt mắt”.

Lớp da ngăn giữa ngăn chính được thuộc màu đen, thậm chí lớp da ở mặt trong của chiếc ví vẫn là lớp da sần, nhà sản xuất không hề phủ thêm một lớp sáp nào.

Dịch vụ, chính sách kèm theo:

 1. MIỄN PHÍ chi phí vận chuyển với tất cả đơn hàng online
 2. Khách hàng được quyền KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC khi trả tiền
 3. Nếu không ưng ý, hài lòng, được ĐỔI MỚI một sản phẩm khác trong vòng 3 ngày
 4. Bảo hành trong 12 THÁNG và bảo trì, sửa chữa TRỌN ĐỜI
 5. Làm sạch da hoàn toàn MIỄN PHÍ
 6. HOÀN TRẢ GẤP 100 LẦN giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng không phải da tự nhiên

Sản phẩm ví da bò thật là phụ kiện được phái mạnh lựa chọn hàng đầu không chỉ bởi sự bền đẹp của chúng mà còn bởi giá của chiếc ví này phải chăng, phù hợp với túi tiền của hầu hết người dùng.

]]>
https://lody.vn/vi-da-bo-that-v3b080v0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v3b080v0/vi-da-bo-that-v3b080v0-1.jpg LODY new in stock 360000 VN Standard 360000 2668 VÍ DA BÒ THẬT V3B080V0
BÓP DA NAM CAO CẤP V3B080D0

Bóp da nam cao cấp V3B080D0 là thiết kế ví dáng đứng đem lại sự trẻ trung, lịch lãm cho phái mạnh. Đây là một sản phẩm vừa mới được gia công của thương hiệu Lody mà người đàn ông nào cũng không nên bỏ lỡ.

Lody hiểu rõ con đường mình đang đi và luôn nỗ lực hàng ngày, thậm chí là hàng giờ để mang đến những sản phẩm đáp ứng cả tiêu chí thời trang lẫn tiêu chí công năng, chất lượng.

Chi tiết sản phẩm ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V3B080D0

Chất liệu: da bò thật nguyên miếng

Kích thước: 9.5 cm x 12 cm

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Màu sắc: Màu đen cổ điển

Hãng sản xuất: Lody

Thương hiệu:

Trong những năm gần đây, Lody đã kết nối và đồng hành với hàng triệu người tiêu dùng nhờ những sản phẩm, phụ kiện đồ da của mình.

Bắt đầu từ việc tỉ mỉ trong chọn lựa chất liệu đúng chuẩn, tích cực nghiên cứu, cải tạo form dáng sản phẩm để cho ra đời những sản phẩm chất lượng thật, “tiền thật mua đồ thật”.

Lody đang không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và phát triển sản phẩm để trở thành thương hiệu số 1 đồ da tại Việt Nam.

Thiết kế:

 1. Bên ngoài:

Ví thiết kế tinh giản từ da bò tự nhiên nguyên miếng mềm mại, bền lâu.

Đường may viền chắc chắn, tỉ mỉ không lo sứt chỉ.

Logo LODY được in dập ở góc phải bên dưới chiếc ví da nam cao cấp.

 1. Bên trong:

Ví có 2 ngăn chính lớn, 6 ngăn thẻ lộ diện ngay khi bạn mở ví. Trong đó, có 2 ngăn thẻ ngang, 3 ngăn thẻ dọc và 1 ngăn để ảnh.

Ngăn cách giữa hai ngăn lớn là lớp da bò thật, đảm bảo chiếc ví bền đẹp trong quá trình sử dụng

Màu sắc:

Ví da nam hàng hiệu với màu đen cổ điển là gam màu cơ bản, dễ dàng phối cùng trang phục hay các món phụ kiện đi kèm khác như đồng hồ, thắt lưng, kính mắt…

Được ưa chuộng bởi sự giản dị, chỉnh chu và càng được yêu thích bởi ý nghĩa phong thủy của màu sắc này là sự ổn định và thăng tiến, giàu có và thịnh vượng …

Ví da nam là một phụ kiện làm bật chất riêng của người sử dụng. Dù được thuộc màu sắc gì, chiếc ví cũng mang đến sự cuốn hút riêng biệt.

Tìm thấy một chiếc ví da thật vừa sang trọng, lịch lãm vừa có giá tiền hợp lý không phải là điều dễ dàng nên nếu bạn đã phải lòng một chiếc bóp da nam cao cấp nào đó tại Lody thì hãy nhanh tay sở hữu nhé!!

]]>
Mon, 17 Dec 2018 11:17:27 +0700 https://lody.vn/bop-da-nam-cao-cap-v3b080d0 https://lody.vn/bop-da-nam-cao-cap-v3b080d0 V3B080D0 BÓP DA NAM CAO CẤP V3B080D0

Bóp da nam cao cấp V3B080D0 là thiết kế ví dáng đứng đem lại sự trẻ trung, lịch lãm cho phái mạnh. Đây là một sản phẩm vừa mới được gia công của thương hiệu Lody mà người đàn ông nào cũng không nên bỏ lỡ.

Lody hiểu rõ con đường mình đang đi và luôn nỗ lực hàng ngày, thậm chí là hàng giờ để mang đến những sản phẩm đáp ứng cả tiêu chí thời trang lẫn tiêu chí công năng, chất lượng.

Chi tiết sản phẩm ví nam da bò:

Mã sản phẩm: ví da nam V3B080D0

Chất liệu: da bò thật nguyên miếng

Kích thước: 9.5 cm x 12 cm

Kiểu dáng: ví dáng đứng

Màu sắc: Màu đen cổ điển

Hãng sản xuất: Lody

Thương hiệu:

Trong những năm gần đây, Lody đã kết nối và đồng hành với hàng triệu người tiêu dùng nhờ những sản phẩm, phụ kiện đồ da của mình.

Bắt đầu từ việc tỉ mỉ trong chọn lựa chất liệu đúng chuẩn, tích cực nghiên cứu, cải tạo form dáng sản phẩm để cho ra đời những sản phẩm chất lượng thật, “tiền thật mua đồ thật”.

Lody đang không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và phát triển sản phẩm để trở thành thương hiệu số 1 đồ da tại Việt Nam.

Thiết kế:

 1. Bên ngoài:

Ví thiết kế tinh giản từ da bò tự nhiên nguyên miếng mềm mại, bền lâu.

Đường may viền chắc chắn, tỉ mỉ không lo sứt chỉ.

Logo LODY được in dập ở góc phải bên dưới chiếc ví da nam cao cấp.

 1. Bên trong:

Ví có 2 ngăn chính lớn, 6 ngăn thẻ lộ diện ngay khi bạn mở ví. Trong đó, có 2 ngăn thẻ ngang, 3 ngăn thẻ dọc và 1 ngăn để ảnh.

Ngăn cách giữa hai ngăn lớn là lớp da bò thật, đảm bảo chiếc ví bền đẹp trong quá trình sử dụng

Màu sắc:

Ví da nam hàng hiệu với màu đen cổ điển là gam màu cơ bản, dễ dàng phối cùng trang phục hay các món phụ kiện đi kèm khác như đồng hồ, thắt lưng, kính mắt…

Được ưa chuộng bởi sự giản dị, chỉnh chu và càng được yêu thích bởi ý nghĩa phong thủy của màu sắc này là sự ổn định và thăng tiến, giàu có và thịnh vượng …

Ví da nam là một phụ kiện làm bật chất riêng của người sử dụng. Dù được thuộc màu sắc gì, chiếc ví cũng mang đến sự cuốn hút riêng biệt.

Tìm thấy một chiếc ví da thật vừa sang trọng, lịch lãm vừa có giá tiền hợp lý không phải là điều dễ dàng nên nếu bạn đã phải lòng một chiếc bóp da nam cao cấp nào đó tại Lody thì hãy nhanh tay sở hữu nhé!!

]]>
https://lody.vn/bop-da-nam-cao-cap-v3b080d0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v3b080d0/bop-da-nam-cao-cap-v3b080d0-1.jpg LODY new in stock 360000 VN Standard 360000 2668 BÓP DA NAM CAO CẤP V3B080D0
VÍ NAM DA BÒ NGUYÊN MIẾNG V3B080N0

Ví nam da bò nguyên miếng V3B080N0 là một mẫu ví được phái mạnh săn đón . Ví da Lody luôn được thiết kế theo nhu cầu trực tiếp của người sử dụng.  Dòng ví da này ra đời với kiểu dáng và chức năng phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

Ví da bò xịn không chỉ là món đồ dùng để đựng tiền bạc hay giấy tờ tùy thân mà chiếc ví còn là phụ kiện thể hiện phong cách, đẳng cấp của người sử dụng.

Chi tiết sản phẩm ví da nguyên miếng:

Mã sản phẩm: Ví da nam V3B080N0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kiểu dáng: ví đứng

Kích thước: 9.5 cm x 12 cm

Thiết kế: 6 ngăn phụ và 2 ngăn chính

Logo thương hiệu LODY được dập chìm ở góc phải ví.

Màu sắc: màu nâu trầm

Ưu điểm của chiếc ví nam:

 1. Chất lượng sản phẩm:

Một chiếc ví với tần suất sử dụng liên tục nên phải đảm bảo được độ bền về chất liệu và ổn định về form dáng. 

Bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng tất cả sản phẩm đồ da tại Lody, chúng đều được làm từ chất liệu da thật 100%, sẽ càng trở nên láng mịn, mềm mại trong quá trình sử dụng và có khả năng chịu lực cao.

Phụ kiện V3B080N0 là sản phẩm ví da bò nguyên miếng, không hề chắp vá hay ghép nối.

 1. Thiết kế:

Ví gồm 2 ngăn chính và 6 ngăn phụ với kích thước, bố cục sắp xếp hợp lý.

Các ngăn đựng được ngăn cách nhau bằng lớp da bò thật đem lại sự bền lâu cho sản phẩm.

6 ngăn phụ bao gồm 1 ngăn ảnh, 3 ngăn dọc và 2 ngăn ngang tạo nên không gian chứa đựng thoải mái cho người dùng

 1. Công dụng:

Sản phẩm có không gian chứa đựng lớn

Thiết kế đơn giản, hiện đại

Phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều phong cách

Chính sách, dịch vụ đi kèm:

 1. Miễn phí giao hàng với đơn hàng mua ví da nam cao cấp online
 2. Đổi mới sản phẩm trong vòng 3 ngày đầu, với điều kiện ngoại hình và tem mác còn nguyên như lúc quý khách nhận sản phẩm.
 3. Bảo hành miễn phí hoàn toàn trong 12 tháng với các lỗi do nhà sản xuất.

Với các lỗi do chịu các yếu tố tác động từ bên ngoài, khách hàng sẽ mất chi phí sửa chữa.

 1. Làm sạch da miễn phí với mọi sản phẩm mua tại cửa hàng đồ da thuộc hệ thống Lody
 2. Bảo trì trọn đời. Đây là dịch vụ mất phí khi sản phẩm của bạn cần sửa chữa khi đã hết hạn bảo hành
 3. Cam kết đền gấp 100 lần khi khách hàng phát hiện sản phẩm da giả, da PU.

Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng nhất qua chất lượng sản phẩm, đồng thời qua những quyền lợi khách hàng được hưởng khi mua sản phẩm ví nam da bò nguyên miếng tại Lody.

]]>
Mon, 17 Dec 2018 10:57:54 +0700 https://lody.vn/vi-nam-da-bo-nguyen-mieng-v3b080n0 https://lody.vn/vi-nam-da-bo-nguyen-mieng-v3b080n0 V3B080N0 VÍ NAM DA BÒ NGUYÊN MIẾNG V3B080N0

Ví nam da bò nguyên miếng V3B080N0 là một mẫu ví được phái mạnh săn đón . Ví da Lody luôn được thiết kế theo nhu cầu trực tiếp của người sử dụng.  Dòng ví da này ra đời với kiểu dáng và chức năng phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

Ví da bò xịn không chỉ là món đồ dùng để đựng tiền bạc hay giấy tờ tùy thân mà chiếc ví còn là phụ kiện thể hiện phong cách, đẳng cấp của người sử dụng.

Chi tiết sản phẩm ví da nguyên miếng:

Mã sản phẩm: Ví da nam V3B080N0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kiểu dáng: ví đứng

Kích thước: 9.5 cm x 12 cm

Thiết kế: 6 ngăn phụ và 2 ngăn chính

Logo thương hiệu LODY được dập chìm ở góc phải ví.

Màu sắc: màu nâu trầm

Ưu điểm của chiếc ví nam:

 1. Chất lượng sản phẩm:

Một chiếc ví với tần suất sử dụng liên tục nên phải đảm bảo được độ bền về chất liệu và ổn định về form dáng. 

Bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng tất cả sản phẩm đồ da tại Lody, chúng đều được làm từ chất liệu da thật 100%, sẽ càng trở nên láng mịn, mềm mại trong quá trình sử dụng và có khả năng chịu lực cao.

Phụ kiện V3B080N0 là sản phẩm ví da bò nguyên miếng, không hề chắp vá hay ghép nối.

 1. Thiết kế:

Ví gồm 2 ngăn chính và 6 ngăn phụ với kích thước, bố cục sắp xếp hợp lý.

Các ngăn đựng được ngăn cách nhau bằng lớp da bò thật đem lại sự bền lâu cho sản phẩm.

6 ngăn phụ bao gồm 1 ngăn ảnh, 3 ngăn dọc và 2 ngăn ngang tạo nên không gian chứa đựng thoải mái cho người dùng

 1. Công dụng:

Sản phẩm có không gian chứa đựng lớn

Thiết kế đơn giản, hiện đại

Phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều phong cách

Chính sách, dịch vụ đi kèm:

 1. Miễn phí giao hàng với đơn hàng mua ví da nam cao cấp online
 2. Đổi mới sản phẩm trong vòng 3 ngày đầu, với điều kiện ngoại hình và tem mác còn nguyên như lúc quý khách nhận sản phẩm.
 3. Bảo hành miễn phí hoàn toàn trong 12 tháng với các lỗi do nhà sản xuất.

Với các lỗi do chịu các yếu tố tác động từ bên ngoài, khách hàng sẽ mất chi phí sửa chữa.

 1. Làm sạch da miễn phí với mọi sản phẩm mua tại cửa hàng đồ da thuộc hệ thống Lody
 2. Bảo trì trọn đời. Đây là dịch vụ mất phí khi sản phẩm của bạn cần sửa chữa khi đã hết hạn bảo hành
 3. Cam kết đền gấp 100 lần khi khách hàng phát hiện sản phẩm da giả, da PU.

Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng nhất qua chất lượng sản phẩm, đồng thời qua những quyền lợi khách hàng được hưởng khi mua sản phẩm ví nam da bò nguyên miếng tại Lody.

]]>
https://lody.vn/vi-nam-da-bo-nguyen-mieng-v3b080n0 https://lody.vn/uploads/vidanam/v3b080n0/vi-nam-da-bo-nguyen-mieng-v3b080n0-1.jpg LODY new in stock 360000 VN Standard 360000 2668 VÍ NAM DA BÒ NGUYÊN MIẾNG V3B080N0
THẮT LƯNG NAM DA THẬT D1BY350B1

Thắt lưng nam da thật là một thiết kế mang phong cách mạnh mẽ, cá tính mà vô cùng lịch lãm với mặt khóa từ sang trọng cùng logo thương hiệu được in dập chìm tinh xảo tạo nên đẳng cấp.

Thắt lưng nam là một phụ kiện thời trang cần sự đầu tư. Chính vì vậy, thắt lưng da bò được làm tự chất liệu da thật với gam màu xanh cobalt bắt mắt là một sự lựa chọn đúng chuẩn của phái mạnh. Bởi nó là phụ kiện hoàn hảo phối cùng nhiều bộ vests đen, xám, xanh than…

Thông số cơ bản:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BY350B1

Chất liệu: da bò thật

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: dây da bò

Màu sắc: màu xanh cobalt

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật của chiếc thắt lưng nam da thật:

Dây lưng nam được sản xuất từ chất liệu da bò thật nên siêu dẻo dai và bền bỉ, càng dùng bề mặt da càng láng mịn.

Bên ngoài, lớp da bò được dập vân nhẹ, tự nhiên, sang trọng. Còn mặt trong, lớp da bò lại được dập vân quả vải mềm mại.

Mặt khóa từ với chất liệu hợp kim chống gỉ, đảm bảo bền đẹp trong quá trình sử dụng.

Cấu tạo khóa đơn giản, dễ dàng sử dụng và người dùng thuận tiện điều chỉnh size thắt lưng để phù hợp với kích cỡ vòng eo của mình

Mặt khóa của chiếc thắt lưng có thể được thay đổi (khác với mặt khóa trên hình chụp được đăng tải trên website) do hết hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn mặt khóa khác theo sở thích của bản thân.

Màu sắc:

Chiếc thắt lưng da nam được thuộc màu xanh cobalt – gam màu xanh lam với phong cách lạnh, sắc đem lại cho phái mạnh vẻ sang trọng, đẳng cấp và vô cùng nổi bật.

Phụ kiện hay trang phục xanh cobaltđều được các tín đồ thời trang ưa chuộng và ứng dụng một cách linh hoạt, đa phong cách

Tại sao nên mua hàng tại Lody:

 1. Chất lượng đảm bảo:

Lody chỉ bán hàng đảm bảo chất lượng, hàng được tuyển lựa kỹ càng, được sản xuất là da thật 100%.

Hình ảnh trên website là hình ảnh chân thật, do tự chúng tôi chụp hình. Nếu hàng không giống hình ảnh được đăng tải, quý khách có quyền từ chối nhận hàng mà không phải chịu bất kỳ một chi phí nào.

Lody cam kết chất lượng hàng hóa bán ra bằng chính sách cho phép khách hàng kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán và chính sách bảo hành sản phẩm 12 tháng với tất cả mặt hàng hiện có.

 1. Giá thành hợp lý:

Lody trực tiếp sản xuất, liên kết với xưởng may uy tín, không qua trung gian nên giá thành luôn đồng hành cùng chất lượng

 1. Chính sách ưu đãi khách hàng:

Miễn phí vận chuyển khi mua online

Lody hỗ trợ quý khách đổi mới sản phẩm (đổi màu khác, kiểu dáng khác) trong 03 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Điều kiện: Sản phẩm phải còn nguyên tag, mác, bao bì; Sản phẩm chưa qua chưa sử dụng; Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành/đổi trả.

 1. Thương hiệu đã có dấu ấn trong lòng người tiêu dùng Việt:

Lody rất khuyến khích quý khách đánh giá phản hồi về chất lượng sản phẩm. Những đánh giá khách quan sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Quý khách có thể phản hồi, đánh giá về chiếc thắt lưng nam da thật tại Fanpage, website, Sendo, Lazada, Tiki, Robin… hoặc qua hotline 0869 042 266

]]>
Fri, 14 Dec 2018 14:23:18 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-that-d1by350b1 https://lody.vn/that-lung-nam-da-that-d1by350b1 D1BY350B1 THẮT LƯNG NAM DA THẬT D1BY350B1

Thắt lưng nam da thật là một thiết kế mang phong cách mạnh mẽ, cá tính mà vô cùng lịch lãm với mặt khóa từ sang trọng cùng logo thương hiệu được in dập chìm tinh xảo tạo nên đẳng cấp.

Thắt lưng nam là một phụ kiện thời trang cần sự đầu tư. Chính vì vậy, thắt lưng da bò được làm tự chất liệu da thật với gam màu xanh cobalt bắt mắt là một sự lựa chọn đúng chuẩn của phái mạnh. Bởi nó là phụ kiện hoàn hảo phối cùng nhiều bộ vests đen, xám, xanh than…

Thông số cơ bản:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D1BY350B1

Chất liệu: da bò thật

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: dây da bò

Màu sắc: màu xanh cobalt

Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật của chiếc thắt lưng nam da thật:

Dây lưng nam được sản xuất từ chất liệu da bò thật nên siêu dẻo dai và bền bỉ, càng dùng bề mặt da càng láng mịn.

Bên ngoài, lớp da bò được dập vân nhẹ, tự nhiên, sang trọng. Còn mặt trong, lớp da bò lại được dập vân quả vải mềm mại.

Mặt khóa từ với chất liệu hợp kim chống gỉ, đảm bảo bền đẹp trong quá trình sử dụng.

Cấu tạo khóa đơn giản, dễ dàng sử dụng và người dùng thuận tiện điều chỉnh size thắt lưng để phù hợp với kích cỡ vòng eo của mình

Mặt khóa của chiếc thắt lưng có thể được thay đổi (khác với mặt khóa trên hình chụp được đăng tải trên website) do hết hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn mặt khóa khác theo sở thích của bản thân.

Màu sắc:

Chiếc thắt lưng da nam được thuộc màu xanh cobalt – gam màu xanh lam với phong cách lạnh, sắc đem lại cho phái mạnh vẻ sang trọng, đẳng cấp và vô cùng nổi bật.

Phụ kiện hay trang phục xanh cobaltđều được các tín đồ thời trang ưa chuộng và ứng dụng một cách linh hoạt, đa phong cách

Tại sao nên mua hàng tại Lody:

 1. Chất lượng đảm bảo:

Lody chỉ bán hàng đảm bảo chất lượng, hàng được tuyển lựa kỹ càng, được sản xuất là da thật 100%.

Hình ảnh trên website là hình ảnh chân thật, do tự chúng tôi chụp hình. Nếu hàng không giống hình ảnh được đăng tải, quý khách có quyền từ chối nhận hàng mà không phải chịu bất kỳ một chi phí nào.

Lody cam kết chất lượng hàng hóa bán ra bằng chính sách cho phép khách hàng kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán và chính sách bảo hành sản phẩm 12 tháng với tất cả mặt hàng hiện có.

 1. Giá thành hợp lý:

Lody trực tiếp sản xuất, liên kết với xưởng may uy tín, không qua trung gian nên giá thành luôn đồng hành cùng chất lượng

 1. Chính sách ưu đãi khách hàng:

Miễn phí vận chuyển khi mua online

Lody hỗ trợ quý khách đổi mới sản phẩm (đổi màu khác, kiểu dáng khác) trong 03 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Điều kiện: Sản phẩm phải còn nguyên tag, mác, bao bì; Sản phẩm chưa qua chưa sử dụng; Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành/đổi trả.

 1. Thương hiệu đã có dấu ấn trong lòng người tiêu dùng Việt:

Lody rất khuyến khích quý khách đánh giá phản hồi về chất lượng sản phẩm. Những đánh giá khách quan sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Quý khách có thể phản hồi, đánh giá về chiếc thắt lưng nam da thật tại Fanpage, website, Sendo, Lazada, Tiki, Robin… hoặc qua hotline 0869 042 266

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-that-d1by350b1 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d1by350b1/that-lung-nam-da-that-d1by350b1-2.jpg LODY new in stock 590000 VN Standard 590000 2668 THẮT LƯNG NAM DA THẬT D1BY350B1
THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BY316B0

Thắt lưng nam da bò là lựa chọn hàng đầu khi cần tham gia những buổi họp, cuộc gặp gỡ đối tác mang tính chất lịch sự, trang trọng.

Dù đi chơi hay đi gặp đối tác, phối bộ trang phục của bạn phối cùng chiếc thắt lưng da bò xịn sẽ giúp set đồ trở nên hoàn hảo, từ đó người dùng cảm thấy tự tin để thể hiện phong cách, cá tính riêng.

Mô tả sản phẩm thắt lưng da nam hà nội:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BY316B0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: dây da bò

Màu sắc: màu xanh than

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật:

 1. Mặt ngoài:

Bề mặt da làm từ da bò thật 100%, được nhà sản xuất dập vân sần nhẹ chống xước, chống nước.

Mép dây lưng nam công sở được viền đầy chắc chắn, tinh sảo với những đường chỉ may tỉ mỉ của những người thợ lành nghề.

Mặt khóa kim làm từ hợp kim cao cấp, chống gỉ sét.

Đuôi dây lưng có logo thương hiệu Lody được in dập chìm. Cùng với thiết kế vát chéo để người dùng dễ dàng đưa dây qua đầu khóa.

 1. Mặt trong

Lớp da trong cũng được dập loại vân như lớp da mặt ngoài nhưng điều khác biệt đó là mặt ngoài được thuộc màu xanh than lịch lãm, còn mặt trong, lớp da được thuộc màu đen truyền thống.

Chống xước, chống nước là điểm cộng của chiếc thắt lưng nam da thật qua thiết kế mới này.

Màu sắc:

Phối màu là một việc vô cùng quan trọng để bộ trang phục của bạn trở nên hài hòa và cuốn hút

Làm sao để bộ đồ của bạn nổi bật nhờ chiếc thắt lưng nam da bò màu xanh than?

Màu xanh than là màu sắc đơn giản nhưng không bao giờ lo lỗi mốt, kết hợp một bộ vest đen hay xám giúp bạn vô cùng lịch lãm và sang trọng.

Đừng ngần ngại khi kết hợp màu xanh than với màu xanh navy và trắng, hiệu quả nó đem lại sẽ khiến bạn ngạc nhiên đó.

Sản phẩm bao gồm:

1 x Sản phẩm thắt lưng nam

1 x Phiếu bảo hành

1 x Hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Cách bảo quản thắt lưng nam da bò:

 1. Để sản phẩm có thể sử dụng bền lâu và luôn như mới, bạn nên thường xuyên bảo dưỡng và bảo quản sản phẩm đúng cách. Nếu không thể tự làm tại nhà, bạn có thể mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành của Lody.
 2. Tránh đặt sản phẩm ở nơi ẩm thấp như trên sàn nhà hay trong phòng tắm, hơi ẩm sẽ làm hư hại đến bề mặt da
 3. Hạn chế để đồ da tiếp xúc với nước bởi đồ da thật là một sản phẩm thấm nước, nếu bị thấm quá mức sẽ dễ gây nổ da, bong tróc da
 4. Không sử dụng nhiệt để hong khô sản phẩm. Nếu chiếc thắt lưng của bạn vô tình bị ướt, bạn nên để sản phẩm tự khô, không nên sấy bằng nhiệt.
 5. Thường xuyên làm sạch da, ít nhất 1 lần/ tháng. Cửa hàng của chúng tôi có chương trình làm sạch miễn phí cho mọi đồ da mua tại Lody
 6. Nên treo thắt lưng theo chiều thẳng đứng để tránh chiếc thắt lưng bị cong, gãy, vặn vẹo

Hệ thống cửa hàng của Lody tại Hà Nội:

64 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
420 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
24 Chùa Bộc, Đống Đa, TP. Hà Nội.

Hệ thống siêu thị T – Mart

Đến cửa hàng Lody gần nhất để sắm cho mình một phụ kiện đồ da ưng ý nhé!!

]]>
Fri, 14 Dec 2018 12:01:13 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3by316b0 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3by316b0 D3BY316B0 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BY316B0

Thắt lưng nam da bò là lựa chọn hàng đầu khi cần tham gia những buổi họp, cuộc gặp gỡ đối tác mang tính chất lịch sự, trang trọng.

Dù đi chơi hay đi gặp đối tác, phối bộ trang phục của bạn phối cùng chiếc thắt lưng da bò xịn sẽ giúp set đồ trở nên hoàn hảo, từ đó người dùng cảm thấy tự tin để thể hiện phong cách, cá tính riêng.

Mô tả sản phẩm thắt lưng da nam hà nội:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BY316B0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.5cm x 120cm

Kiểu dáng: dây da bò

Màu sắc: màu xanh than

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật:

 1. Mặt ngoài:

Bề mặt da làm từ da bò thật 100%, được nhà sản xuất dập vân sần nhẹ chống xước, chống nước.

Mép dây lưng nam công sở được viền đầy chắc chắn, tinh sảo với những đường chỉ may tỉ mỉ của những người thợ lành nghề.

Mặt khóa kim làm từ hợp kim cao cấp, chống gỉ sét.

Đuôi dây lưng có logo thương hiệu Lody được in dập chìm. Cùng với thiết kế vát chéo để người dùng dễ dàng đưa dây qua đầu khóa.

 1. Mặt trong

Lớp da trong cũng được dập loại vân như lớp da mặt ngoài nhưng điều khác biệt đó là mặt ngoài được thuộc màu xanh than lịch lãm, còn mặt trong, lớp da được thuộc màu đen truyền thống.

Chống xước, chống nước là điểm cộng của chiếc thắt lưng nam da thật qua thiết kế mới này.

Màu sắc:

Phối màu là một việc vô cùng quan trọng để bộ trang phục của bạn trở nên hài hòa và cuốn hút

Làm sao để bộ đồ của bạn nổi bật nhờ chiếc thắt lưng nam da bò màu xanh than?

Màu xanh than là màu sắc đơn giản nhưng không bao giờ lo lỗi mốt, kết hợp một bộ vest đen hay xám giúp bạn vô cùng lịch lãm và sang trọng.

Đừng ngần ngại khi kết hợp màu xanh than với màu xanh navy và trắng, hiệu quả nó đem lại sẽ khiến bạn ngạc nhiên đó.

Sản phẩm bao gồm:

1 x Sản phẩm thắt lưng nam

1 x Phiếu bảo hành

1 x Hộp đựng mang nhãn hiệu Lody

Cách bảo quản thắt lưng nam da bò:

 1. Để sản phẩm có thể sử dụng bền lâu và luôn như mới, bạn nên thường xuyên bảo dưỡng và bảo quản sản phẩm đúng cách. Nếu không thể tự làm tại nhà, bạn có thể mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành của Lody.
 2. Tránh đặt sản phẩm ở nơi ẩm thấp như trên sàn nhà hay trong phòng tắm, hơi ẩm sẽ làm hư hại đến bề mặt da
 3. Hạn chế để đồ da tiếp xúc với nước bởi đồ da thật là một sản phẩm thấm nước, nếu bị thấm quá mức sẽ dễ gây nổ da, bong tróc da
 4. Không sử dụng nhiệt để hong khô sản phẩm. Nếu chiếc thắt lưng của bạn vô tình bị ướt, bạn nên để sản phẩm tự khô, không nên sấy bằng nhiệt.
 5. Thường xuyên làm sạch da, ít nhất 1 lần/ tháng. Cửa hàng của chúng tôi có chương trình làm sạch miễn phí cho mọi đồ da mua tại Lody
 6. Nên treo thắt lưng theo chiều thẳng đứng để tránh chiếc thắt lưng bị cong, gãy, vặn vẹo

Hệ thống cửa hàng của Lody tại Hà Nội:

64 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
420 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
24 Chùa Bộc, Đống Đa, TP. Hà Nội.

Hệ thống siêu thị T – Mart

Đến cửa hàng Lody gần nhất để sắm cho mình một phụ kiện đồ da ưng ý nhé!!

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3by316b0 https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d3by316b0/that-lung-nam-da-bo-d3by316b0-2.jpg LODY new in stock 540000 VN Standard 540000 2668 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BY316B0
THẮT LƯNG NAM DA THẬT D1BY350B0 LODY

Thắt lưng nam da thật D1BY350B0

Là sản phẩm thắt lưng da bò với nhiều ưu điểm vượt trội, hứa hẹn là phụ kiện phái mạnh không thể bỏ lỡ.

Thắt lưng nam da bò luôn được lòng các cánh mày râu nhờ phong thái lịch lãm, chững chạc mà nó mang lại, giúp họ tự tin khi gặp đối tác và bạn bè. Luôn chú trọng, tỉ mỉ trong thiết kế từng chi tiết sản phẩm, Lody mong muốn có thể đem lại những sản phẩm ưu việt, chất lượng nhất tới quý khách hàng.

Chi tiết sản phẩm:

Mã sản phẩm: Thắt lưng nam D1BY350B0

Chất liệu: da bò nguyên miếng

Màu sắc: xanh

Thương hiệu: LODY

Kích thước: 3.5 cm x 120 cm

Đầu khóa từ và được có rãnh cao su chắc chắn

Đặc điểm nổi bật chiếc thắt lưng nam da thật:

Lớp da bò mặt ngoài chiếc thắt lưng da nam xịn được dập những đường vân nhỏ tự nhiên, mặt trong được dập vân quả vải quen thuộc tạo cảm giác trẻ trung, năng động.

Chất liệu da bò mềm mại, dẻo dai giúp khách hàng thoải mái khi sử dụng.

Mặt khóa từ là thiết kế phù hợp phối cùng những bộ trang phục công sở. Kiểu khóa này rất tiện lợi, khắc phục nhược điểm phải đục thêm lỗ trên thắt lưng nếu bạn không đeo vừa của dòng thắt lưng khóa kim.

Hình ảnh mặt khóa của dây lưng trên hình ảnh có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Đuôi thắt lưng được nhà sản xuất vát chéo 2 đầu giúp việc đi qua đầu khóa trở nên dễ dàng hơn.

Logo thương hiệu Lody được in chìm ở phần đuôi dây, giúp dây nổi bật được thương hiệu của mình.

Thêm vào đó, dây lưng nam công sở được thiết kế thêm một đường chỉ may cách điệu hình tứ giác kéo dài dọc thân dây.

Chất liệu chiếc thắt lưng nam da bò:

Mẫu thiết kế thắt lưng không chỉ nổi tiếng bởi thiết kế độc lạ, độ bền của chiếc thắt lưng thách thức thời gian, bạn có thể sử dụng phụ kiện trong nhiều năm mà hoàn toàn không cần lo về vấn đề bong, nổ da hay là phai màu, bung chỉ.

Chiếc thắt lưng được làm da bò tự nhiên nguyên miếng, toàn bản dây không hề có sự chắp vá hay cắt nối.

Chiếc dây lưng với chất lượng da tự nhiên, được xử lý theo đúng quy trình xuất khẩu châu Âu nên càng sử dụng thì sản phẩm sẽ càng mềm mại và tăng độ bóng mịn.

Sản phẩm bao gồm:

1 Sản phẩm thắt lưng nam hà nội

1 Phiếu bảo hành

1 Hộp đựng nhãn hiệu Lody

Hơn nữa tại LODY khách hàng còn được hưởng chính sách ưu đãi như bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời, được đổi mới trong vòng 3 ngày, Và đặc biệt mọi sản phẩm bằng da đã và đang sử dụng đều có thể được làm mới miễn phí tại các điểm bán hàng.

Đối với quý khách hàng nào phát hiện sản phẩm chúng tôi là giả da thì được đền bù gấp 100 lần giá trị sản phẩm.

Hãy khám phá những mẫu thắt lưng nam da thật được ưa chuộng nhất tại LODYnhé. Ghé ngay qua Lody để chọn lựa cho mình một phụ kiện đồ da chất lượng nào các cánh mày râu!! Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành 12 tháng với những lỗi sản xuất và bảo trì da trọn đời.

]]>
Mon, 10 Dec 2018 14:21:47 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-that-d1by350b0-lody https://lody.vn/that-lung-nam-da-that-d1by350b0-lody D1BY350B0 THẮT LƯNG NAM DA THẬT D1BY350B0 LODY

Thắt lưng nam da thật D1BY350B0

Là sản phẩm thắt lưng da bò với nhiều ưu điểm vượt trội, hứa hẹn là phụ kiện phái mạnh không thể bỏ lỡ.

Thắt lưng nam da bò luôn được lòng các cánh mày râu nhờ phong thái lịch lãm, chững chạc mà nó mang lại, giúp họ tự tin khi gặp đối tác và bạn bè. Luôn chú trọng, tỉ mỉ trong thiết kế từng chi tiết sản phẩm, Lody mong muốn có thể đem lại những sản phẩm ưu việt, chất lượng nhất tới quý khách hàng.

Chi tiết sản phẩm:

Mã sản phẩm: Thắt lưng nam D1BY350B0

Chất liệu: da bò nguyên miếng

Màu sắc: xanh

Thương hiệu: LODY

Kích thước: 3.5 cm x 120 cm

Đầu khóa từ và được có rãnh cao su chắc chắn

Đặc điểm nổi bật chiếc thắt lưng nam da thật:

Lớp da bò mặt ngoài chiếc thắt lưng da nam xịn được dập những đường vân nhỏ tự nhiên, mặt trong được dập vân quả vải quen thuộc tạo cảm giác trẻ trung, năng động.

Chất liệu da bò mềm mại, dẻo dai giúp khách hàng thoải mái khi sử dụng.

Mặt khóa từ là thiết kế phù hợp phối cùng những bộ trang phục công sở. Kiểu khóa này rất tiện lợi, khắc phục nhược điểm phải đục thêm lỗ trên thắt lưng nếu bạn không đeo vừa của dòng thắt lưng khóa kim.

Hình ảnh mặt khóa của dây lưng trên hình ảnh có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Đuôi thắt lưng được nhà sản xuất vát chéo 2 đầu giúp việc đi qua đầu khóa trở nên dễ dàng hơn.

Logo thương hiệu Lody được in chìm ở phần đuôi dây, giúp dây nổi bật được thương hiệu của mình.

Thêm vào đó, dây lưng nam công sở được thiết kế thêm một đường chỉ may cách điệu hình tứ giác kéo dài dọc thân dây.

Chất liệu chiếc thắt lưng nam da bò:

Mẫu thiết kế thắt lưng không chỉ nổi tiếng bởi thiết kế độc lạ, độ bền của chiếc thắt lưng thách thức thời gian, bạn có thể sử dụng phụ kiện trong nhiều năm mà hoàn toàn không cần lo về vấn đề bong, nổ da hay là phai màu, bung chỉ.

Chiếc thắt lưng được làm da bò tự nhiên nguyên miếng, toàn bản dây không hề có sự chắp vá hay cắt nối.

Chiếc dây lưng với chất lượng da tự nhiên, được xử lý theo đúng quy trình xuất khẩu châu Âu nên càng sử dụng thì sản phẩm sẽ càng mềm mại và tăng độ bóng mịn.

Sản phẩm bao gồm:

1 Sản phẩm thắt lưng nam hà nội

1 Phiếu bảo hành

1 Hộp đựng nhãn hiệu Lody

Hơn nữa tại LODY khách hàng còn được hưởng chính sách ưu đãi như bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời, được đổi mới trong vòng 3 ngày, Và đặc biệt mọi sản phẩm bằng da đã và đang sử dụng đều có thể được làm mới miễn phí tại các điểm bán hàng.

Đối với quý khách hàng nào phát hiện sản phẩm chúng tôi là giả da thì được đền bù gấp 100 lần giá trị sản phẩm.

Hãy khám phá những mẫu thắt lưng nam da thật được ưa chuộng nhất tại LODYnhé. Ghé ngay qua Lody để chọn lựa cho mình một phụ kiện đồ da chất lượng nào các cánh mày râu!! Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành 12 tháng với những lỗi sản xuất và bảo trì da trọn đời.

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-that-d1by350b0-lody https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d1by350b0/that-lung-nam-da-that-d1by350b0-lody-1.jpg LODY new in stock 590000 VN Standard 590000 2668 THẮT LƯNG NAM DA THẬT D1BY350B0 LODY
THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BY350G0 LODY

Thắt lưng nam da bò D3BY350G0 LODY

Là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ người đàn ông nào.

Thắt lưng nam da thật là phụ kiện hữu ích để giúp cánh mày râu mặc quần vừa vặn hơn. Nhưng giờ đây, thắt lưng không còn đơn thuần như thế nữa, nó trở thành một món phụ kiện giúp cho phái mạnh thêm lịch lãm khi kết hợp đúng cách với giày, quần áo và túi xách.

Mô tả sản phẩm thắt lưng da nam hà nội:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BY350G0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.2cm x 120cm

Kiểu dáng: dây da bò đầu khóa kim

Màu sắc: màu xanh lá cây

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật của chiếc thắt lưng nam da bò:

Mặt ngoài:

Bề mặt da làm từ da bò thật 100%, mép dây lưng được viền đầy chắc chắn, tinh sảo với những đường chỉ may tỉ mỉ của những người thợ lành nghề.

Mặt khóa kim làm từ hợp kim cao cấp, chống gỉ sét.

Đuôi dây lưng có logo thương hiệu Lody được in dập chìm. Cùng với thiết kế vát chéo để người dùng dễ dàng đưa dây qua đầu khóa.

Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc.

Hai mép dây được sử dụng loại sơn chuyên dụng cho đồ da, vô cùng chắc chắn, bền đẹp

Màu sắc:

Mùa hè 2018 chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt những thiết kế với gam xanh lá cây. Gam màu tự nhiên và quen thuộc, tông màu xanh lá cây đã chiếm trọn trái tim của các tín đồ thời trang, kể cả nam hay nữ.

Chiếc thắt lưng với gam màu này tạo được sự thoải mái, dịu mát và đặc biệt góp phần tạo nên sự nổi bật cho toàn bộ tổng thể trang phục.

Cách phối đồ với chiếc thắt lưng màu xanh lá:

Màu xanh lá là một trong những gam màu cơ bản và phổ biến nhưng việc mặc màu xanh lá sao cho đẹp mắt thì không hề đơn giản.

Kết hợp thắt lưng nam da bò xanh lá cùng trang phục gam màu trung tính như đen, trắng, xám. Đây là cách dễ dàng làm tôn lên sắc xanh nổi bật trong một set đồ.

Trong thời trang, thì xanh lá – đen là một cặp bài trùng bởi khi kết hợp với nhau, hai tông màu này sẽ dung hòa và bổ trợ lẫn nhau.

Cách dễ dàng nhất để phối phụ kiện xanh lá là bạn hãy phối nguyên set đồ theo nguyên tắc ton sur ton. Điều này sẽ góp phần làm tăng hiệu quả thị giác gấp đôi với người đối diện.

Hiện tại, kho hàng của thắt lưng nam da bò Lody đang tràn ngập những mẫu ví và thắt lưng mới và đã sẵn sàng lên kệ. Cả nhà còn chần chừ gì mà không ngay ghé Lody để sắm cho mình những phụ kiện hot nhất chuẩn bị cho năm mới 2019 này ạ

]]>
Mon, 10 Dec 2018 10:26:14 +0700 https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3by350g0-lody https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3by350g0-lody D3BY350G0 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BY350G0 LODY

Thắt lưng nam da bò D3BY350G0 LODY

Là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ người đàn ông nào.

Thắt lưng nam da thật là phụ kiện hữu ích để giúp cánh mày râu mặc quần vừa vặn hơn. Nhưng giờ đây, thắt lưng không còn đơn thuần như thế nữa, nó trở thành một món phụ kiện giúp cho phái mạnh thêm lịch lãm khi kết hợp đúng cách với giày, quần áo và túi xách.

Mô tả sản phẩm thắt lưng da nam hà nội:

Mã sản phẩm: thắt lưng nam D3BY350G0

Chất liệu: da bò tự nhiên

Kích Thước: 3.2cm x 120cm

Kiểu dáng: dây da bò đầu khóa kim

Màu sắc: màu xanh lá cây

Thương hiệu: Lody

Đặc điểm nổi bật của chiếc thắt lưng nam da bò:

Mặt ngoài:

Bề mặt da làm từ da bò thật 100%, mép dây lưng được viền đầy chắc chắn, tinh sảo với những đường chỉ may tỉ mỉ của những người thợ lành nghề.

Mặt khóa kim làm từ hợp kim cao cấp, chống gỉ sét.

Đuôi dây lưng có logo thương hiệu Lody được in dập chìm. Cùng với thiết kế vát chéo để người dùng dễ dàng đưa dây qua đầu khóa.

Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc.

Hai mép dây được sử dụng loại sơn chuyên dụng cho đồ da, vô cùng chắc chắn, bền đẹp

Màu sắc:

Mùa hè 2018 chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt những thiết kế với gam xanh lá cây. Gam màu tự nhiên và quen thuộc, tông màu xanh lá cây đã chiếm trọn trái tim của các tín đồ thời trang, kể cả nam hay nữ.

Chiếc thắt lưng với gam màu này tạo được sự thoải mái, dịu mát và đặc biệt góp phần tạo nên sự nổi bật cho toàn bộ tổng thể trang phục.

Cách phối đồ với chiếc thắt lưng màu xanh lá:

Màu xanh lá là một trong những gam màu cơ bản và phổ biến nhưng việc mặc màu xanh lá sao cho đẹp mắt thì không hề đơn giản.

Kết hợp thắt lưng nam da bò xanh lá cùng trang phục gam màu trung tính như đen, trắng, xám. Đây là cách dễ dàng làm tôn lên sắc xanh nổi bật trong một set đồ.

Trong thời trang, thì xanh lá – đen là một cặp bài trùng bởi khi kết hợp với nhau, hai tông màu này sẽ dung hòa và bổ trợ lẫn nhau.

Cách dễ dàng nhất để phối phụ kiện xanh lá là bạn hãy phối nguyên set đồ theo nguyên tắc ton sur ton. Điều này sẽ góp phần làm tăng hiệu quả thị giác gấp đôi với người đối diện.

Hiện tại, kho hàng của thắt lưng nam da bò Lody đang tràn ngập những mẫu ví và thắt lưng mới và đã sẵn sàng lên kệ. Cả nhà còn chần chừ gì mà không ngay ghé Lody để sắm cho mình những phụ kiện hot nhất chuẩn bị cho năm mới 2019 này ạ

]]>
https://lody.vn/that-lung-nam-da-bo-d3by350g0-lody https://lody.vn/uploads/thatlungnam/d3by350g0/that-lung-nam-da-bo-d3by350g0-lody-3.jpg LODY new in stock 460000 VN Standard 460000 2668 THẮT LƯNG NAM DA BÒ D3BY350G0 LODY
COMBO VÍ DA NAM THẮT LƯNG NAM XỊN V2079D3BE351D0

Combo ví da nam thắt lưng nam xịn V2079D3BE351D0

Combo ví da nam thắt lưng nam V2079D3BE351D0 màu đen là bộ sản phẩm bao gồm một thắt lưng và ví da thương hiệu LODY nổi tiếng. Được làm 100% từ da bò thật, bộ sản phẩm đảm bảo độ bền cao, hạn chế bong tróc, cho bạn thời gian sử dụng lâu dài. Sản phẩm có màu đen cùng thiết kế sang trọng góp phần tạo nên vẻ ngoài lịch lãm cho người dùng.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nam V2B079D0

- Thắt lưng D3BE351D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nam V2B079D0

Mô tả sản phẩm ví da nam

- Mã SP: ví da nam V2B079D0

- Chất liệu: da bò tự nhiên

- Kiểu dáng: ví da ngang

- Kích thước: 10 x 12 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thiết kế: 2 ngăn chính nhiều ngăn thẻ phụ

- Thương hiệu: LODY

Thiết kế chi tiết 

- Lớp da bên trong và ngoài chiếc ví da nam đều gia công từ chất liệu da bò tự nhiên, bền đẹp. Khách hàng chọn mua ví da nam tại cửa hàng chúng tôi sẽ không lo ví bị bong tróc hay nổ da trong quá trình sử dụng.

- Mặt ngoài ví thiết kế theo phong cách mới lạ khi lồng một đường chỉ may ở phần thân dưới của ví.

- Các ngăn bên trong ví cách nhau bằng lớp vải dù pha lụa cao cấp, tạo dáng mỏng, nhẹ, vừa vặn khi nhét vào túi quần. Ngoài 2 ngăn chính để đựng tiền mặt, ví còn có 8 ngăn thẻ phụ gồm: 1 ngăn đựng ảnh, 2 ngăn thẻ ngang 5 ngăn thẻ dọc. Thiết kế nhiều ngăn tiện lợi cho người dùng.

Thông tin sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam

- Mã SP: thắt lưng nam D3BE351D0

- Chất liệu: da bò cao cấp

- Thiết kế: bề mặt da mềm mịn, nhẵn

- Kiểu dáng: khóa kim xoay tiện dụng

- Màu sắc: màu đen

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thương hiệu: LODY

Mô tả thiết kế chi tiết

- Thắt lưng có thể dùng cả 2 mặt: 1 mặt nâu và 1 mặt đen, khách chỉ cần xoay đầu khóa là có thể chọn màu ưa thích.

Mặt ngoài

+ Chiếc thắt lưng cao cấp làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được thiết kế dập vân sần nhẹ.

+ Mép dây lưng là những đường chỉ may viền tinh xảo, khỏe khoắn.

+ Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không gỉ sét.

+ Logo LODY in dập chìm ở phần đuôi dây, cùng với thiết kế vát chéo giúp dễ dàng đưa dây qua đầu khóa khi sử dụng.

Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc. Bên trong thắt lưng có 1 đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dụng giúp dây kéo bám chắc trong suốt quá trình sử dụng.

Bộ combo ví da nam thắt lưng nam hàng hiệu với chất liệu da bền đẹp, cao cấp

- Thiết kế kiểu dáng mạnh mẽ, màu sắc nam tính là 1 món phụ kiện góp phần tạo nên sự sang trọng cho phái mạnh.

- Dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục...

- Màu sắc nhã nhặn, phù hợp gu thẩm mỹ của nhiều đối tượng.

- Sản phẩm cao cấp, thích hợp làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

- Ưu đãi quà tặng combo: khi mua combo ví da - thắt lưng nam quý khách hàng được tặng kèm hộp quà tặng xinh xắn, phiếu bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và vận chuyển miện phí dối với đơn hàng online.

]]>
Fri, 07 Dec 2018 13:55:22 +0700 https://lody.vn/combo-vi-da-nam-that-lung-nam-xin-v2079d3be351d0 https://lody.vn/combo-vi-da-nam-that-lung-nam-xin-v2079d3be351d0 V2079D3BE351D0 COMBO VÍ DA NAM THẮT LƯNG NAM XỊN V2079D3BE351D0

Combo ví da nam thắt lưng nam xịn V2079D3BE351D0

Combo ví da nam thắt lưng nam V2079D3BE351D0 màu đen là bộ sản phẩm bao gồm một thắt lưng và ví da thương hiệu LODY nổi tiếng. Được làm 100% từ da bò thật, bộ sản phẩm đảm bảo độ bền cao, hạn chế bong tróc, cho bạn thời gian sử dụng lâu dài. Sản phẩm có màu đen cùng thiết kế sang trọng góp phần tạo nên vẻ ngoài lịch lãm cho người dùng.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nam V2B079D0

- Thắt lưng D3BE351D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nam V2B079D0

Mô tả sản phẩm ví da nam

- Mã SP: ví da nam V2B079D0

- Chất liệu: da bò tự nhiên

- Kiểu dáng: ví da ngang

- Kích thước: 10 x 12 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thiết kế: 2 ngăn chính nhiều ngăn thẻ phụ

- Thương hiệu: LODY

Thiết kế chi tiết 

- Lớp da bên trong và ngoài chiếc ví da nam đều gia công từ chất liệu da bò tự nhiên, bền đẹp. Khách hàng chọn mua ví da nam tại cửa hàng chúng tôi sẽ không lo ví bị bong tróc hay nổ da trong quá trình sử dụng.

- Mặt ngoài ví thiết kế theo phong cách mới lạ khi lồng một đường chỉ may ở phần thân dưới của ví.

- Các ngăn bên trong ví cách nhau bằng lớp vải dù pha lụa cao cấp, tạo dáng mỏng, nhẹ, vừa vặn khi nhét vào túi quần. Ngoài 2 ngăn chính để đựng tiền mặt, ví còn có 8 ngăn thẻ phụ gồm: 1 ngăn đựng ảnh, 2 ngăn thẻ ngang 5 ngăn thẻ dọc. Thiết kế nhiều ngăn tiện lợi cho người dùng.

Thông tin sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

Mô tả sản phẩm thắt lưng nam

- Mã SP: thắt lưng nam D3BE351D0

- Chất liệu: da bò cao cấp

- Thiết kế: bề mặt da mềm mịn, nhẵn

- Kiểu dáng: khóa kim xoay tiện dụng

- Màu sắc: màu đen

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thương hiệu: LODY

Mô tả thiết kế chi tiết

- Thắt lưng có thể dùng cả 2 mặt: 1 mặt nâu và 1 mặt đen, khách chỉ cần xoay đầu khóa là có thể chọn màu ưa thích.

Mặt ngoài

+ Chiếc thắt lưng cao cấp làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được thiết kế dập vân sần nhẹ.

+ Mép dây lưng là những đường chỉ may viền tinh xảo, khỏe khoắn.

+ Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không gỉ sét.

+ Logo LODY in dập chìm ở phần đuôi dây, cùng với thiết kế vát chéo giúp dễ dàng đưa dây qua đầu khóa khi sử dụng.

Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc. Bên trong thắt lưng có 1 đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dụng giúp dây kéo bám chắc trong suốt quá trình sử dụng.

Bộ combo ví da nam thắt lưng nam hàng hiệu với chất liệu da bền đẹp, cao cấp

- Thiết kế kiểu dáng mạnh mẽ, màu sắc nam tính là 1 món phụ kiện góp phần tạo nên sự sang trọng cho phái mạnh.

- Dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục...

- Màu sắc nhã nhặn, phù hợp gu thẩm mỹ của nhiều đối tượng.

- Sản phẩm cao cấp, thích hợp làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

- Ưu đãi quà tặng combo: khi mua combo ví da - thắt lưng nam quý khách hàng được tặng kèm hộp quà tặng xinh xắn, phiếu bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời và vận chuyển miện phí dối với đơn hàng online.

]]>
https://lody.vn/combo-vi-da-nam-that-lung-nam-xin-v2079d3be351d0 https://lody.vn/uploads/combo/combo/v2b079d0-d3be351d0.jpg LODY new in stock 1150000 VN Standard 1150000 2668 COMBO VÍ DA NAM THẮT LƯNG NAM XỊN V2079D3BE351D0
COMBO VÍ DA NAM THẮT LƯNG NAM CAO CẤP V3079D3BE351D0

Combo ví da nam thắt lưng nam cao cấp V3079D3BE351D0:

Với bộ combo ví da nam thắt lưng nam cao cấp V3079D3BE351D0 của LODY là một thương hiệu chuyên sản xuất các mặt hàng phụ kiện thời trang bằng chất liệu da thật 100%. Với mẫu mã đa dạng, phong phú, màu sắc sang trọng, đường chỉ may chắc chắn, các sản phẩm của LODY được nhiều người tiêu dùng Việt Nam yêu thích. Da được xử lý theo đúng quy trình nên rất mềm mại, bóng mịn và dẻo dai. Các sản phẩm của LODY gồm ví da nam cao cấp, thắt lưng nam da bò, túi xách và phụ kiện dành cho nam và nữ.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nam V3B079D0

- Thắt lưng nam D3BE351D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nam V3B079D0

Mô tả sản phẩm

- Mã SP: ví da nam V3B079D0

- Chất liệu: da bò tự nhiên

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Kích thước: 9.5 x 12 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thiết kế: 2 ngăn chính nhiều ngăn phụ

- Dòng ví cao cấp V3B079D0 được LODY thiết kế với 3 kiểu dáng đứng, dáng ngang và dáng cầm tay

- Thương hiệu: LODY

Chi tiết sản phẩm ví da nam

- Hai đường vân cách điệu trên bề mặt chiếc ví được cắt may từ 2 miếng da bò thật 100%. Mặt da là đường vân sần nhẹ, mềm mại khi chạm tay.

- Đường viền xung quanh ví may bằng đường chỉ cùng màu chuyên dụng,  bền chắc không bong tuột khi sử dụng.

- Điểm nhấn của chiếc ví là phần thiết kế may cách điệu bằng miếng vải  3 màu mới lạ nằm ở góc phải chiếc ví.

- Bên trong ví gồm 2 ngăn chính đựng tiền, 4 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh. Giữa các ngăn lót là tấm vải dù pha lụa tạo cảm giác mềm mỏng và gọn nhẹ.

Thông tin sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

Mô tả sản phẩm

- Mã SP: thắt lưng nam D3BE351D0

- Chất liệu: da bò cao cấp

- Thiết kế: bề mặt da mềm mịn, nhẵn

- Kiểu dáng: khóa kim xoay tiện dụng

- Màu sắc: màu đen

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thương hiệu: LODY

Mô tả thiết kế chi tiết thắt lưng

- Thắt lưng có thể dùng cả 2 mặt: 1 mặt nâu và 1 mặt đen, khách chỉ cần xoay đầu khóa là có thể chọn màu ưa thích.

Mặt ngoài

+ Chiếc thắt lưng cao cấp làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được thiết kế dập vân sần nhẹ.

+ Mép dây lưng là những đường chỉ may viền tinh xảo, khỏe khoắn.

+ Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không gỉ sét.

+ Logo LODY in dập chìm ở phần đuôi dây, cùng với thiết kế vát chéo giúp dễ dàng đưa dây qua đầu khóa khi sử dụng.

Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc. Bên trong thắt lưng có 1 đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dụng giúp dây kéo bám chắc trong suốt quá trình sử dụng.

Ý nghĩa quà tặng combo thắt lưng ví da nam

- Combo thắt lưng + ví nam LODY màu đen là món phụ kiện thời trang cao cấp dành cho quý ông trẻ trung, sành điệu. Sản phẩm được gia công tỉ mỉ và tinh xảo giúp gia tăng tuổi thọ dài lâu khi sử dụng.

- Combo thắt lưng và ví dễ dàng kết hợp cùng quần jeans, kaki, áo sơ mi, áo thun,... nhằm mang lại vẻ ngoài lịch thiệp và sang trọng cho đấng mày râu.

]]>
Fri, 07 Dec 2018 13:55:21 +0700 https://lody.vn/combo-vi-da-nam-that-lung-nam-cao-cap-v3079d3be351d0 https://lody.vn/combo-vi-da-nam-that-lung-nam-cao-cap-v3079d3be351d0 V3079D3BE351D0 COMBO VÍ DA NAM THẮT LƯNG NAM CAO CẤP V3079D3BE351D0

Combo ví da nam thắt lưng nam cao cấp V3079D3BE351D0:

Với bộ combo ví da nam thắt lưng nam cao cấp V3079D3BE351D0 của LODY là một thương hiệu chuyên sản xuất các mặt hàng phụ kiện thời trang bằng chất liệu da thật 100%. Với mẫu mã đa dạng, phong phú, màu sắc sang trọng, đường chỉ may chắc chắn, các sản phẩm của LODY được nhiều người tiêu dùng Việt Nam yêu thích. Da được xử lý theo đúng quy trình nên rất mềm mại, bóng mịn và dẻo dai. Các sản phẩm của LODY gồm ví da nam cao cấp, thắt lưng nam da bò, túi xách và phụ kiện dành cho nam và nữ.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nam V3B079D0

- Thắt lưng nam D3BE351D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nam V3B079D0

Mô tả sản phẩm

- Mã SP: ví da nam V3B079D0

- Chất liệu: da bò tự nhiên

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Kích thước: 9.5 x 12 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thiết kế: 2 ngăn chính nhiều ngăn phụ

- Dòng ví cao cấp V3B079D0 được LODY thiết kế với 3 kiểu dáng đứng, dáng ngang và dáng cầm tay

- Thương hiệu: LODY

Chi tiết sản phẩm ví da nam

- Hai đường vân cách điệu trên bề mặt chiếc ví được cắt may từ 2 miếng da bò thật 100%. Mặt da là đường vân sần nhẹ, mềm mại khi chạm tay.

- Đường viền xung quanh ví may bằng đường chỉ cùng màu chuyên dụng,  bền chắc không bong tuột khi sử dụng.

- Điểm nhấn của chiếc ví là phần thiết kế may cách điệu bằng miếng vải  3 màu mới lạ nằm ở góc phải chiếc ví.

- Bên trong ví gồm 2 ngăn chính đựng tiền, 4 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh. Giữa các ngăn lót là tấm vải dù pha lụa tạo cảm giác mềm mỏng và gọn nhẹ.

Thông tin sản phẩm thắt lưng nam D3BE351D0

Mô tả sản phẩm

- Mã SP: thắt lưng nam D3BE351D0

- Chất liệu: da bò cao cấp

- Thiết kế: bề mặt da mềm mịn, nhẵn

- Kiểu dáng: khóa kim xoay tiện dụng

- Màu sắc: màu đen

- Kích thước: 3.5 x 120 cm

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thương hiệu: LODY

Mô tả thiết kế chi tiết thắt lưng

- Thắt lưng có thể dùng cả 2 mặt: 1 mặt nâu và 1 mặt đen, khách chỉ cần xoay đầu khóa là có thể chọn màu ưa thích.

Mặt ngoài

+ Chiếc thắt lưng cao cấp làm từ chất liệu da bò tự nhiên, lớp da mặt ngoài được thiết kế dập vân sần nhẹ.

+ Mép dây lưng là những đường chỉ may viền tinh xảo, khỏe khoắn.

+ Mặt khóa từ làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, không gỉ sét.

+ Logo LODY in dập chìm ở phần đuôi dây, cùng với thiết kế vát chéo giúp dễ dàng đưa dây qua đầu khóa khi sử dụng.

Mặt trong

Lớp da trong được dập vân quả vải quen thuộc. Bên trong thắt lưng có 1 đường rãnh làm bằng chất liệu cao su đặc biệt, chuyên dụng giúp dây kéo bám chắc trong suốt quá trình sử dụng.

Ý nghĩa quà tặng combo thắt lưng ví da nam

- Combo thắt lưng + ví nam LODY màu đen là món phụ kiện thời trang cao cấp dành cho quý ông trẻ trung, sành điệu. Sản phẩm được gia công tỉ mỉ và tinh xảo giúp gia tăng tuổi thọ dài lâu khi sử dụng.

- Combo thắt lưng và ví dễ dàng kết hợp cùng quần jeans, kaki, áo sơ mi, áo thun,... nhằm mang lại vẻ ngoài lịch thiệp và sang trọng cho đấng mày râu.

]]>
https://lody.vn/combo-vi-da-nam-that-lung-nam-cao-cap-v3079d3be351d0 https://lody.vn/uploads/combo/combo/v3b079d0-d3be351d0.jpg LODY new in stock 1150000 VN Standard 1150000 2668 COMBO VÍ DA NAM THẮT LƯNG NAM CAO CẤP V3079D3BE351D0
COMBO VÍ DA NAM VÍ DA NỮ HÀNG HIỆU V3V5B079

Combo ví da nam ví da nữ hàng hiệu V3V5B079

Cặp combo ví da nam và ví da nữ V3V5B079 kiểu dáng LODY thời trang, thiết kế sang trọng, kiểu dáng đơn giản, chất liệu da bò thật 100%, họa tiết sang trọng mang đến vẻ quý phái cho chủ nhân.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nam V3B079D0

- Ví da nữ V5B079D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nam V3B079D0

Mô tả sản phẩm

- Mã SP: ví da nam V3B079D0

- Chất liệu: da bò tự nhiên

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Kích thước: 9.5 x 12 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thiết kế: 2 ngăn chính nhiều ngăn phụ

- Dòng ví cao cấp V3B079D0 được LODY thiết kế với 3 kiểu dáng đứng, dáng ngang và dáng cầm tay

- Thương hiệu: LODY

Chi tiết sản phẩm ví da nam đẹp

- Hai đường vân cách điệu trên bề mặt chiếc ví được cắt may từ 2 miếng da bò thật 100%. Mặt da là đường vân sần nhẹ, mềm mại khi chạm tay.

- Đường viền xung quanh ví may bằng đường chỉ cùng màu chuyên dụng,  bền chắc không bong tuột khi sử dụng.

- Điểm nhấn của chiếc ví là phần thiết kế may cách điệu bằng miếng vải  3 màu mới lạ nằm ở góc phải chiếc ví.

- Bên trong ví gồm 2 ngăn chính đựng tiền, 4 ngăn đựng thẻ dọc, 3 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh. Giữa các ngăn lót là tấm vải dù pha lụa tạo cảm giác mềm mỏng và gọn nhẹ.

Thông tin sản phẩm ví da nữ V5B079D0

Mô tả sản phẩm ví da nữ xịn

- Mã SP: ví da nữ V5B079D0

- Chất liệu: da bò tự nhiên

- Kiểu dáng: dáng ví dài cầm tay

- Kích thước: 9 x 18 cm

- Màu sắc: màu đen

- Thiết kế: 2 ngăn chính, 1 ngăn khóa nhiều ngăn phụ

Chi tiết sản phẩm ví da nữ

- Mặt ngoài ví da cắt may từ 2 miếng da bò nguyên miếng thiết kế vân sần, trong khi đó bề mặt da mềm mịn khi chạm vào.

- Điểm nhấn cách điệu tiếp giáp giữa 2 miếng da là đường gờ.

- Phía góc phải ví may bằng 3 miếng vải nhỏ, logo LODY in dập chìm làm nổi rõ thương hiệu dòng da thuộc.

- Bên trong ví gồm 2 ngăn chính lớn, 1 ngăn kéo khóa, 5 ngăn đựng thẻ dọc, 6 ngăn đựng thẻ ngang và 1 ngăn đựng ảnh.

Dịch vụ chính sách kèm theo bộ combo

- Khách hàng có thể KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI thanh toán; MIỄN PHÍ vận chuyển trên toàn quốc; cam kết bảo hành trong vòng 1 NĂM, bảo trì, sửa chữa TRỌN ĐỜI và nhận làm sạch da hoàn toàn MIỄN PHÍ.

- LODY sẽ HOÀN TRẢ GẤP 100 LẦN giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng da giả, kém chất lượng.

 - Đặc biệt, không hài lòng về sản phẩm đã chọn mua, quý khách có thể ĐỔI MỚI một sản phẩm khác trong vòng 3 ngày nhận hàng.

]]>
Fri, 07 Dec 2018 13:55:20 +0700 https://lody.vn/combo-vi-da-nam-vi-da-nu-hang-hieu-v3v5b079 https://lody.vn/combo-vi-da-nam-vi-da-nu-hang-hieu-v3v5b079 V3V5B079 COMBO VÍ DA NAM VÍ DA NỮ HÀNG HIỆU V3V5B079

Combo ví da nam ví da nữ hàng hiệu V3V5B079

Cặp combo ví da nam và ví da nữ V3V5B079 kiểu dáng LODY thời trang, thiết kế sang trọng, kiểu dáng đơn giản, chất liệu da bò thật 100%, họa tiết sang trọng mang đến vẻ quý phái cho chủ nhân.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Ví da nam V3B079D0

- Ví da nữ V5B079D0

- Phiếu bảo hành

- Hộp đựng mang nhãn hiệu LODY

Thông tin sản phẩm ví da nam V3B079D0

Mô tả sản phẩm

- Mã SP: ví da nam V3B079D0

- Chất liệu: da bò tự nhiên

- Kiểu dáng: ví dáng đứng

- Kích thước: 9.5 x 12 cm